PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 251 Rachunkowość a controlling | 25--38
Tytuł artykułu

Zastosowanie instrumentów rachunkowości zarządczej w samorządach lokalnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Application of Management Accounting Techniques in Local Governments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule poruszono problem zastosowania rachunkowości zarządczej w samorządach lokalnych. W tym celu autor analizuje nie tylko dotychczasowe dokonania w tej dziedzinie, które zostały opisane w literaturze, ale też próbuje odnieść rzeczywiste lub potencjalne wykorzystanie instrumentów rachunkowości zarządczej do specyficznego kontekstu, w jakim funkcjonują samorządy lokalne. W artykule podkreślono znaczenie nowych trendów w samorządach lokalnych, polegających na ukierunkowaniu się na nowe zarządzanie publiczne oraz tworzenie pseudorynków na dostawy usług publicznych. Następnie wskazano na warunki decydujące o sukcesie w stosowaniu instrumentów rachunkowości zarządczej w samorządach lokalnych. Wreszcie określono, jakie konkretnie instrumenty rachunkowości zarządczej mogą mieć zastosowanie w głównych obszarach zarządzania JST.(abstrakt oryginalny)
EN
This article refers to the problem of the use of management accounting in local governments. The author analyses not only existing accomplishments in this field which were described in the literature but he also tries to bring back actual or potential utilization of the management accounting instruments to the specific context in which local governments function. The meaning of new trends in local governments was stressed in the article, consisting in turning to new public management and creating pseudo-markets for the deliveries of public services. It was showed on conditions decisive about the success in applying the instruments of management accounting in local governments. Finally it was determined what the management accounting techniques can be used in the main areas of the management in local governments.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Analiza instytucjonalna gminy. Metoda planowania rozwoju instytucjonalnego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2010a.
 • Analiza instytucjonalna powiatu. Metoda planowania rozwoju instytucjonalnego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2010b.
 • Bednarek P., Controlling w zarządzaniu gminą, PWE, Warszawa 2007.
 • Bednarek P., Systemy kontroli zarządczej w przedsiębiorstwie, [w:] E. Nowak (red.), Pomiar i raportowanie dokonań przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Bober J. i in., Rozwój instytucjonalny. Poradnik dla samorządów terytorialnych, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kraków 2004.
 • Cohen A.G., Public Internal Financial Control. A New Framework for Public Sector Management, The IIA Research Foundation, Altamonte Springs 2007.
 • Dylewski M., Sprawozdanie finansowe jednostek samorządu terytorialnego i możliwości ich wykorzystania w ocenie dokonań samorządu, [w:] E. Nowak (red.), Rachunek kosztów i pomiar dokonań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Filipiak B., Budżet zadaniowy jako instrument pomiaru dokonań w jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] E. Nowak (red.), Rachunek kosztów i pomiar dokonań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Filipiak B. (red.), Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2009.
 • Henderson J., Appraising Options, Health Economics Research Unit, University of Aberdeen, 1984.
 • Henley D. i in., Public Sector Accounting and Financial Control, 4th ed., Chapman & Hall, London 1992.
 • Hofstede G., Management control of public and non-for-profit activities, "Accounting Organizations and Society" 1981, vol. 6, no. 3.
 • Nowak E., Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2011.
 • Owsiak S., Doświadczenia z metodami budżetowania w wybranych krajach zachodnich, [w:] S. Owsiak (red.), Budżet władz lokalnych, PWE, Warszawa 2002.
 • Owsiak S., Pakoński K., Tradycyjne budżetowanie w gminach - wyniki badań, [w:] S. Owsiak (red.), Budżet władz lokalnych, PWE, Warszawa 2002.
 • Pakoński K., Eksperymenty w polskich gminach - wyniki badań, [w:] S. Owsiak (red.), Budżet władz lokalnych, PWE, Warszawa 2002.
 • Pakoński K., Zintegrowane zarządzanie finansami zorientowane na cele, Municipium, Warszawa 2001.
 • http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/srogie-kary-groza-samorzadom-zabrak- przetargow-na-odbior-smieci, 30383_1.html (30.03.2012).
 • http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/przetarg-na-grupowy-zakup-energiiw- polowie-roku, 31111.html (30.03.2012).
 • http://www.mf.gov.pl. Informacja na temat kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w JSFP (30.03.2012)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157 poz. 1240).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171226969

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.