PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 64 Społeczna odpowiedzialność - aspekty teoretyczne i praktyczne | 185--205
Tytuł artykułu

Rola wyższej szkoły ekonomicznej w propagowaniu wiedzy o społecznej odpowiedzialności biznesu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Role of the Economic Universities in Popularizing the Business Social Responsibility Knowledge
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesne teorie wzrostu gospodarczego często wskazują, że rozwój regionów zależy głównie od ich potencjału endogenicznego i podnoszenia innowacyjności, a strategia przekształcenia Unii Europejskiej w rozwiniętą gospodarkę opartą na wiedzy uwypukla znaczenie wzrostu nakładów na edukację, jako czynnika zwiększającego innowacyjność gospodarki!. Nowe strategiczne myślenie o rozwoju zostało ukierunkowane przede wszystkim na kreowanie kapitału ludzkiego oraz podejmowanie działa!'} na rzecz wzmocnienia roli partnerstwa pomiędzy wszystkimi aktorami procesów gospodarczych (biznesu, sektora publicznego i społecznego oraz władz publicznych) dla rozwoju regionalnego, w szczególności w zakresie wyboru kierunków i priorytetów polityki publicznej, a także definiowania jej potrzeb i oczekiwań. Ten kierunek działań jest konsekwencją konstatacji, iż proces uczenia się i przekazywania wiedzy, dzielenia się nią i tworzenia innowacji jest uwarunkowany współpracą i zaufaniem tworzą- cym się w środowisku regionalnym (fragment tekstu)
EN
Due to the current economic development situation it is necessary to evaluate the program content and process of knowledge creation regarding the Corporate Social Responsibility idea as a part of education at economic universities. It is also crucial because students in nearby future will become managing staff in various organizations, therefore their recognition, the level of knowledge and a tendency to use corporate social responsibility, will determine the actual transmission of that idea a reality of the socioeconomic life. Hence, in November 2008 survey research was carried out among the fourth- and fifth grade students of existing faculties at the Karol Adamiecki University of Economics in Katowice. The aim of the research was to identify the level of corporate social responsibility recognition, and to determine the role of higher education in pro-moting knowledge concerning this field. The aim of the research was also to answer the question whether students in their future professional life would prefer to work for the companies complying with CSR concept. Despite the obvious shortages of knowledge concerning CSR, optimistic can be the fact that respondents want to be engaged in dia-logue on the ethical dimensions of companies, and are interested in deepening their knowledge in this field. They also show interest in working for companies complying with CSR concept. The obtained research results clearly show that universities, especially economic ones, should pay significant attention to the ethics-related subjects, in-cluding a special attention to corporate social responsibility. 9original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • J. Adamczyk: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2009, s. 38-53.
 • S. Szultka, P. Tamowicz, M. Mickiewicz, E. Wojnicka: Regionalne strategie i systemy innowacji. Najlepsze praktyki, rekomendacje dla Polski. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
 • M. Bratnicki: Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002, s. 191.
 • A. Frączkiewicz-Wronka: Rola szkoły wyższej w realizacji koncepcji klastrów (na podstawie Strategii Lizbońskiej). W: Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju. Red. E. Bojar. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2006, s. 128-138.
 • L. Moratis, J. Hoff, B. Reul: A Dual Challenge Facing Management Education: Simulation-Based Learning and Learning About CSR. ,,The Journal of Management Development" 2006, Vol. 25, p. 213-231.
 • J. Logsdon, D.J. Wood: Business Citizenship: From Domestic to Global Level of Analysis. ,,Business Ethics Quarterly" 2002, No. 12, p. 155-188.
 • D. Matten, A. Crane: Corporate Citizenship: Toward an Extended Theoretical Conceptualization. ,,Academy of Management Review" 2005, No. 30, p.166-180.
 • M.J. Radło: Strategia Lizbońska. Konkluzje dla Polski. Instytut Spraw Publicznych, War- szawa 2002.
 • A. Sobczak, G. Debucquet Ch. Havard: The Impact of Higher Education on Students and Young Managers' Perception of Companies and CSR: An Exploratory Analysis. ,,Corporate Governance" 2006, Vol. 6, p. 463-475.
 • M. Wójcicka: Wartości akademickie i rynek. Na styku rynku i wartości uprawomocnionych w instytucji akademickiej. W: Wiedza i mądrość w edukacji akademickiej. Red. A. Sowiński. Zapol, Szczecin 2007. s. 41-56.
 • M. Rybak: Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 21-28.
 • A. Lewicka-Strzałecka: Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym. IFiS PAN, Warszawa 2006, s. 15-77.
 • J. Sztumski: Wstęp do metod i technik badań społecznych. PWN, Warszawa 1984, s. 95.
 • T. Pilch: Zasady badań pedagogicznych. Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 1995, s.87.
 • J. Lutyński: Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia. ŁTN. Łódź 1994. s. 135. 138-139
 • G. Polok: Wykłady z etyki gospodarczej elementem kształtowania postaw przedsiębiorczych studentów Akademii Ekonomicznej w Katowicach - raport z badań własnych. W: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Red. P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski. FP i AKP. Warszawa 2007, s. 108-113
 • M. Kowalczyk: Świadomość w funkcjonowaniu umysłu człowieka. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1995, s. 11-12.
 • Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych dla studiujących filozofię chrześcijańską. Oprac. A. Podsiad, Z. Więckowski. PAX. Warszawa 1983, s. 385-386.
 • K. Olechnicki, P. Załęcki: Słownik socjologiczny. Graffiti BC, Toruń 1997. s. 214-215.
 • J. Gnitecki: Aksjologiczne podstawy stanowienia celów edukacyjnych szkoły wyższej. W: Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej. Red. K. Jaskot IN Plus Oficyna. Szczecin 2006, s. 32-51.
 • J. Christensen. E. Peirce, L.P. Hartman, M. Hoffman, J. Carrier: Ethics, CSR. and Sustainability Education in the Financial Times Top 50 Global Business Schools: Baseline Data and Future Research Directions. ,,Journal of Business Ethics" July 2007, Vol. 73, pp. 347-369.
 • M. Kapias: Etyka jako pożądany element działalności gospodarczej człowieka. W: Etyczny wymiar działalności gospodarczej - wybrane zagadnienia. Red. G. Polok. Zeszyty Naukowe nr 35, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005, s. 51-67.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171227045

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.