PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. nr 25 | 214--230
Tytuł artykułu

Partnerstwo organizacji pozarządowych i samorządów słabo rozwiniętych gmin z niespójnych gospodarczo podregionów

Warianty tytułu
The Partnership of Non-Governmental Organizations and Local Governments of Poorly Developed Communes from Economically Incoherent Subregions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problem niespójności rozwojowych w pierwszej kolejności dotyka terenów słabo rozwiniętych, zwłaszcza tych położonych w sąsiedztwie obszarów o dużo silniejszej gospodarce. W warunkach ograniczonego potencjału rozwojowego, przezwyciężenie problemów wymaga współpracy wszystkich podmiotów funkcjonujących na tych terenach, a szczególnie partnerstwa pomiędzy samorządem lokalnym a organizacjami pozarządowymi. Przeprowadzone badania ukazały jednak, że zakres współpracy w tym obszarze jest wyraźnie zawężony w stosunku do istniejących możliwości. Podejmowane inicjatywy nie są w stanie w sposób zadowalający wpłynąć na zmniejszenie niespójności. Samorządy cechuje ostrożność w podejmowaniu głębszej współpracy, wspieraniu inicjatyw innowacyjnych i progospodarczych. (abstrakt oryginalny)
EN
In the first instance, the problem of developmental incoherences affects poorly developed areas, especially situated in the neighbourhood of areas with more powerful economy. Under conditions of limited growing potential, overcoming problems requires the cooperation of all subjects acting in those areas, especially the partnership of local government and nongovernmental organizations. Researches shows that the range of cooperation in those areas is clearly narrow to the existing possibilities. The initiative taken are not able to influence reducing the level of incoherence in the satisfying way. The characteristic of local government is caution in taking deeper cooperation, supporting innovative and pro-economic initiative. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
214--230
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Banachowicz B., 2007, Public governance - nowe podejście do zarządzania rozwojem lokalnym [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. D. Strahl, Akademia Ekonomicza we Wrocławiu, Wrocław.
 • Berbeka J., 2006, Poziom życia ludności a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Blicharz P., Gąsior M., 2010, Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób na spełnienie potrzeb społeczeństwa [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie, red. G. Rosa, A. Smalec, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Co znaczy "spójność" dla nas i dla UE? Forum Ekonomiczne Młodych Liderów, http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/archiwum/Strony/co_znaczy%20_spojnosc_dla _nas_i_dla_UE.aspx (stan na dzień 30.06.2010).
 • Domański T., 1997, Marketing terytorialny - wybrane aspekty praktyczne [w:] Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Iwankiewicz-Rak B., 2010, Partnerstwo organizacji pozarządowych i administracji terenowej - cechy i znaczenie [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie, red. G. Rosa, A. Smalec, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Jarecki W., 2003, Koncepcja kapitału ludzkiego [w:] Kapitał ludzki w gospodarce, red. D. Kopycińska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
 • Kogut-Jaworska M., 2008, Instrumenty interwencjonalizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, CeDeWu, Warszawa.
 • Kotler Ph., Lee N., 2008, Marketing w sektorze publicznym. Mapa drogowa wyższej efektywności, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • Lechwar M., 2008, Instytucjonalne zaplecze spójności społeczno-gospodarczej [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społecznoekonomicznej, red. M.G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 • Lechwar M., 2010, Partnerstwo jako determinanta modernizacji regionu [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki, red. M.G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 • Markowski T., 2009, Opinia w sprawie Komunikatu Komisji UE pt. "Zielona Księga w sprawie spójności terytorialnej - przekształcenie różnorodności terytorialnej w siłę" [w:] Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej. Polski wkład w debatę, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Meredyk K. (red.), 2007, Mechanizmy rozwoju gospodarczego obszarów peryferyjnych, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007.
 • Sobolewski A. (red.), 2007, Przez współpracę do sukcesu. Partnerstwo lokalne na rynku pracy, Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Spójność gospodarcza i społeczna (Economic and social cohesion), http://www.ewaluacja. gov.pl/slownik/Strony/slownik_spojnosc_gospodarcza_i_spoleczna.aspx (stan na dzień 30.06.2010).
 • Spójność gospodarcza i społeczna, http://ec.europa.eu/regional_policy/glossary/ economic_ and_social_cohesion_pl.htm (stan na dzień 30.06.2010).
 • Stanowisko Rządu Rzeczpospolitej Polskiej do Komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Zielona księga w sprawie spójności terytorialnej - Przekształcenie różnorodności terytorialnej w siłę COM (2008) 616 zaakceptowane przez Komitet Europejski Rady Ministrów 24 lutego 2009 r. [w:] Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej. Polski wkład w debatę, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171227561

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.