PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 255 Środki trwałe - ujmowanie, wycena, prezentacja | 138--146
Tytuł artykułu

Prawnobilansowe zasady ujęcia i wyceny nieruchomości obciążonych prawami użytkowania w ramach umów timeshare

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Recognition and Measurement in the Accounts of the Property Burdened With Rights to Use the Timeshare
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje wielowymiarową analizę kontraktów timeshare, która uwidacznia rozdźwięk pomiędzy ich sensem prawnym i ekonomicznym. Z prawnego punktu widzenia umowa ta daje przedsiębiorcy prawo do wynagrodzenia i nakłada obowiązki związane z realizacją praw użytkowania. W podejściu tym nieistotny jest rodzaj działalności podmiotu zawierającego kontrakt ani cele gospodarcze realizowane w wyniku zawieranych umów, które z kolei przesądzają o treści ekonomicznej kontraktu. Na tym tle szczególną rolę odgrywa zasada wyższości treści nad formą, według której zdarzenia gospodarcze w księgach rachunkowych należy ująć zgodnie z ich sensem ekonomicznym. W artykule zaprezentowano konsekwencje powyższego podejścia dla ujęcia i wyceny w księgach rachunkowych nieruchomości udostępnianych na mocy zawieranych umów timeshare.(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents a multidimensional analysis of timeshare contracts, which exposes the gap between their legal and economic sense. From a legal point of view, this agreement will give businesses the right to remuneration and duties related to the implementation of rights of use. In this approach, it is irrelevant to the type of business entity that contains the contract, or economic objectives pursued through contractual agreements, which in turn affect the substance of the contract. Against this background, the special role is played by the principle of reality over appearance, according to which economic events in the accounts should be recognized in accordance with their sense economically. The article presents the implications of this approach for the recognition and valuation of real property in the accounts provided under the timeshare contracts.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Budzińska B. [2010], Raporty: Rynek second home w Polsce - tendencje i perspektywy, "Finansowanie Nieruchomości", styczeń - marzec.
 • Gospodarek J. [2001], Prawo turystyczne, Wyd. Prawnicze PWN, Warszawa.
 • Hołda E. [2004], Timeshare - współwłasność czy oferta turystyczna, "Gazeta Prawna" nr 121.
 • Puczyński D. [2011], Rozliczanie metodą stopnia zaawansowania prac typowych umów o usługi, "Rachunkowość" nr 10.
 • Winiarska K. (red.) [2007], MSR Międzynarodowe i krajowe regulacje sporządzania sprawozdań finansowych w praktyce. MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe, Difin, Warszawa.
 • Dyrektywa 94/47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 1994 r. w sprawie ochrony nabywców w odniesieniu do niektórych aspektów umów odnoszących się do nabywania praw do korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie (DzUrzUE L 280 z 26.10.1994).
 • Dyrektywa 2008/122/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów umów timeshare, umów o długoterminowe produkty wakacyjne, umów odsprzedaży oraz wymiany (DzUrzUE L 33 z 3.02.2009).
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, SkwP, IASB, Warszawa 2007.
 • Ustawa z dnia 13 lipca 2000 roku o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku oraz zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych i hipotece (DzU nr 74, poz. 855, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o timeshare (DzU nr 230, poz. 1370).
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (DzU z 2002, nr 76, poz. 694, z późn. zm.).
 • Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (DzU nr 54, poz. 535).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 932, z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171226933

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.