PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 255 Środki trwałe - ujmowanie, wycena, prezentacja | 292--303
Tytuł artykułu

Ulepszenia w obcych środkach trwałych w ujęciu rachunkowym i podatkowym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Improvements in External Assets from the Perspective of Accounting and Tax Presentation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przybliżono istotę ulepszenia w ujęciu rachunkowym, tj. ustawy o rachunkowości oraz MSR 16, oraz ujęciu podatkowym - w ustawach o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych. Następnie przeanalizowano, jak wspomniane unormowania odnoszą się do ulepszeń w obcych środkach trwałych jako szczególnej kategorii środków trwałych, budzącej wiele wątpliwości zarówno na gruncie rachunkowym, jak i podatkowym. W kolejnych częściach artykułu przybliżono zasady wyceny i ewidencji ulepszeń w obcych środkach trwałych oraz sposób ich amortyzacji. Autorka odniosła się również do problemu podatkowego ujęcia niezamortyzowanej części ulepszeń w obcych środkach trwałych w przypadku rozwiązania umowy o ich używanie, opierając się na wydanych orzeczeniach i wyrokach sądu.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses the concept of improvements from the perspective of accounting presentation, i.e. in line with the Accounting Act and IAS 16, as well as from tax perspective - in the Acts on income tax from legal and natural persons. It also illustrates how the mentioned above legislation refers to improvements in external assets as the specific category of fixed assets resulting in numerous doubts from the perspective of both accounting and tax systems. Further parts of the paper present regulations referring to valuation and presentation of improvements in external assets as well as their depreciation methods. The author of the study also discusses the problem of tax presentation related to non-depreciated part of improvements in external assets in case of contract termination for their usage based on decisions and verdicts issued by courts.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 13 marca 1995 r., P03/722-160/94, portal Vademecum Głównego Księgowego, Wolters Kluwer Polska.
 • Rozporządzenie Komisji WE Nr 1126/2008 z 03.11.2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, DzUrzUE L 08.320.1 z 29.11.2008, z późn. zm.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), (DzU 2010, nr 242, poz. 1622).
 • Skorupka S. (red.), Mały Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa 1969.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DzU 1964, nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity DzU 2012, nr 361, z poźn. zm.).
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity DzU 2011, nr 74, poz. 397, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity DzU 2009, nr 152, poz. 1223, z późn. zm.).
 • Wyrok NSA z dnia 22 listopada 1996 r., I SA/Wr 44/96, portal Vademecum Głównego Księgowego, Wolters Kluwer Polska.
 • Wyrok NSA z dnia 5 stycznia 2010 r., II FSK 1269/08, portal Vademecum Głównego Księgowego, Wolters Kluwer Polska.
 • Wyrok WSA w Krakowie z dnia 2 grudnia 2011 r., I SA/Kr 1782/11, portal Vademecum Głównego Księgowego, Wolters Kluwer Polska.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171226959

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.