PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | z. nr 23 | 17--29
Tytuł artykułu

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych współczesnych przedsiębiorstw na transfer technologii

Autorzy
Warianty tytułu
The Influence of Foreign Direct Investment (FDI) of Modern Enterprises on Technology Transfer
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Międzynarodowy transfer technologii oznacza jej rozpowszechnianie (dyfuzję) z miejsca pochodzenia na inne rynki na całym świecie. Jednym ze sposobów transferu technologii jest realizacja bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) przez korporacje transnarodowe (KTN). Transfer technologii za pośrednictwem BIZ polega na: (1) transferze wartości materialnych w postaci dóbr stanowiących wkład rzeczowy (aport) inwestorów w realizowane przedsięwzięcie oraz importu zaopatrzenia związanego z realizacją inwestycji; (2) transferze wartości niematerialnych w postaci wiedzy techniczno-organizacyjnej chronionej patentami, jak również wiedzy niebędącej przedmiotem ochrony prawnej, a odgrywającej ważną rolę w rozwoju przedsiębiorstwa; (3) inwestycjach w kapitał ludzki, które polegają m.in. na doskonaleniu kwalifikacji pracowników dzięki organizowaniu różnego rodzaju szkoleń oraz zatrudnianiu specjalistów pochodzących z macierzystego kraju inwestora. Realizacja międzynarodowego transferu technologii przez KTN odbywa się na dwa podstawowe sposoby, tj. poprzez: (1) przekazywanie technologii w ramach przedsiębiorstwa do jego filii zagranicznych, co znaczy, że technologia pozostaje własnością KTN i znajduje się pod jej kontrolą (internalizacja); (2) następuje udostępnianie technologii innym podmiotom (eksternalizacja). (abstrakt oryginalny)
EN
International transfer of technology means spread (diffusion) of technology from the place of origin to other markets around the world. One method of technology transfer is the realization of foreign direct investment (FDI) by transnational corporations (TNCs). The technology transfer via FDI consists of: (1) the transfer of intrinsic values in the form of goods constituting the contribution in kind of investors into the implemented enterprise and of import of the supply associated with the implementation of an investment project; (2) transfer of intangible assets in the form of the technical-organizational knowledge protected with patents, as well as of the knowledge not being a subject of the legal protection, but playing the important role in the development of the enterprise; (3) investments in human capital which consist among others of improving the qualifications of employees thanks to organising trainings of different kind and employing domestic specialists. The completion of the international technology transfer through TNCs takes place in two basic ways, i.e. through: (1) transfer of technology within the enterprise to its foreign branches, which means that the technology remains the property of TNC and is under its control (internalization); (2) making the technology available to other entities (externality). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
17--29
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach
Bibliografia
 • Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.
 • Douglas S.P., Craig C.S., Global Marketing Strategy, McGraw-Hill, New York 1995.
 • Karaszewski W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, TNOiK, Toruń 2004.
 • Karaszewski W. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, UMK, Toruń 2003.
 • Limański A., Drabik I., Marketing międzynarodowy, Difin, Warszawa 2010.
 • Nowakowski M.K. (red.), Biznes międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji, SGH, Warszawa 2005.
 • Onkvist S., Shaw J.J., International Marketing. Analysis and Strategy, Prentice Hall, Upper Saddle River 1997.
 • Rymarczyk J. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.
 • Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A., Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa 2000.
 • The lmpact of FDI on Development: Globalization of R&D by Transnational Corporations and Implications for Developing Countries, UNCTAD, Geneva, December 2004.
 • Umiński S., Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2002.
 • World Investment Report 2001: Promoting Linkages, UNCTAD, UN, New York- Geneva 2001
 • World Investment Report 2004: The Shift Towards Services, UNCTAD, UN, New York-Geneva 2004.
 • World Investment Report 2005: Transnational Corporation and Internationalization of R&D, UNCTAD, UN, New York-Geneva 2005.
 • World Investment Report 2011: Non-Equity Modes of International Production and Development, UNCTAD, UN, New York-Geneva 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171227105

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.