PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 236 Prace z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem | 123--137
Tytuł artykułu

Rola amortyzacji w kształtowaniu majątkowej strategii gospodarowania kapitałem zasobowym przedsiębiorstwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Role of the Depreciation in Shaping the Property Strategy of Managing Resources Capital of the Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasadniczym celem opracowania jest weryfikacja empiryczna hipotezy badawczej stwierdzającej, iż amortyzacja odgrywa decydującą rolę w kształtowaniu majątkowej strategii gospodarowania kapitałem zasobowym przedsiębiorstwa. Pod pojęciem majątkowej strategii gospodarowania kapitałem zasobowym przedsiębiorstwa można rozumieć realizację długookresowego zarządzania aktywami trwałymi przedsiębiorstwa, zorientowanego na wartość kapitału zasobowego. Majątkowy nurt strategii gospodarowania kapitałem zasobowym wraz z nurtem mającym charakter finansowy odnoszą się do metod oraz sposobów pozyskiwania, gromadzenia i wykorzystywania składników kapitału zasobowego, prowadzącego do wzmocnienia roli i znaczenia kapitału zakładowego, a w konsekwencji kapitału własnego danego podmiotu. Istotą tych strategii jest zatem tworzenie długoterminowych warunków funkcjonowania danego podmiotu oraz jego skutecznego i racjonalnego rozwoju. (fragment tekstu)
EN
Analysis of the depreciation allowances' role in shaping the property strategy of managing resources capital of the enterprises is a fundamental purpose of this paper. Property strategy of managing resources capital reflects in the main measure the processes of shaping the change of the fixed asset value and at the same time combining with the change of elements of resources capital value. Nature of this strategy consists above all in the realization of long-term managing of fixed assets of the enterprise, orientated to the resources capital value. To its basic elements it is possible to count the depreciation politics carry on in the enterprise and investment processes. In this study a research hypothesis, that depreciation allowances play a fundamental role in shaping the property strategy of managing resources capital, was put. Carried out empirical analysis showed, that the value of the measure, examining the share of depreciation allowances in capital received as a result of the realization the property strategy, in the straight majority of researched units amounted over the 90%. Depreciation allowances are a fundamental factor influencing on the shape and the size of the property strategy of managing resources capital of the enterprises. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • J. Duraj, Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2000, s. 183
 • M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, I. Olchowicz, Rachunkowość finansowa, część 1, Difin, Warszawa 1996, s. 457.
 • J. Iwin-Garzyńska, Kapitał amortyzacyjny w zarządzaniu finansami, PWE, Warszawa 2005, s. 15-19
 • Leksykon finansów, J. Głuchowski (red.), PWE, Warszawa 2001, s. 18
 • P. Eichhorn, T. Thiemeyer, Finanzierung öffentlichen Unternehmen, Verlagsgesellschaft Nomos, Baden-Baden 1979, s. 173.
 • A. Welsyng-Zielony, Amortyzacja w praktyce, Wydawnictwo INFOR, Warszawa 2003, s. 8.
 • M. Pałka, Zakładowy plan kont 2004 z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą, Wydawnictwo EKSPERT, Wrocław 2004, s. 66.
 • S. Koc, T. Waślicki, Zakładowy plan kont dla spółek prawa handlowego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004, s. 362 i nast.
 • M. D. Dobrucka, A. Berczyńska, Wynik finansowy. Ujęcie podatkowe i bilansowe a zmiany w rachunkowości od 2002 roku, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2002, s. 40
 • H. Buk, Poziom i struktura kapitałów własnych według regulacji rachunkowości, [w:] Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, J. Duraj (red.), Wydawnictwo ABSOLWENT, Łódź 2003, s. 210.
 • A. Karmańska, E. Walińska, Środki trwałe w prawie bilansowym i podatkowym, Wydawnictwo AD MRĄGOWSKI, Warszawa 2003, s. 22.
 • A. Rosińska, M. Rytwińska, Aktualizacja wartości środków trwałych, "Serwis FK" 02.08.2003, nr 31(433), s. 103 i nast.
 • A. Bachorz, W. Gos, Rachunkowość instrumentów finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003
 • J. Godlewska, Instrumenty finansowe, [w:] S. Koc, T. Fołta, J. Godlewska, Bilans 2003, Wydawnictwo INFOR, Warszawa 2003, s. 281 i nast.
 • Sprawozdanie finansowe bez tajemnic, G. K. Świderska (red.), Difin, Warszawa 2003, s. 6-3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
DOI
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171227141

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.