PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. nr 25 | 296--306
Tytuł artykułu

Emeryci i renciści wojskowi na rynku pracy Wielkopolski w latach 2008-2010

Autorzy
Warianty tytułu
The Pensioners and the Military Pensioners on Labour Market in Wielkopolska in 2008-2010
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Z punktu widzenia gospodarki kraju zatrudnianie ludzi starszych w obecnych czasach jest zarówno określoną potrzebą społeczną, jak i ekonomiczną koniecznością. Niska bowiem aktywność zawodowa osób w wieku emerytalnym i starzenie się polskiego społeczeństwa może doprowadzić do swoistego "załamania" się systemu emerytalnego i finansów publicznych. Emeryci (nie tylko mundurowi), skoro już nabyli prawo do wcześniejszej emerytury i jeżeli tylko mają zdrowie i chęci, winni zatem pracować. Tylko w ten sposób mogą powiększyć swoje dochody do poziomu, który zapewni im w miarę godziwe życie, ale także odprowadzany od ich przychodów podatek wzbogaci bezpośrednio budżet państwa, zaś ich aktywność zawodowa będzie wspierać rozwój naszej gospodarki. Emeryci wiedzą jak współpracować z innymi i jak nawiązywać kontakty. Są dyspozycyjni i lojalni wobec pracodawcy. Wielu z nich jest dobrze przygotowanych do stojących przed nimi nowych wyzwań. Pośród "dorabiających do emerytury" na terenie Wielkopolski znajduje się liczna grupa "byłych wojskowych", która nie chce bezczynnie spędzać czasu wolnego w domu Biorąc zaś pod uwagę to, iż posiadają oni (nierzadko) na utrzymaniu niepracujące żony i wychowują dzieci, wypłacane przez organ emerytalny świadczenia nie zawsze wystarczają na opłacenie rosnących kosztów utrzymania i godziwe życie. Nie jest też tajemnicą, że osoby te zaciągają często coraz większe długi (wielu z nich z oczywistych względów nie jest w stanie opłacać czynszu za mieszkanie, kupować leków). To oni właśnie nie tylko powinni, ale wręcz muszą pracować, aby zapewnić rodzinie skromne warunki życia. Niniejsza praca przybliża tematykę zatrudniania "byłych wojskowych" na rynku pracy Wielkopolski w latach 2008-2010. (abstrakt oryginalny)
EN
As far as country's economy is concerned employing the elderly citizens is both a specific social need and the economic necessity. Low professional activity of those who are at retiring age together with the aging of Polish society may lead to the breakdown of country's pension system and public finances. That is why civil and military pensioners who have gained the right to an earlier pension and who are willing and healthy enough should take up professional activity. This is the way to enlarge their income which will assure them better material status. At the same time taxation of the income will enrich our country's budget. In addition, pensioners' professional activity will support development of Polish economy. Owing to their experience, people who have acquired pension entitlements are often well prepared to face new challenges. They know how to cooperate with others and how to establish effective business relationships. They are also loyal to their employers and can work flexible hours. In Wielkopolska, among those pensioners who earn on the side, there is a numerous group of military pensioners. They do not want to spend their time at home idly. In addition, they often have unemployed wives and children to provide for and their retirement pension is not sufficient to pay the rent or to buy medicines. What is worse, growing debts of the families are the effect of this situation. The above essay familiarises the reader with the problematic issue of employing military pensioners on labour market in 2008-2010. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
296--306
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Bąk E., 2009, Nietypowe formy zatrudnienia na rynku pracy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Belczyk K., Pokolenie 50+: zmarnowany potencjał czy szansa dla polskiego rynku pracy, www.rynekpracy.pl/artykul.php/typ.1/kategoria_glowna.358/wpis.36 (stan na dzień 18.03.2010).
 • Dziubińska - Lechnio E., Lomejko Z., Skowrońska E., 2005, Polski system emerytalno- -rentowy, Wydawnictwo ubezpieczeń Sp. z o.o., Warszawa.
 • Goławski A., 2010, Horoskop emerytalny, "Polska Zbrojna", nr 25.
 • Głąbicka K., 2001, Wybrane elementy rynku pracy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa.
 • Jakubczyk P., 2010, Emeryci powinni dorabiać bez limitów, "Dziennik. Gazeta Prawna", nr 16.
 • Jarmołowicz W., 2005, Ekonomia. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań.
 • Jarmołowicz W., Knapińska M., 2005, Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji i integracji gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego nr 12/2010, http:// www. stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/poznan/ASSETS_komunikat_12_10.pdf (stan na dzień 21.07.2011).
 • Leszkowicz-Baczyński J., 2009, Bezrobotni w województwie wielkopolskim. Zmiany w strukturze bezrobocia w warunkach recesji [w:] Aktywność zawodowa Wielkopolan i jej uwarunkowania, red. R. Suchocka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Poznań.
 • Poliwczak I., 2007, Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Warszawa.
 • Szarzec K., 2007, Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący [w:] Gospodarowanie pracą we współczesnym przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, red. W. Jarmołowicz, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań.
 • Kalina-Prysznic U., 2009, Wpływ globalizacji i integracji na zmiany na rynku pracy [w:] Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji, red. M. Noga, M.K. Stawicka, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 • Sikora T., 2009, Świadczenia emerytalno-rentowe żołnierzy zawodowych oraz członków ich rodzin (aspekty normatywne i realizacyjne), Zeszyty studiów doktoranckich nr 47/2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Twardo D., 2007, Podstawowe formy zatrudnienia, Serwis Prawno-Pracowniczy, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171227577

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.