PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 255 Środki trwałe - ujmowanie, wycena, prezentacja | 246--255
Tytuł artykułu

Krytyczna analiza tendencji w zakresie regulacji rachunkowości dotyczących aktualizacji wyceny operacyjnych aktywów trwałych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Critical Analysis of Trends in Accounting Regulations Concerning Fixed Asset Upward Revaluation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na szczegółowe regulacje prawne dotyczące rzeczowych aktywów trwałych oraz stosowanie konkretnych modeli księgowych wpływ mają uwarunkowania historycznie. Pomimo powszechnych na świecie tendencji do ujednolicania i harmonizacji zasad rachunkowości nie ma jednolitego stanowiska w zakresie możliwości przeszacowywania wartości środków trwałych oraz wymogów prezentacyjnych w sprawozdaniu finansowym. Wpływa to negatywnie na porównywalność sprawozdań finansowych, zwłaszcza w obrębie wielonarodowych grup kapitałowych, posiadających jednostki zależne w różnych krajach. Wyraźna jest jednak tendencja do dominacji rozwiązań przyjętych przez MSR/MSSF.(abstrakt oryginalny)
EN
The detailed regulations concerning fixed assets and application of different accounting models have been determined by historical context. Despite common tendencies of unification and harmonization of accounting regulations, there has been diversified attitude towards fixed assets upward revaluation and financial statement's obligatory disclosures. Such differences have a negative influence on comparability of financial statements, particularly within multinational capital groups. Currently, however, there has been an unequivocal tendency of growing importance of IFRS regulations.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Commission Statement in Support of Convergence and Global Accounting Standards, SEC Release No. 33-9109, Feb. 24, 2010.
 • Cotter J., Richardson S. [2002], Reliability of Asset Revaluations: The Impact of Appraiser Independence, "Review of Accounting Studies", Kluwer Academic Publishers.
 • Deloitte&Touche, Przewodnik po MSSF 1. Zastosowanie MSSF raz pierwszy, 2005.
 • Eden S. [2008], The devil is in the detail, "Accounting Magazine", October.
 • FASB Original Pronoucements 2000/2001 Edition, Wiley&Sons, New York 2000, vol. II, s. 1247.
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, SKwP, 2011.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości 16, Załącznik Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2238/2004 z dnia 29 grudnia 2004 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 w sprawie przyjęcia niektórych międzynarodowych standardów rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSSF 1.
 • Paik G. [2009], The value relevance of fixed asset revaluation reserves in international accounting, "International Management Review", vol. 5, no. 2.
 • Pawlak M. [2006], Aktywa trwałe w kontekście prawa bilansowego i MSR - analiza porównawcza, "Doradca Podatnika" nr 23.
 • Radawicka E. [2009], Perspektywy rachunkowości międzynarodowej, [w:] Rachunkowość międzynarodowa, red. K. Winiarska, ODDK, Gdańsk.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (DzU z 2010, nr 242, poz. 1622).
 • Statement of Financial Accounting Concepts No 6, par. 25-26, [w:] FASB Statements of Financial Accounting Concepts, Accounting Standards, John Willey&Sons, New York 2000.
 • SFAS (Statement of Financial Accounting Concepts) nr 107, par. 3.
 • Ustawa o rachunkowości dnia 29 września 1994 r. Tekst jednolity z dnia 2 września 2009 r. (DzU z 2009, nr 152, poz. 1223, z późn. zm.).
 • Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2000, nr 54, poz. 654, ze zm.).
 • Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000, nr 14, poz. 176, ze zm.).
 • Turyna J. [2003], Standardy Rachunkowości. MSR - US GAAP - Polskie Ustawodawstwo, Difin, Warszawa.
 • Work Plan for the Consideration of Incorporating International Financial Reporting Standards into the Financial Reporting System for U.S. Issuers, A Securities and Exchange Commission Staff Paper November 16, 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171226947

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.