PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 22 | 235--253
Tytuł artykułu

Soundscape 2.0, czyli o pejzażu dźwiękowym sieci

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na początku XX wieku włoscy futuryści uważali, iż tworzone przez człowieka maszyny i urządzenia będą nieustannie konstytuowały i rozszerzały jego dźwiękowe uniwersum. Sieć WWW z jej całą oprawą dźwiękową, wydaje się potwierdzać tę przepowiednię. Odwołując się do koncepcji Raymonda Murraya Schafera, tj. nauki o pejzażu dźwiękowym (soundscape studies), zmierzającej do uchwycenia w kategoriach opisowych specyfiki dźwiękowych biotopów człowieka, oraz wzornictwa akustycznego (acoustic design,), tj. sztuki stosowanej, zorientowanej na projektowanie niektórych z owych dźwiękowych biotopów, autor dokonuje analizy pejzażu dźwiękowego sieci. Daje on bowiem, jego zdaniem, najlepsze wyobrażenie o akustycznej specyfice ery informacji. Rezygnując wszakże z typowego dla R.M. Schafera ujęcia akustyczno-ekologicznego na rzecz akustyczno-generycznego, bierze pod uwagę cztery aspekty cyfrowego audio, tj. anatomię, morfologię, funkcje i filozofię, starając się naszkicować możliwie holistyczny obraz sieciowej topofonii. Jego rozważania prowadzą go do konkluzji, iż najciekawsza w pejzażu dźwiękowym sieci wydaje się owa osobliwa logika, której podporządkowane zostają zjawiska dźwiękowe - rozbite narracyjnie, sprowadzone do plików informacji, wycinków większych całości, teł dla obrazów, instrumentów szczególnego oddziaływania.(abstrakt oryginalny)
EN
At the beginning of the twentieth century Italian futurists thought that new machines and contraptions invented by a human being would continue to create and expand his sound universe. World Wide Web, with its sound arrangement, seems to confirm this prediction. Referring to Raymond Murray Schafer's concepts, i.e. soundscape studies, which try to capture in descriptive categories specific of man 's sound biotopes, and acoustic design, i.e. applied art focused on producing some of these biotopes, the author analyzes Web 's soundscape, which in his opinion gives the best impression of acoustic reality of information age. Preferring acoustic-generic approach rather than typical of R.M. Schafer acoustic-ecological he takes into account four aspects of digital audio, i.e. anatomy, morphology, functions, and philosophy, trying to sketch holostic image of Web 's topophony. He ends the discussion with the conclusion that the most interesting about Web 's soundscape seems to be that unusual logic, to which sound phenomenons are subordinated - narratively broken, reduced to information files, pieces of a whole, backgrounds for images, instruments of peculiar influence.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
235--253
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Andrusiewicz P., internet na tle "mediów tradycyjnych", [w:] Słownik wiedzy o mediach, red. E. Chudziński, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa-Bielsko-Biała 2007.
 • Barthelmes В., Music and the City, [w:] Music and Technology in the Twentieth Century, red. H.-J. Braun, MD: The Johns Hopkins University Press, Baltimore 2002.
 • Bauer Z., Między stuleciami, [w:] L. Manovich, Język nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
 • Bauer Z., Nowe media, [w:] Słownik wiedzy o mediach, red. E. Chudziński, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa-Bielsko-Biała 2007.
 • Bernat S., Krajobraz dźwiękowy doliny Bugu, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio В Geographia" nr 54/1999.
 • Brown A.R., Computers in Music Education, NY: Routledge, New York 2007.
 • Celiński P., Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.
 • Celiński P., Technologizacja więzi społecznej, [w:] Współczesne media. Status, aksjologia, funkcjonowanie, t. II, red. J. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009.
 • Filiciak M., Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
 • Franckiewicz I., Kolor, dźwięk i rytm. Relacja obrazu i dźwięku w sztukach medialnych, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010.
 • Goban-Klas Т., Media i medioznawstwo, [w:] Słownik wiedzy o mediach, red. E. Chudziński, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa-Bielsko-Biała 2007.
 • Gołaszewska M., Estetyka pięciu zmysłów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1997.
 • Haines R., Cyfrowe przetwarzanie dźwięku, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2002.
 • Harley M.A., Dźwięk i życie: narodziny ekologii dźwiękowej, "Ruch Muzyczny" nr 6/1995.
 • Jonak Ł., Mazurek P., Tarkowski A., Wstęp, [w:] Re: internet - społeczne-aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje, red. Ł. Jonak, P. Mazurek, M. Olcoń, A. Przybylska, A. Tarkowski, J.M. Zając, Wydawniotwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
 • Kluszczyński R.W., Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztu multimediów, Wydawnictwo RABID, Kraków 2001.
 • Kotoński W., Muzyka elektroniczna, Polskie Wydawnictwo Muzyczn S.A., Kraków 2002.
 • Lury K., Interpreting Television, Oxford University Press, London and New York 2005.
 • Manovich L., Język nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
 • Mazur K., Podmiotowość dzieła sztuki interaktywnej, Art-Tekst, Kraków 2003.
 • Michalak P.R., Daszkiewicz D., Musz A., Marketing wirusowy w Internecie, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2009.
 • Mrozowski M., Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2001.
 • Ogonowska A., Telewizja, [w:] Słownik wiedzy o mediach, red. E. Chudziński, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa-Bielsko-Biała 2007.
 • Oleszkowicz J., Muzyka. Elektronika. Informatyka, Centrum Edukacji Artystycznej, Warszawa 2010.
 • Rafa J., Technologia łączności internetowej, [w:] Słownik wiedzy o mediach, red. E. Chudziński, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa-Bielsko-Biała 2007.
 • Schaeffer P., Akuzmatyka, [w:] Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej, red. Ch. Cox, D. Warner, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010.
 • Schafer R.M., Muzyka środowiska, "Res Facta" nr 9/1982.
 • Strzyczkowski K., Kilka uwag o muzyce w życiu codziennym, "Kultura Popularna" nr 2/2010.
 • Szczęsna E. (red.), Słownik pojęć i tekstów kultury, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa 2002.
 • Zawojski Р., O sztuce interaktywnej, http://www.fil.us.edu.pl/film-i-me-dia/zawoj/PZsztint.html z 10 września 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171227215

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.