PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 236 Prace z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem | 159--176
Tytuł artykułu

Miejsce spółek pracowniczych w procesie prywatyzacji polskich przedsiębiorstw państwowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Employee-Owned Companies in Privatization Process of Polish State-Owned Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł jest próbą wyodrębnienia podstawowych możliwości tworzenia spółek pracowniczych w ramach procesu prywatyzacji polskich przedsiębiorstw państwowych, który regulowany jest przepisami Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. Na mocy art. 74 uchylono wówczas obowiązującą w tym zakresie Ustawą z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Zasadniczym celem opracowania jest wskazanie metod i ścieżek prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce, których realizacja może doprowadzić do powstania spółki pracowniczej. (fragment tekstu)
EN
The article shows possibilities of creating of employee-owned companies in the privatization process of Polish state-owned enterprises in meaning of the Act of August 30th, 1996 on commercialisation and privatization. The main goal of the article is to point at paths and methods of privatization, which realization may lead to rise of employee-owned company. Therefore, the article shows employees' participation in the privatization process of Polish state-owned enterprises. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • L. Balcerowicz, Socjalizm, kapitalizm, transformacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 218
 • E. Brozi, Drogi i bariery prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Studium programów i doświadczeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1993, s. 17-18.
 • Kozarzewski, Prywatyzacja w krajach postkomunistycznych, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2006, s. 73-80
 • A. Prusek, Prywatyzacja polskiej gospodarki. Cele, programy i ocena rezultatów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005, s. 9-15.
 • J. W. Wiktor, Bariery prywatyzacji przedsiębiorstw, "Studia i Materiały" 1992, z. 4, (IPiSS, Warszawa), s. 7-23.
 • A. Rybarski, Niektóre aspekty prywatyzacji. Istota i historia problemu a rozwiązania polskie, [w:] R. Borowiecki (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce. Aspekt teoretyczno-praktyczny, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Krakowie, Kraków 1991, s. 79.
 • A. Jawłowski, Prywatyzacja pracownicza. Przemiany firm i ich załóg, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2001, s. 55
 • P. Kozarzewski, Prywatyzacja bezpośrednia: stan prawny, [w:] M. Jarosz (red.), Prywatyzacja bezpośrednia. Inwestorzy. Menedżerowie. Pracownicy, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1998, s. 25-26.
 • S. Włodyka, Spółki w procesie komercjalizacji i prywatyzacji, [w:] S. Włodyka (red.), Prawo spółek, ISIZ, Kraków 1996, s. 657.
 • J. Baehr, Spółka z udziałem kapitałowym pracowników, Polski Dom Wydawniczy Ławica, Warszawa-Poznań 1993, s. 52.
 • K. Górka, Samorząd pracowniczy w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, [w:] R. Borowiecki (red.), Kierunki., s. 91
 • A. Nadratowska, Wpływ poszczególnych form prywatyzacji na efektywność gospodarowania, [w:] T. Kierczyński (red.), Spółka akcyjna jako forma prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Przedsiębiorstwo Doradztwa Ekonomicznego "Lege Artis", Warszawa 1990, s. 54.
 • J. Biskup, Pakiet kontrolny i jego rola, [w:] W. Pomykało (red.), Encyklopedia biznesu, t. I, Fundacja Innowacja, Warszawa 1995, s. 591-592.
 • T. Surdykowska, Prywatyzacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 128
 • E. M. Wrońska, Strategie finansowe spółek pracowniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004, s. 101
 • Leksykon prywatyzacji, T. Zwierzyńska-Bubałło (red.), PWE, Warszawa 1998, s. 195.
 • W. Goszka, Struktury własności i władzy w spółkach pracowniczych (na przykładzie spółek pracowniczych regionu kujawsko-pomorskiego), "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2001, nr 5, s. 55
 • B. Błaszczyk, T. Gruszecki, Prywatyzacja w Polsce. Ramy prawne i organizacyjne (kwiecień 1990-styczeń 1991), Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 1991, s. 59
 • E. Bojar, M. Sosińska Wit, Leasing pracowniczy jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] R. Borowiecki (red.), Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Europejska Rada Zarządzania - CECIOS, Warszawa-Kraków 1999, materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, s. 422
 • A. Bukowska-Piestrzyńska, Aktualne warunki leasingowania mienia Skarbu Państwa przez spółki pracownicze w Polsce, [w:] J. Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Omega-Praksis, Łódź 1998, s. 153
 • J. Gajdka, Formy przekształceń własnościowych w gospodarce, [w:] Organizacyjne aspekty przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Łodzi, Łódź 1990, materiały konferencyjne, s. 17
 • W. Karpińska-Mizielińska, T. Smuga, Zmiany stosunków własnościowych w procesie tworzenia strategii gospodarczej, IRiSS, Warszawa 1994, s. 17
 • H. Sobolewski, Prywatyzacja przedsiębiorstwa, [w:] H. Sobolewski (red.), Restrukturyzacja, prywatyzacja i wycena przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2001, s. 139
 • J. Wratny, Partycypacja pracownicza. Studium zagadnienia w warunkach transformacji gospodarczej, IPiSS, Warszawa 2002, s. 47
 • M. Bałtowski, Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. Przebieg i ocena, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 41
 • K. Kruczulak, Leasing i jego gospodarcze zastosowanie, Wydawnictwo Prawnicze i Ekonomiczne "Lex", Gdańsk 1993, s. 76
 • Z. Kubot, Spółki pracownicze, Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Zielona Góra 1993, s. 22.
 • M. Białasiewicz, T. Buczkowski, Formy przedsiębiorstw oraz ich przekształcenia, [w:] S. Marek (red.), Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw, Walkowska Wydawnictwo, Szczecin 1998, s. 67
 • Jak prywatyzować?, MC MarCo, Warszawa-Katowice 1990, s. 18
 • C. Suszyński, Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Proces zarządzania zmianami, PWE, Warszawa 1999, s. 216.
 • W. J. Katner, Komercjalizacja i prywatyzacja. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze "Lexis Nexis", Warszawa 2003, s. 176
 • G. Wrzeszcz-Kamińska, M. Rutkowska, Kreatywna rola przekształceń własnościowych na przykładzie leasingu prywatyzacyjnego, [w:] B. Klimczak, B. Borkowska (red.), Makroekonomiczne studium przedsiębiorstw w procesie prywatyzacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997, s. 104.
 • J. Pawłowski, Leasing pracowniczy czy spółka z udziałem Skarbu Państwa, [w:] R. Borowiecki (red.), Wyzwania., s. 432
 • Spółki pracownicze. Sukces czy porażka - próba analizy, Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność", Gdańsk 2002, materiały konferencyjne, s. 55.
 • M. Jarosz, M. Kozak, A. Jawłowski, P. Kozarzewski, Postawy pracowników wobec prywatyzacji przedsiębiorstw, "Studia i Materiały", z. 37, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1991, s. 23-29
 • B. Błaszczyk, Zjawisko wtórnej prywatyzacji - zmiany struktury przedsiębiorstw sprywatyzowanych, [w:] M. Bałtowski (red.), Przedsiębiorstwa sprywatyzowane w gospodarce polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 192-199
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
DOI
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171227145

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.