PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 251 Rachunkowość a controlling | 170--182
Tytuł artykułu

Użyteczność sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Utility of Financial Statement on the Day Preceding the Announcement of Bankruptcy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony został problematyce użyteczności sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości. Wskazano podstawowe problemy wynikające z faktu zastosowania przepisów ustawy o rachunkowości do jego sporządzenia w świetle istniejących przepisów prawa upadłościowego. Omówiono różne metody wyceny majątku przedsiębiorstwa w stanie upadłości. Pokazano na przykładzie badanych firm, że wycena bilansowa nie wystarcza do rzetelnego oszacowania majątku masy upadłości. Wskazany został cel, jakiemu służy sprawozdawczość w przypadku jednostki kontynuującej działalność oraz gdy zasada kontynuacji działania przestaje obowiązywać. Autor zwrócił uwagę na pracochłonność sporządzania takiego sprawozdania wobec niewielkiej jego przydatności.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is devoted to the issue of utility of financial statement on the day preceding the announcement of bankruptcy. It points out the fundamental problems arising from the fact of using the Law on Accounting for its preparation in view of existing bankruptcy law. It discusses various methods of valuation of companies in bankruptcy and shows on the example of the surveyed companies that the balance sheet valuation is not sufficient for the reliable estimation of assets in bankruptcy. The article indicates the objective of the reporting in companies that will not sustain their activity. The author paid attention to the effort to prepare the report in comparison with its suitability.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Adamus R., Badanie sprawozdania finansowego jednostki w stanie upadłości, "Rachunkowość" 2011a, nr 6.
 • Adamus R., Przedsiębiorstwo upadłego w upadłości likwidacyjnej, Wolters Kluwer bussiness, Warszawa 2011b.
 • Gurgul S., Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2010.
 • Jędrzejewski S., Zasady sporządzania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw w upadłości - czy są potrzebne zmiany?, [w:] I. Sobańska, P. Kabalski (red.), System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 • Jędrzejewski S., Zasady wyceny majątku przedsiębiorstwa w upadłości, "Rachunkowość" 2009, nr 9.
 • Kumor I., Strojek-Filus M., Odzwierciedlenie skutków upadłości likwidacyjnej przedsiębiorstwa, Rachunkowość w teorii i praktyce, Szczecin 2011.
 • Kuźniak R., Ograniczenia analizy wskaźnikowej, "Rachunkowość" 2001, nr 8.
 • Kuzior A. (red.), Zasady wyceny bilansowej i ich wpływ na kształt sprawozdań finansowych. Dylematy metodyczne, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2010.
 • Lewandowski R., Wołowski P., Prawo upadłościowe i naprawcze, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Łodziana A., Makuch B., Upadłość likwidacyjna. Inwentaryzacja i wycena majątku. Ewidencja i sprawozdawczość finansowa. Praktyczny poradnik dla syndyków, Difin, Warszawa 2005.
 • Olchowicz I., Tłaczała A., Sprawozdawczość finansowa, Difin, Warszawa 2002.
 • Panfil M., Szablewski A. (red.), Metody wyceny spółki, perspektywa klienta i inwestora, Poltext, Warszawa 2006.
 • Walińska E. (red.), Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.
 • Witosz A. (red.), Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2010.
 • Ustawa prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r., DzU z 2011, nr 234, poz. 1391 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU z 2009, nr 152, poz. 1223 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU z 2000, nr 54, poz. 654 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171227007

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.