PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 251 Rachunkowość a controlling | 294--304
Tytuł artykułu

Rachunek kosztów w rolnictwie na tle ogólnej teorii ekonomiki przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem kosztów bezpośrednich i zmiennych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cost Accounting in Agriculture in Comparison with the General Theory of Company Economics with the Emphasis on Direct and Variable Costs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wybrane pojęcia rachunku kosztów w rolnictwie w nawiązaniu do dorobku ogólnej teorii ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw. Szczególną uwagę poświęcono kosztom bezpośrednim i zmiennym. Pojęcia te dotyczą zarówno rozliczania kosztów na etapie ex post, jak i ex ante. Uznano, że istnieją istotne różnice między poszczególnymi pojęciami stosowanymi w działalności rolniczej i pozarolniczej, jednak można, a nawet trzeba dążyć do ujednolicenia zasad i kryteriów ich podziału. Każda branża może wykazywać pewne odrębności w ostatecznym kształtowaniu pojęć pomimo stosowania tych samych zasad podziału i kryteriów klasyfikacji kosztów. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents selected cost accounting concepts in agriculture in relation to the body of general economics and business organization theory. Particular attention was paid to direct and variable costs. These concepts apply to both cost accounting at the "ex post" and "ex ante" stage. It has been recognized that there are significant differences between concepts used in agricultural and non-agricultural activity, but it is possible and even necessary to strive to standardize the principles and criteria for their division. Every industry may exhibit some differences in the final shaping of concepts despite sharing the same principles for their division and criteria for the classification of costs. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Drury C., Rachunek kosztów, PWN, Warszawa 1996.
 • Glynn J.J., Perrin J., Murphy M.P., Rachunkowość dla menedżerów, PWN, Warszawa 2003.
 • Goraj L., Kondraszuk T., Mańko S., Sass R., Pokrzywa T., Wójcik E., Pojęcia w zunifikowanym formacie rachunkowości gospodarstw rolniczych, krajowe seminarium, Warszawa 1995.
 • Jaruga A., Kabalski P., Szychta A., Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 • Jarugowa A., Skowroński J., Rachunek kosztów w systemie informacyjnym, PWE, Warszawa 1982.
 • Kondraszuk T., Gospodarstwo wiejskie jako podstawa rachunku ekonomicznego - ujęcie metodyczne, Roczniki Naukowe SERiA, t. VIII, z. 1, Warszawa-Poznań 2006.
 • Kondraszuk T., Uwarunkowania ustalania przychodów w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania wartości godziwej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 54 (110), Warszawa 2010a, s. 87-100.
 • Kondraszuk T., Rachunek kosztów działań sterowany czasem (TDABC) w rolnictwie, [w:] E. Nowak, M. Nieplowicz (red.), Rachunkowość a controlling, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2010b, s. 211-219.
 • Kondraszuk T., Rachunek kosztów jako element ekonomizacji badań naukowych, materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Transfer wiedzy do praktyki rolniczej - polskie i niemieckie doświadczenia", Warszawa 2012.
 • Manteuffel R., Rachunkowość rolnicza, t. II, PWRiL, Warszawa 1964.
 • Sobańska I. (red.), Rachunek kosztów podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Sojak S., Rachunkowość zarządcza, TNOiK, Toruń 2003.
 • Szkiłłądź J., Zysk brutto i koszty stałe w ekonomiczno-finansowej ocenie działalności przedsiębiorstwa rolniczego, Wyd. SGGW, Warszawa 1976.
 • Ziętara W., Kondraszuk T., Przydatność różnych kryteriów podziału kosztów dla potrzeb planowania w przedsiębiorstwie rolniczym, Roczniki Nauk Rolniczych, seria G.T 84, z. 3, Warszawa 1987.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171227309

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.