PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | z. nr 23 | 5--16
Tytuł artykułu

Lokalne uwarunkowania budowania społeczeństwa informacyjnego na przykładzie doświadczeń gminy Czechowice-Dziedzice

Warianty tytułu
Local Conditions of the Information Society Building on the Example of the Czechowice-Dziedzice Municipality Experiences
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój człowieka od zawsze nierozerwalnie łączył się z generowaniem, przetwarzaniem, stosowaniem i przechowywaniem informacji. W artykule zaprezentowano stan obecny, uwarunkowania oraz perspektywy rozwoju społeczeństwa informatycznego na poziomie samorządu lokalnego - na przykładzie gminy Czechowice-Dziedzice, położonej w powiecie bielskim, w województwie śląskim. Dane zostały poddane analizie w kontekście regionalnych, krajowych, a także unijnych założeń rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Skuteczność kształtowania społeczeństwa informatycznego w skali kraju zależy przede wszystkim od efektywności realizowanych "strategii informatyzacji" przez samorządy lokalne, ponieważ to one są najbliżej społeczności lokalnych, znają ich potrzeby oraz oczekiwania w tym zakresie. Głównym wyzwaniem samorządów lokalnych jest więc wykreowanie społeczeństwa informacyjnego, które stanie się źródłem przewag konkurencyjnych w regionie. W artykule wskazano także bariery, na które napotykają samorządy lokalne przy realizacji strategii budowy społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Human development has always been inextricably connected with the generation, processing, use and storage of information. The article presents the current status, conditions and prospects for development of Information Society at local government level - for example, the municipality Czechowice-Dziedzice, located in Bielsko County, in the Silesia province. Gathered data were analyzed in the context of regional, national and EU information society development objectives. The effectiveness of Information Society development in the country mainly depends on the effectiveness of the "IT strategy" by local governments because they are closest to local communities, know their needs and expectations in this regard. The main challenge is thus local governments to create an information society which becomes a source of competitive advantages in the region. The article also identifies the barriers faced by local governments in implementing the strategy of building a society based on knowledge and information. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--16
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej
Bibliografia
 • Binda J., Rynek usług w e-biznesie, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku- Białej, Bielsko-Biała 2003.
 • Goban-Klas T., Społeczeństwo informacyjne, szanse, zagrożenia, wyzwania, Fundacja Rozwoju Telekomunikacji, Kraków 1999.
 • Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego oraz Komitetu Regionów "i2010 - Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia", Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2005.
 • Matuszewska B., Strategia Lizbońska i gospodarka oparta na wiedzy w Polsce, Raport Wima Koka - jak modyfikować Strategię? [w:] Strategia Lizbońska a możliwości budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce - wnioski i rekomendacje pod redakcją naukową E. Okoń-Horodyńskiej, K. Piecha, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2004.
 • Nowina-Konopka M., Kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego w Polsce - kwestie polityczne, Kraków 1999.
 • Szarafin M., Knowledge management, "Problemy Jakości" 1999, nr 3, s. 12.
 • Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006-2010. Urząd Statystyczny w Szczecinie, GUS, Warszawa 2010.
 • Strategia rozwoju gminy Czechowice-Dziedzice. Plan operacyjny na lata 2008-2015.
 • www.bip.czechowice-dziedzice.pl
 • www.czechowice-dziedzice.pl
 • www.epi.asso.fr: Raport remis au Président de la République le 31 août 1980.
 • www.ec.europa.eu/eu2020, Komunikat Komisji Europejskiej, EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.
 • www.libr.sejm.gov.pl
 • www.opi4.opi.org.pl, Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020, Warszawa.
 • www.parl.sejm.gov.pl, Grodzka D., E-administracja w Polsce.
 • www.silesia.org, Nowak J.S., Społeczeństwo informacyjne - geneza i definicje.
 • www.slaskie.pl
 • www.ukie.gov.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171227101

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.