PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. nr 25 | 5--29
Tytuł artykułu

Spójność społeczno-ekonomiczna w kontekście tendencji do upowszechniania się kryzysu finansów publicznych w Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Socio-economic Cohesion in the Context of Tendencies to Widespreading Crisis of Public Finances in EU
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule wskazuje się na sposoby ujmowania spójności społeczno-ekonomicznej i ich implikacje dla odrabiania dystansu rozwojowego przez Polskę. Autor dowodzi, że ocalenie polityki spójności społeczno-ekonomicznej w UE wiąże się z niestandardowymi sposobami równoważenia finansów publicznych. Reguły paktu fiskalnego nie są zharmonizowane z celami spójności społeczno- ekonomicznej. Rodzą też ryzyko dla wzrostu gospodarczego, dlatego że niedostatecznie respektują koincydencje prowzrostowe i destabilizacyjne specyficzne dla zróżnicowanych gospodarek krajowych. Dla harmonizowania polityki równoważenia finansów publicznych z polityką spójności społeczno-ekonomicznej postulowana jest taka instytucjonalizacja na poziomie UE, która umożliwia łączenie standardowych i niestandardowych strategii politycznych dobrze dostosowanych do koincydencji przestrzennych. (abstrakt oryginalny)
EN
The author of the paper indicates the ways of understanding socio-economic cohesion and their implications for limiting the development gap by Poland. He proves that preservation of socio-economic cohesion policy in EU is conneted with unstandardised ways of balancing public finances. The rules of the fiscal pact are not harmonised with the objectives of socio-economic cohesion. They also create a risk for economic growth as they are not respecting enough some pro-growth and destabilasing coincidences characterisitic for differentiated economies of the countries. To harmonise policy of balancing public finances with the socio-economic cohesion policy it is suggested to conduct such kind of institutionalisation at the EU level that enables connections between standard and unstandardised policy strategies which are properly adopted to spacial coincidencies. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--29
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Aslund A., Boone P., Johnson S., 1996, How to Stabilize: Lessons from Post-Comunist Countries, "Brookings Papers on Economic Activity" t. 1.
 • Bal-Woźniak T., 2012, Innowacyjnośc w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne, PWE, Warszawa.
 • Ciżkowicz P., Rzońca A., 2011, Interest rates close to zero, post-crisis restructuring and natural interest rate, MPRA Paper 36989, University Library of Munich, Germany.
 • Eurostat, 2011, Governance Finance Statistics. Sumary Tables, Eurostat, no. 1.
 • Faludi A., 2006, From European Spatial Development to Territorial Cohesion Policy, "Regional Studies", vol. 40, no. 6.
 • Fukuyama F., 2000, Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, Politeja, Warszawa: dane oryginału; The Great Disruption: Human Nature and the Reconsitution, of Social Order, New York, NY: Free Press, 1999.
 • GUS, 2006, Warunki życia ludności w 2004 r., Warszawa.
 • Grosse T.G., 2009, Analiza wybranych działań antykryzysowych władz publicznych na świecie. Wnioski dla prac nad Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 • Jacukowicz Z., 2007, Analiza minimalnego wynagrodzenia za pracę, IPiSS, Warszawa.
 • Kabaj M., 2010, Społeczno-gospodarcze wyzwania przyszłości - w kierunku modelu kapitalizmu partycypacyjnego [w:] Wyzwania przyszłości - szanse i zagrożenia, red. J. Kleer, A.P. Wierzbicki, B. Galwas, L. Kuźnicki, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", PAN, Warszawa.
 • KE, 2008, Raport na temat ubóstwa w Krajach UE.
 • Kelly K., 2001, Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć prezentowanych strategii dla Świata połączonego siecią, WIG - Press, Warszawa 2000; dane oryginału: New Rules for New Economy. 10 Radical Strategies for A Connected World, Penguin group, New York, 1998.
 • Kołodko G.W., 1999, Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Kołodko G.W., 2010, Świat na wyciągnięcie myśli, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Lerner A., 1943, Functional Finance and the Federal Debt, "Social Research", t. 10, no. 1.
 • Lewis W.W., 2005, Potęga wydajności, CeDeWu.Pl, Warszawa, dane oryginału: The Power of Productivity, University of Chicago Press, Chicago 2004.
 • Łaski K., 2011, Strukturalne przyczyny kryzysu finansów publicznych w Unii Europejskiej oraz w Unii Gospodarczej i Walutowej, "Studia Ekonomiczne", nr 1, INE PAN, Warszawa.
 • Łaszek A., 2012, Ograniczanie wydatków czy podnoszenie podatków? Ocena programu redukcji deficytu 2010-2012, "Analiza FOR", nr 2.
 • Misala J., 2011, Bilans płatniczy, oficjalne aktywa rezerwowe i zadłużenie zagraniczne [w:] Polska. Raport o konkurencyjności 2011, red. M.A. Weresa, Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa.
 • Nozick R., 2010, Anarchia, państwo i utopia, Wydawnictwo ALETHEIA, Warszawa: dane oryginału: Anarchy, State and Utopia, Basic Books, New York 1974.
 • Porter M.E., 2001, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • OECD, 2007, Accounts of OECD Countries, Paris.
 • Polak E., 2009, Globalizacja a zróżnicowania społeczno-ekonomiczne, Difin, Warszawa.
 • Polak E., 2011, Problem ubóstwa a polityka kształtowania dochodów w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej - wybrane aspekty [w:] Modernizacja dla spójności społeczno- ekonomicznej, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", z. 18, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Radło M.J., 2006, Reformy gospodarcze w Unii Europejskiej. Czy "lizbońska" Unia dogoni Stany Zjednoczone? [w:] Amerykański model rozwoju gospodarczego. Istota, efektywność i możliwości zastosowania, red. W. Bieńkowski, M.J. Radło, SGH, Warszawa.
 • Rosati D., 2010, Wiedza i praca. Dlaczego Unia Europejska traci dystans do Stanów Zjednoczonych [w:] Polska transformacja i jej przyszłość, red. E. Mączyńska, PWE, Warszawa.
 • Rodrik D., 2011, Jedna ekonomia, wiele recept, Globalizacja, instytucje, wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Krytyki politycznej, Warszawa.
 • Stiglitz J.E., 2007, Wizja sprawiedliwej globalizacji, Propozycje usprawnień, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa; dane oryginału: Making Globalization Work, W.W. Norton, New York-London 2006.
 • The Lisbon Strategy for Growth and Employment, 2004, Report from the High Level Group Claired by W. Kok, November.
 • UN, 2007, The Employment Imperative. Report on the World Social Situation 2007, New York.
 • World Bank, 2009, Reshaping Economic Geography. World Development Report 2009, 2009, Washington.
 • www.nbp.org.pl (dostęp 30.07.2011).
 • www.stat.gov.pl (dostęp 30.07.2011).
 • www.eurostat.eu (dostęp 30.07.2011).
 • www.undp.org.pl (dostęp 30.07.2011).
 • http://w3.unce.org./w3pxweb/dialog (dostęp 30.07.2011).
 • Woźniak M.G., 2011, Gospodarka Polski 1990-2011, Transformacja. Modernizacja. Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, t. I, Transformacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Żyżyński J., 2009, Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171227503

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.