PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 5 | 31--37
Tytuł artykułu

Kształcenie kadr i badania naukowe nad szkłem na AGH - 60-lat Katedry Technologii Szkła i Pokryć Amorficznych

Autorzy
Warianty tytułu
Glass Science and Education in AGH - 60-ty Years of Glass Technology Amorphous Coatings Department
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W roku bieżącym przypada 60 rocznica działalności na AGH Katedry Technologii Szkła utworzonej w 1952 r., na ówczesnym Wydziale Ceramicznym a noszącej obecnie nazwę Katedry Technologii Szkła i Pokryć Amorficznych. Wówczas była to pierwsza w Europejskim Szkolnictwie Wyższym Katedra o takim profilu działania. W publikacji przedstawiono ważniejsze osiągnięcia naukowe Katedry w dziedzinie tradycyjnej technologii szkła, nowoczesnych zaawansowanych szkieł i materiałów szkło-ceramicznych, w tym materiałów dla optoelektroniki, materiałów bioaktywnych, hybrydowych organiczno- nieorganicznych szkieł i powłok na szkła, emalii i warstw ochronnych na metale, teorii stanu szklistego materii i krystalizacji szkieł, a także archeometrii szkieł, korozji i konserwacji szkieł zabytkowych i in. (abstrakt oryginalny)
EN
60-ty years ago at 1952 year at Faculty of Ceramics, of AGH the University of Science and Technology in Krakow has been organized Department of Glass Technology, now Department of the Technology of Glass and Amorphous Coating. At that time it was the first Department of such a profile in the European Universities. Scientific achievements of the Department in the traditional glass technology, modern advanced glasses and glass ceramics including materials for optoelectronics, bioactive materials, hybrid inorganic-organic glasses and coating on glass, protective enamels and thin layers on metals, glassy state of matter theory and glass crystallization, as well as glass archeometry and ancient glasses corrosion and conservation are shortly described. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
31--37
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie
Bibliografia
 • Stoch L. Rozwój technologii i nauki o szkle w Polsce. Szkło i Ceramika 56 (2005) 26-31.
 • Stoch L, Z dziejów Katedry Szkła i Emalii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Szkło i Ceramika 53 (2002) 5-12.
 • Wasylak J., Special phosphate glasses for the "GRIN" type materials. Special glasses and amorphous materials, Ceramica/ Ceramics v.43 (1983) 49-55.
 • Wasylak J., Struktura i właściwości bezalkalicznych szkieł fosforanowych Kraków 1985 Zeszyty naukowe AGH, Rozprawy. Wydawnictwa Naukowego AGH Kraków 1985.
 • Wasylak J. Czerwisz E., Diduszko R., Untersuchungen der Struktur und der physikochemischen Eigenschaften von Phosphatglassern. Sprechsaal, 120 (1987) 739 -743.
 • Stoch L., Świątek A., Stęgowski M. Otrzymywanie bioaktywnych materiałów szkło-krystalicznych drogą spiekania proszków szklanych. Szkła Specjalne.Ceramika/Ceramics, v.40 (1992) s. 47-64.
 • Łączka M., Ciecińska M. Preparation and properties of gel layers of ther silica-phosphate Systems.Ceramica/Ceramics v.43 (1993) s. 173-178.
 • Łączka M., Ciecińska M. Preparations structure and properties of silicate-phosphate glasses obtained by means sol-gel method. J. of Sol-Gel Science and technology.3 (1994). 219-227.
 • Łączka M., Cholewa K., Glass-Crystalline Materials in the CaO - P2O5- SiO2 System, btained by the sol-gel method. J. Mat. Sci.Let. 14 (1995) `1417-1420.
 • Stoch L. Szkliste nawozy mineralne o kontrolowanej szybkości rozpuszczania Biomateriały, Materiały w Ochronie Środowiska. Ceramika/Ceramics v.46 (1994), s. 173-182.
 • Stoch L., Wacławska I. Szkliste, ekologiczne nawozy mineralne przywracające równowagę biochemiczną środowiska. Prace Komisji Nauk technicznych Polska Akademia Umiejętności Kraków, v. 2, 2007, s. 181-200.
 • L. Stoch, J. Kucharski, B. Procyk, Cz. Dzięcioł, Z. Stoch, R. Bernaś, Zestaw szklarski do wytwarzania bezbarwnego szkła płaskiego, Patent nr 216111, 23.06.1987
 • L Stoch, B. Procyk, J. Kucharski, K. Grochola, "Sposób wytwarzania termoizolacyjnego szkła piankowego", Patent Nr P - 307 371, 4.03.1998.
 • Procyk B., Kucharski J, Stoch L., Possibilities of utilization of municipal waste combustion ash in the production of heat-insulated foam glass, Prace Komisji Nauk Ceramicznych PAN Oddział w Krakowie, Ceramika 66/1, 124 - 133.
 • Stoch L., Homogeneity and crystallization of vitrified municipal waste. Glass Technology 45 (2004) 71-73.
 • Stoch L., Ciecińska M., Szkliste zasypki smarujące do krystalizatorów stalowniczych Ceramika/Ceramics Polish Ceram. Bull 103 (2008) 591-598.
 • Stoch L.,Ciecińska M.,Stoch P., Luty szklane dla wysokotemperaturowych tlenkowych ogniw paliwowych (SOFC), Materiały Ceramiczne 62, 4 (2010), 606-608.
 • Greiner-Wronowa E., Stoch L., Paśko M., Reprodukcja średniowiecznych szkieł witrażowych jako sensorów analizujących zjawiska korozyjne. Ceramika/Ceramics. v.54 (1997) s. 409-416.
 • Greiner- Wronowa E., Korozja szkieł zabytkowych. Ceramika/Ceramics v.85 (2004]
 • Stoch L, Szkła o mieszanej więźbie. Szkła Specjalne. Ceramika/Ceramics v. 40 (1992) s. 5-25.
 • Stoch, M. Środa (1993) - Stabilized 2CaO•Al•2O3 Glass. Ceramika/Ceramics 42, s. 170-176.
 • Stoch, M. Środa, Z. Olejniczak, Synthesis and structure of AlPO4-BPO4-SiO2 glasses, Ceramika v. 53 (1997), s.
 • Stoch L., Środa M., Influence admixtures on on vitreous PbO formation and stability. Properties of glasses with miodyfying compounds. Ceramica/Ceramics v. 49 (1996) s. 63-74.
 • Stoch L., Stan szklisty. Prace Komisji Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk v. 3 (2009) s. 13-26.
 • Stoch L. Middle range internal structure ordering as a factor governing the glass and amorphous solids crystallization. Realibility of Ceramics. Ceramika/Ceramics. v. 97 (2006) s. 161-184.
 • Borczuch - Łączka M., Optyka i Spektroskopia Szkieł. Ceramika/Ceramics, v. 58 (1999).
 • Stoch L., Nature and philosophy of thermal processes in minerals and inorganic materials, Journal of Thermal Analysis 48 (1997) 121-133.
 • Wacławska I., Rozkład Termiczny i Przemiany Fazowe Boranów. Ceramica/Ceramics. v. 56 (1998).
 • Reben M., J. Wasylak at al. Er-Pr tellurite glass as promising materials for white light Emitting white light emitting diodes. J. of Materials Sci.. materials for Electronics. 23 (2012), 631-634.
 • Jaglarz J., Reben M., Burtan B., J. Wasylak at al., The influence of ytterbium on the optical properties of tellurite glasses. Physics Status Solidi. C. Current Topics in Solid State Physics. 8 (2011), 2637-2640.
 • Reben M., Wasylak J. Influence of active admixtures onto tellurite glass refractive index. Bulletine of Polish Academy of Science. Technical Sciences. 58 (2010), 519-520.
 • Środa M. Wpływ CaO i Al2O3 na stabilność termiczną szkieł z układu CaO-Na2O-Al2O3-SiO2 modyfikowanych LaF3. Polska Ceramika 2006. Ceramica/Ceramics 96 (2006), 569-574.
 • Środa M., Paluszkiewicz Cz., The structural role of alkaline earth ions in oxyfluoride aluminosilicate glasses-infrared spectroscopy study. Vibrational Spectroscopy 48 (2008), 246-250.
 • Środa M., Olejniczak Z., MAS-NMR study of strontium oxyfluoride aluminosilicate Glasses. J Molceular Structure. 1001 (2011) 78-82.
 • Środa M., Olejniczak Z. Effect of alkaline earth oxides on ceramization of LaF3. J. Non-Cryst. Solids. 357 (2011) 1696- 1007.
 • Łączka M., Cholewa-Kowalska K., Menaszek E., Aktywność mikrofagów i koncentracji białek morfogenetycznych kości (BMP-4) oraz kalogenu typu II w sąsiedztwie wszczepu bioaktywnego. Inżyniera Biomateriałów. 9 (2006), 227-230.
 • Łączka M., Ślósarczyk A. et al.. Comparison of biological properties of pure deprotonised human bone mixed with bio-glass and tricalcium phosphate preparation. Polish Journal of Environmental Studies. 17 (2008) 198-201.
 • Kokoszka J., Cholewa-Kowalska K., Łączka M., Pamuła E., Wpływ dodatku bioszkła na właściwości kompozytów ceramicznych i polimerowych. Inżynieria Biomateriałów. 12 (2009) 24-31.
 • Łączka K., Konga A., Górny T., Łączka M., Cholewa-Kowalska K.; Modyfikowana szkło-ceramika LAS (LiO2-Al2O3-SiO2)., Szkło i Ceramika 62 (2011) 8-13.
 • Łączka M., Terczyńska A., Cholewa-Kowalska K., Powłoki żelowe na szkle. Świat Szkła, 13 (2008), 40-43.
 • Żelazowska E., Borczuch-Łączka M., Rysiakiewicz-Pasek E., Organic - inorganic hybryd materiale for solid state electrolytes. European Journal pf Glass Science and Technology part. B, Physics and Chemistry og Glasse 49 (2008), 198-2001.
 • Nocuń M., Pająk Z., Wpływ dodatków Ca, Sb, Sr, i Zn na właściwości optyczne i Elektryczne cienkich warstw. Postępy Technologii Ceramiki, Szkła i Materiałów, Budowlanych. Ceramica/Ceramics, v. 103/2, s. 1415-1422.
 • Nocuń M., Kwaśny S., Zontek J., Optical properies of TiO2/SiO2+ thin layers prepared by sol-gel method. Optica Applicata, 41 (2011), 986-987.
 • Drajewicz M., Wasylak J., Badanie powierzchni szkła sodowowapniowo- krzemianowego po uszlachetnianiu nanocząstkami związków glinu. Szkło i Ceramika 59 (2008), 4-7.
 • Wasylak J., Zontek J., Reben. M. The influence of ZnO nanoparticles on the optical properties of float glass surface. Slovenska a Ceska konferencia o skle. Trencinske Teplice 2011. Sklar a keramik 61 (2011), 12-17.
 • Gil A., Wyrwa J., Dąbek J., Rekas M., Sposób polepszenia żaroodporności stali wysokochromowej. Zgłoszenie patentowe PL 391128A. 1
 • Gil A., Wyrwa J., Godlewska E., Dąbek J., Rajchel B., Wpływ implantowanego itru na wysokotemperaturowe utlenianie stali ferrytycznej Crofer. Ochrona przed Korozją. 54 (2011), 352- 354.
 • Gruszka B., Madej M. Przyczepność emalii bezpośrednich do stali niskowęglowej. Postępy Technologii Ceramiki, Szkła i Budowlanych Materiałów Wiążących. Ceramika/Ceramics v. 103/2 (2008), s. 1381-1388.
 • Ciecińska M., Przydatność mechanochemii w otrzymywaniu szkieł specjalnych. 59 (2008), 15-22.
 • Greiner-Wronowa E. Wpływ warunków przechowywania na tworzenie się białego osadu korozyjnego na powierzchnia powierzchni szkieł muzealnych i wykopaliskowych. Postępy Technologii Ceramiki, Szkła i Budowlanych Materiałów Wiążących. Ceramika/Ceramics v. 103/2 (2008), s. 1283-1290.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171227055

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.