PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. nr 25 | 157--179
Tytuł artykułu

Czynniki rozwoju regionalnego na Mazowszu

Warianty tytułu
Regional Development Factors in the Mazovia Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule omówiono występujące w literaturze przedmiotu czynniki rozwoju regionalnego, a następnie odniesiono je do praktyki polityki regionalnej prowadzonej przez władze publiczne na Mazowszu. Celem artykułu jest ocena działań polityki spójności prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) na Mazowszu w latach 2007-2011. Ocena jest dokonana przez pryzmat czynników rozwoju regionalnego. Aby polityka była racjonalna - priorytety finansowe powinny nawiązywać do katalogu najczęściej występujących w literaturze przedmiotu czynników rozwoju, a ponadto być zgodne z miejscowymi uwarunkowaniami wyrażonymi m.in. w strategii rozwoju regionalnego. Badanie dowodzi, że na Mazowszu pierwszoplanowe znaczenie ma konwencjonalne podejście do rozwoju, które kładzie nacisk głównie na budowę infrastruktury podstawowej. Podejmowane projekty w niewystarczającym stopniu oddziałują na poprawę spójności terytorialnej w województwie, choć głównym wyzwaniem dla polityki regionalnej na Mazowszu są nadmierne dysproporcje między stolicą a pozostałą częścią regionu. (abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to assess the cohesion policy actions carried out by local and regional governments in the Mazovia region in 2007-2011. Assessment is made through the prism of the regional development factors. This is an attempt to examine the rationality of the cohesion policy. The main assumption of the study is that rational policy requires that financial priorities referred to the catalog of the most common factors in the development literature, and were in line with regional circumstances, among others expressed in the regional development strategy. The study shows that regional policy in the Mazovia is of primary directed to the conventional approach, which emphasizes mainly on the construction of basic infrastructure. Projects undertaken by this policy are insufficiently influencing the improvement of territorial cohesion in the region, although a major challenge for regional policy in Mazovia are excessive disparities between the capital city and the rest of the region. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
157--179
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Asheim B.T., 1996, Industrial Districts as "Learning Regions": A condition for prosperity? "European Planning Studies", vol. 4, nr 4, 379-400.
 • Asheim B.T., Gertler M.S., 2005, The Geography of Innovation. Regional Innovation Systems [w:] Fagerberg J., Mowery D. C., Nelson R.R. (red.): The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press, Oxford - New York, s. 291-317.
 • Bal-Woźniak T., Woźniak M.G. (red.), 2011, Gospodarka Polski 1990-2011. Transformacja. Modernizacja. Spójność społeczno-ekonomiczna, Synteza, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 21, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski, Kraków-Rzeszów.
 • Boucher G., Conway C., Van der Meer E., 2003, Tiers of Engagement by Universities in their Region's Development, "Regional Studies", vol. 37, nr 9, s. 887-897.
 • Coleman J.S., 1988, Social Capital in the Creation of Human Capital, "The American Journal of Sociology", Vol. 94, Supplement: Organizations and Institutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure, s. 95-120.
 • Driffield N., Hughes D., 2003, Foreign and Domestic Investment: Regional Development or Crowding Out?, "Regional Studies", vol. 37, nr 3, s. 277-288.
 • Edquist C., Eriksson M.L., Sjögren H., 2002, Characteristics of Collaboration in Product Innovation in the Regional System of Innovation of East Gothia, "European Planning Studies", vol. 10, nr 5, s. 563-581.
 • Ekins P., Dresner S. and Dahlström K., 2008, The Four-Capital Method of Sustainable Development Evaluation, "European Environment", vol. 18, s. 63-80.
 • Etzkowitz H., 2002, MIT and the Rise of Entrepreneurial Science, Routledge, London.
 • Gorzelak G., Płoszaj A., Smętkowski M., 2006, Ocena strategii rozwoju regionu - wykorzystanie modelu czterech kapitałów na przykładzie województwa lubuskiego, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 3(25), s. 67-82.
 • Grosse T.G., 2002, Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, Studia Regionalne i Lokalne, nr 1 (8), s. 25-48.
 • Grosse T.G., 2007, Innowacyjna gospodarka na peryferiach? Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Grosse T.G., 2010, Kierunki zmian w polityce spójności UE. Analiza wybranych nurtów dyskusji prowadzonej w latach 2008-2010, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 4(42), s. 60-82.
 • Grosse T.G., Hardt Ł., 2010, Sektorowa czy zintegrowana, czyli o optymalnej strategii rozwoju polskiej wsi, "Pro Oeconomia" Fundacja Ewaluacji i Badań Ekonomicznych, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
 • Hakenes H., Schnabel I., 2006, The Threat of Capital Drain: A Rationale for Public Banks? Preprints of the Max Planck Institute for Research on Collective Goods, nr 2006/11, Bonn.
 • Hyytinen A., 2005, How Important Are Exits for Venture Capital Finance? Evidence from Finland [w:] Venture Capital, Entrepreneurship, and Public Policy, red. V. Kanniainen, Ch. Keuschnigg, Cambridge - London: MIT Press, s. 127-149.
 • Iyer S., Kitson M., Toh B., 2005, Social capital, economic growth and regional development, "Regional Studies", vol. 39, nr 8, s. 1015-1040.
 • Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy na lata 2007-2013, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 371, 27.12.2006.
 • Kozak M., 2009, Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Landabaso M., 2007, The Regional Economic Development Relevance of Social Capital [w:] Europe - Reflections on Social Capital, Innovation and Regional Development: The Ostuni Consensus, red. M. Landabaso, A. Kukliński, C. Roman, Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, s. 107-116.
 • Lane B., 1994, What is rural tourism?, "Journal of Sustainable Tourism", vol. 2, nr 1, s. 7-21.
 • Lundvall B.-A., Maskell P., 2000, Nation States and Economic Development: From National Systems of Production to National Systems of Knowledge Creation and Learning [w:] The Oxford Handbook of Economic Geography, red. G.L. Clark, M.P. Feldman, M.S. Gertler, Oxford University Press, Oxford - New York, s. 353-372.
 • Markusen A., 1999, Sticky places in slippery space. A typology of industrial districts [w:] The New Industrial Geography. Regions, Regulations and Institutions, red. T.J. Barnes, M.S. Gertler, Cheltenham-Lyme: Routledge.
 • Markusen J., Venables A., 1999, Foreign Direct Investment as a Catalyst for Industrial Development, "European Economic Review", vol. 43, nr 2, s. 335-356.
 • Nijkamp P., 2003, Entrepreneurship in a Modern Network Economy, "Regional Studies", vol. 37, nr 4, s. 395-405.
 • North D., Smallbone D., 2000, The Innovativeness and Growth of Rural SMEs during the 1990s, "Regional Studies", vol. 34, nr 2, s. 145-157.
 • Nowak A., Szałański M., 2009, Czynniki i bariery rozwoju przedsiębiorstw na Mazowszu, Wydział Zarządzania UW, Warszawa.
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2010.
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004- 2006, EGO 2011, Warszawa.
 • Polityka regionalna na Mazowszu - materiały kongresowe, red. G. Rzeźnik, Polski Instytut Demokracji Lokalnej, Warszawa 2009.
 • Porter M.E., 1997, New strategies for inner-city economic development, "Economic Development Quarterly", t. 11, nr 1.
 • Porter M.E., 2001, Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Powell W.W., 1990, Neither Market nor Hierarchy. Network Forms of Organization [w:] Research in Organizational Behavior, red. B.M. Staw, L.L. Cummings, An Annual Series of Analytical Essays & Critical Review, no. 18, 295-336.
 • Sands A., 2005, The Irish Software Industry [w:] From Underdogs to Tigers: The Rise and Growth of the Software Industry in Brazil, China, India, Ireland, and Israel, red. A. Arora, A. Gambardella, Oxford University Press, Oxford - New York, s. 41-71.
 • Saxenian A., 1994, Regional Advantage, Cambridge MA: Harvard University Press.
 • Storper M., 1997, The Regional World. Territorial Development in a Global Economy, The Guilford Press, New York, s. 5-52.
 • Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja), 2006, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Warszawa.
 • System zarządzania rozwojem Polski, podręcznik pod redakcją naukową J. Górniaka i S. Mazura, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
 • Ward N., Lowe P., Bridges T., 2003, Rural and Regional Development: The Role of the Regional Development Agencies in England, "Regional Studies", vol. 37, nr 2, s. 201-214.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171227551

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.