PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 240 | 20--31
Tytuł artykułu

Oczekiwania wobec uczelni wyższych w dobie gospodarki wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem edukacji ekonomicznej

Warianty tytułu
Expectations Towards University in the Age of Knowledge Economy with Special Emphasis on Economic Education
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ukazanie znaczenia wiedzy i edukacji w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, określenie oczekiwań wobec uczelni wyższych, zwłaszcza ekonomicznych, zarówno w opiniach ekspertów, jak i studentów, oraz nakreślenie kierunku, w którym powinny zmierzać zmiany w kształceniu wyższym. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to show the importance of knowledge and education in the new economy, an indication of the expectations for higher education, especially in the opinions of economic experts and students, and to outline the direction that changes in education should follow. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
20--31
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Absolwent błądzi na rynku pracy, http://www.kariera.pl/czytaj/1940/absolwent-bladzi-na-rynku-pracy/ [dostęp: 02.06.2012].
 • Czapka, M., Klimas, B., 2011, Rozwój i konkurencyjność gospodarki jako wyzwanie dla polityki państwa w sferze społecznej, w: Organiściak-Krzykowska, A., Balcerzak-Paradowska, B. (red.), Społeczno-ekonomiczne problemy regionów, IPiSS, Warszawa-Olsztyn.
 • Dąbrowska, A., 2008, Rozwój rynku usług w Polsce - uwarunkowania i perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Dąbrowski, M., 2005, Uczelnie wobec rozwoju technologii społeczeństwa wiedzy, w: Gołębiowski, T., Dąbrowski, M., Mierzejewska, B. (red.), Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
 • Dowbor, L., 2009, Od własności intelektualnej do zarządzania wiedzą, Demokracja ekonomiczna, Alternatywne rozwiązania w sferze zarządzania społecznego, przeł. Z.M. Kowalewski, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.
 • Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji - podstawowe informacje, oprać. S. Sławiński, na podstawie materiałów wypracowanych przez Zespół Ekspertów ds. KRK, http://dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/Erasmus/koordynator/inne/broszura_net.pdf.
 • Fazlagić, J., 2009, Zarządzanie wiedzą w polskiej oświacie. Diagnoza i perspektywy zmian, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Gołuchowski, J., Kajfosz, K., 2010, Zarządzanie wiedzą w procesie kształcenia na studiach ekonomicznych, w: Dąbrowski, M. i Zając, M. (red.), E-learning w szkolnictwie wyższym - potencjał i wykorzystanie, Warszawa.
 • Gulda, K., 2010, Edukacja dla innowacyjności, w: Innowacyjność 2010, Raport przygotowany pod kierunkiem Anety Wilmańskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Kamińska, T., 2006, Warunki efektywnego mechanizmu finansowania GOW, w: Kopycińska, D. (red.), Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, Wydawnictwio Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Kraśniewski, A., 2009, Proces Boloński, to już 10 lat, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 • Łosiewicz, M., 2009, Wiedza i kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw w skali regionu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Mączyńska, E., 2007, Gospodarka przełomu. Wyzwania dla ekonomistów, Opolskie Roczniki Ekonomiczne, nr 17, PTE, Oddział w Opolu.
 • Ratajczak, M., Jakość kształcenia ekonomicznego. Wyższe szkolnictwo ekonomiczne w dobie przemian, www.pte.p1/pliki/0/247/PTE%20Kongres%20Ratajczak.ppt [dostęp: 12.01.2012].
 • Rocki, M., 2007, Jakość edukacji ekonomicznej - refleksje z kongresu ekonomistów, E-mentor, nr 5 (22), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/22/id/481 [dostęp: 10.01.2012].
 • Rudolf, S., 2005, Pożądane kierunki zamian w systemie edukacji ekonomicznej, w: Gołębiowski, T., Dąbrowski, M., Mierzejewska, B., (red.), Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
 • Skrzydło, M., 2009, Edukacja w społeczeństwie opartym na wiedzy w kontekście rozwoju osobowości ucznia, w: E-mentor, nr 2 (29), kwiecień, s. 29-32.
 • Sondaż: dobra szkoła wyższa kładzie nacisk na praktyczną wiedzę, http://naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.pap.pl&_PageID=l&s=szablon.depesza&dz=szablon.depesza&dep=385124&data=&lang=PL&_CheckSum=-36125234 [dostęp: 23.11.2011].
 • Szerląg, A., 2009, Oczekiwania wobec absolwenta szkoły wyższej jako podmiotu edukacji, w: tejże, Kompetencje absolwentów szkół wyższych na miarę naszych czasów. Wybrane ujęcia, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław.
 • Śliwińska, K., 2005, Wizja Szkoły wyższej. Kierunki rozwoju procesów dydaktycznych, w: Gołębiowski, T, Dąbrowski, M., Mierzejewska, B., (red.), Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
 • Thieme, J.K., 2009, Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku, Warszawa.
 • Uczelnie tworzą społeczeństwo wiedzy, http://forumakademickie.pl/aktualno-sci/2011/2/7/800/uczelnie-tworza-spoleczenstwo-wiedzy [dostęp: 10.01.2012].
 • Wojciechowski, P., Rosak-Szyrocka, J., 2012, Logistyka nowoczesnych procesów dydaktycznych na przykładzie Politechniki Wrocławskiej oraz Politechniki Częstochowskiej, E-mentor, nr 4 (46), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/46/id/953.
 • Woźnicki, J., 2006, Innowacyjność w sektorze wiedzy, w: Określenie istoty pojęć innowacji i innowacyjności ze wskazaniem aktualnych uwarunkowań i odniesień do polityki proinnowacyjne, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa.
 • Wróblewska, W., 2004, Autoedukacja jako podstawowa forma aktywności edukacyjnej studentów w szkole wyższej na progu XXI wieku, w: Kmieć, S., Wieczorek, S. (red.), Doskonalenie edukacji na poziomie wyższym i średnim u progu XXI wieku, Rzeszów.
 • Wróblewska, W., 2012, Metody pracy ze studentami w kontekście efektów określonych w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, E-mentor, nr 1 (43), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/43/id/897 [dostęp: 10.02.2012].
 • Wróblewski, A.K., 2010, Wizja uniwersytetu przyszłości, Nauka, nr 2.
 • Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się, 2000, Centrum Badań nad Edukacją i Innowacją, OECD, Ministerstwo Gospodarki. Departament Strategii Gospodarczej, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171227069

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.