PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 22 | 292--312
Tytuł artykułu

Jacka Kaczmarskiego rozmowa z Johannesem Vermeerem : o edukacji medialnej na lekcjach języka polskiego

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule Jacka Kaczmarskiego rozmowa z Johannesem Vermeerem. O edukacji medialnej na lekcjach języka polskiego autorka wskazuje, że udział technologii informacyjno-komunikacyjnych stymuluje uczniów do działań twórczych, wspiera ich aktywność intelektualną i samodzielność w rozwiązywaniu różnorodnych problemów. Wiersze Kaczmarskiego i płótna Vermeera, które próbują uchwycić momenty emocjonalnego i duchowego napięcia i oddają uniwersalny porządek ludzkiego istnienia, wprowadzone na lekcje poprzez multimedia, są przykładem atrakcyjnego przekazywania wiedzy oraz rozwijania procesu uczenia. Zmiana paradygmatu koncepcji nauczania na rzecz kształtowania umiejętności absorbowania nowych technologii zachęca wychowanków do poszukiwania, selekcjonowania wiadomości i tworzenia własnych przekazów.(abstrakt oryginalny)
EN
In the article Jacek Kaczmarski converses with Johannes Vermeer about the media education during the Polish language lessons. The author points out that the participation of information and communication technology stimulates students to creative activities, supports their intellectual activity and independence in solving various problems. Poems of Kaczmarski and canvases of Vermeer, which are trying to capture moments of emotional and spiritual tension and reflect the universal order of human existence, put on the lessons through the media, as an attractive example of knowledge transfer and development of the process of learning. Changing the paradigm of learning concepts to shape the skills to absorb new technologies, encourages students to search, filter pieces of information and stimulates to create their own messages.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
292--312
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Barthes R., 2001, Lektury, tłum. Krzysztof Kłosiński, Michał Paweł Markowski, Ewa Wieleżyńska, wybrał, opracował i posłowiem opatrzył M.P. Markowski, red. M. P. Markowski, K. Kłosiński, Warszawa.
 • Blankert A., 1991, Vermeer van Delft, przeł. A. Ziemba, Warszawa.
 • BronkA., 1988, Rozumienie, dzieje, język. Filozoficzna hermeneutyka H.-G. Gadamera, Lublin.
 • Czermińska M., 2003, Ekfrazy w poezji Wisławy Szymborskiej, "Teksty Drugie", nr 2-3.
 • Davidson M., 1991, Ekphrasis a postmodernistyczne obrazy-wiersze, [w:] Estetyka w świecie, red. M. Gołaszewska, Kraków, t. 3.
 • Dziadek A., Problem ekphrasis - dwa widoki Delft (Adam Czerniawski i Adam Zagajewski), "Teksty Drugie" 2000, nr 4.
 • Courthion P, 1996, Malarstwo flamandzkie i holenderskie, przeł. J. Guze, Warszawa.
 • Gadamer H.-G., 1993, Prawda i metoda, Zarys filozofii hermeneutycznej, przeł. i wstępem poprzedził B. Baran, Kraków.
 • Gajda J., 2002, Europejskość i jako wyzwanie edukacyjne dla ambiwalentnej roli mediów w procesie integracji europejskiej, [w:] Media i edukacja w dobie integracji, red. W. Strykowski, W. Skrzydlewski, Poznań, s. 24-32.
 • Gralewski В., 1997, Koncepcja kształcenia multimedialnego, [w:] Współczesna technologia kształcenia. Wybrane zagadnienia, red. J. Morbitzer, Kraków, s. 33-41.
 • Gretkowska M., 1998, Swiatowidz, Warszawa.
 • Kaczmarski J., 1981, A my nie chcemy uciekać stąd, "Radar", nr 3 (371), s. 30-32.
 • Kaczmarski J., Alegoria malarstwa (Vermeer), [online]. 2003, [dostęp: 08.03.2011 r.]. Dostępny w World Wide Web: http://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze_ alfabetycznie/kaczmarskiego/a/alegoria_malarstwa.php.
 • Kaczmarski J., Czytająca list, [online]. 1992, [dostęp: 08.03.2011 r.]. Dostępny w World Wide Web: http://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/ wiersze_alfabetycznie/kaczmarskiego/ c/czytajaca_list.php.
 • Kaczmarski J., Kobieta trzymająca wagę (Vermeer ok. 1664), [online]. 2003, [dostęp: 08.03.2011 r.]. Dostępny w World Wide Web: http://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze_alfabety cznie/kaczmar-skiego/k/kobieta_trzymajaca_wage.php.
 • Kaczmarski J., List miłosny (Vermeer), [online]. 2003, [dostęp: 08.03.2011 r.]. Dostępny w World Wide Web: http://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze_alfabetycznie/ kaczmarskiego/1/list_milosny.php.
 • Kluszczyński R.W., 2002, Film, video, multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Kraków.
 • Krzewicka J., Zacharewicz Т., Wiśniewski R., 2000, Bard - inny gatunek zwierzęcia, [online]. 2000, nr 9, [dostęp: 08.03.2011 r.]. Dostępny w World Wide Web: http://www.kaczmarski.art.pl/media/wywia-dy/2000/bard-inny_ gatunek_zwierzecia.php.
 • Markowski M.P., 1999, Pragnienie obecności. Filozofia reprezentacji od Platona do Kartezjusza, Gdańsk.
 • Markowski M.P., 1999, Ekphrasis. Uwagi bibliograficzne z dołączeniem krótkiego komentarza, "Pamiętnik Literacki", z. 2.
 • Markowski M.P., 200la, Nietzsche. Filozofia interpretacji, Kraków.
 • Markowski M.P., 2001b, Barthes: przygoda lektury, [w:] R. Barthes, Lektury, tłum. Krzysztof Kłosiński, Michał Paweł Markowski, Ewa Wieleżyńska, wybrał, opracował i posłowiem opatrzył M.P. Markowski, red. M. P. Markowski, K. Kłosiński, Warszawa, s. 235-268.
 • Matuszek G., 1996, Vermeer - wystawa stulecia, "Dekada Literacka", nr 5(117), s. 1, 16-17.
 • Myrdzik В., 1999, Rola nauczyciela w organizowaniu dialogu z tekstem kultury w szkole, [w:] Z uczniem pośrodku. Podmiotowa dydaktyka literatury, języka, kultury, red. Z. Budrewicz, M. Jędrychowska, Kraków, s. 37-49.
 • Piątek J., 2002, Za dużo czerwonego 3, "Odra" nr 2 (483), s. 30-35.
 • Podstawa programowa dla gimnazjum i liceum, Część wstępna, [online], [dostęp: 05.03.2011 r.]. Dostępny w World Wide Web: http://www.re-formaprogramowa.men.gov.pl/ dla-nauczycieli/język-polski.
 • Podstawa programowa z komentarzami. Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, t. 2, [online], [dostęp: 05.03.2011 r.]. Dostępny w World Wide Web: http://www. reformaprogramowa.men.gov.pl/ dla-nauczycieli/język-polski.
 • Rynck de P., 2005, Jak czytać malarstwo. Rozwiązywanie zagadek, rozumienie i smakowanie dzieł dawnych mistrzów, przeł. P. Nowakowski, Kraków 2005.
 • Schneider N., 2005, Vermeer. 1632-1675. Ukryte emocje, Warszawa.
 • Sztuka. Ilustrowany przewodnik, 2010, red. A. Graham-Dixon, przeł. A. Ciechowicz, Warszawa.
 • Walicki M., 1956, Vermeer, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171227461

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.