PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 251 Rachunkowość a controlling | 70--80
Tytuł artykułu

Kontrola zarządcza a identyfikacja ryzyka w jednostkach samorządu terytorialnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Managerial Control and Risk Identification in Local Government Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Koncepcja nowego zarządzania publicznego oraz regulacje prawne zmieniły spojrzenie na problem zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego. W jednostkach tych zarządzanie ryzykiem jest procesem, w którym następuje jego identyfikacja, pomiar, kontrola i audyt w celu ograniczenia i zabezpieczenia przed ewentualnymi skutkami. Kontrola zarządcza dokonuje analizy operacji i działań jednostki w stosunku do jej celów i identyfikuje związane z tym ryzyko. Jest też istotnym i koniecznym instrumentem do oceny zarządzania finansami jednostek. Pozwala ocenić jakość ewidencji zdarzeń, a także identyfikować i wskazywać kierunki zarządzania ryzykiem.(abstrakt oryginalny)
EN
The concept of new public management and new law regulations have changed the view on the problem of risk management in local government units. In local government units the risk management is a process where the risk's identification, measurement, control and audit take place. Managerial control is aimed to analyse operations and actions of the unit in relation to its goals and to identify related risk. Managerial control is a key and necessary tool of evaluation of local government units' finance. It enables to evaluate the quality of records and to identify and indicate the directions of risk management.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Boć J. (red.), Administracja publiczna, Kolonia Limited, Wrocław 2004.
 • Filipiak B., Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Difin, Warszawa 2011.
 • Jastrzębska M., Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego i jego związki z kontrolą zarządczą i audytem wewnętrznym, "Finanse Komunalne" 2010, nr 7-8.
 • Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego, Biuletyn 2011, nr 1, www.mf.gov.pl.
 • Kosek-Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa 2007.
 • McNamee D., Oszacowanie ryzyka w audycie wewnętrznym i zarządzaniu, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2004.
 • Puchacz K., Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych - omówienie i propozycja wzorcowych rozwiązań, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2010.
 • Raport NIK P/10/132, Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem audytu wewnętrznego, www.nik.gov.pl.
 • Rola Z., Kontrola wewnętrzna, kontrola finansowa i audyt w jednostkach sektora finansów publicznych, ALPHA, Ostrołęka 2003.
 • Sola M., Kontrola zarządcza w administracji samorządowej standardy i sposoby praktycznej realizacji, Municypium, Warszawa 2009.
 • Sołtyk P., Audyt wewnętrzny w systemie identyfikacji ryzyka w jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.
 • Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2004.
 • Dziennik Urzędowy Ministra Finansów nr 15 z 2009 r.
 • Dziennik Urzędowy Ministra Finansów nr 7 z 2006 r.
 • Komunikat Ministra Finansów nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r., poz. 84.
 • Rozporządzenie Rady WE nr 1605/2002, Dz. U. L 248 z 2002 r.
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych, DzU z 2005 nr 14, poz. 114.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240 ze zm.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, DzU nr 249, poz. 2104 ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171226979

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.