PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 89 Transformacja gospodarki - konsumenci, przedsiębiorstwa, regiony | 145--155
Tytuł artykułu

Edukacja etyczna w kontekście procesu gospodarowania w świetle przeprowadzonych badań

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ethics Education in the Context of Management Process (Based on Research Carried Out in the University of Economics in Katowice)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W XXI wieku obserwuje się wyraźny wzrost zainteresowania edukacją etyczną. Problematyka dotycząca kształcenia przyszłych kadr zarządzających ma związek z procesem gospodarowania ze względu na ich aktywne uczestnictwo w tym procesie. Przyjęto, że w proces gospodarowania są zaangażowani bądź będą zaangażowani studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zatem należałoby poznać zdanie studentów na temat wybranych aspektów edukacji etycznej. W celu identyfikacji potrzeb studentów w zakresie kształcenia zapytano, czy odpowiedzialni za działalność gospodarczą powinni być poddawani edukacji z zakresu etyki biznesu, czy istnieje potrzeba dialogu o etycznych aspektach działalności firm oraz czy wiedza z zakresu etyki w biznesie powinna być pogłębiana. Przedstawiona w artykule próba odpowiedzi na wskazane pytania badawcze polegała na analizie odpowiedzi udzielonych przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. (fragment tekstu)
EN
Issues concerning the education of Students who will become managers are correlating with management process on account of their active participation in this process. It has been assumed that the Students of the University of Economics in Katowice are involved in the management process, so one should get to know Students' point of view on some aspects of ethics education. This article presents findings of the researches that were carried out in the University of Economics in Katowice proving that the ethics shall be introduced as an obligatory study subject. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Etyka biznesu jako przedmiot nauczania. Red. W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2001
 • Etyka zawodu nauczyciela. Nauczanie etyki. Red. K. Kaszyński, L. Żuk-Łapińska. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Zielona Góra 1995
 • Z zagadnień filozofii zarządzania i etyki biznesu. Red. J. Kubka. Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2005
 • Ku obywatelskiej rzeczpospolitej gospodarczej. Red. W. Gasparski, B. Rok, A. Lewicka-Strzałecka, D. Bąk. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.
 • T. Dołęgowski: Dilemmas and Paradoxes of Business Ethics Education - What Makes Economists so Ambiguous? W: Responsible Management Education. Red. W. Gasparski. Academic and Professional Press, Kozminsky University, Warszawa 2008, s. 113
 • B. Pongowska: Dziedziny refleksji etycznej nad gospodarowaniem. W: Elementy etyki gospodarki rynkowej. Red. B. Pongowska. PWE, Warszawa 2004, s. 40-44.
 • A. Zadroga: Współczesne ujęcia etyki biznesu w Polsce. Próba oceny z perspektywy terminologii moralnej. Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 87.
 • J. Filek: Wprowadzenie do etyki biznesu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2004, s. 10-12.
 • S. Sinhur: Etyka biznesu. Zarys wybranych zagadnień. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006, s. 30-40.
 • W. Kiwak: Powrót ekonomii do źródeł. W: Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami. Red. P. Kulawczuk, A. Poszewiecki. Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, EQUAL, Warszawa 2007, s. 201-213.
 • O. Górecki: Utylitaryzm - doktrynalna analiza ewolucji nurtu. "ANNALES Etyka w życiu gospodarczym", tom 14, nr 1, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 2011, s. 101-126.
 • J. Hartman, J. Woleński: Wiedza o etyce. PWN, Warszawa - Bielsko-Biała 2009.
 • M. Weber: Etyka protestancka a duch kapitalizmu. Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2010
 • A. Płachciak: Maksa Webera koncepcja etyki protestanckiej jako źródła kapitalizmu. W: Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami. Red. P. Kulawczuk, A. Poszewiecki. Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, EQUAL, Warszawa 2007, s. 191-199.
 • abp. R. Marx, współaut. A. Kuppers: Kapitał. Mowa w obronie człowieka. Homo Dei, Kraków 2009, s. 71-99.
 • R. Banajski: Infrastruktura etyczna w biznesie. "Prakseologia" 2009, nr 149, s. 167-186.
 • D. Bąk: Forming Managers' Attitudes and Codes of Ethics. W: Responsible Management Education. Red. W. Gasparski. Academic and Professional Press, Kozminsky University, Warszawa 2008, s. 122-125.
 • M. Rybak: Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 138-139
 • P. Fobel, D. Fobelova: Etyka i kultura w organizacji. Śląskie Wydawnictwa Naukowe, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych, Tychy 2007, s. 57-68.
 • W. Gasparski: Edukacja etyczna oraz odpowiedzialne kształcenie menedżerów: przypomnienia i refleksja. W: Ku obywatelskiej rzeczpospolitej gospodarczej. Red. W. Gasparski, B. Rok, A. Lewicka-Strzałecka, D. Bąk. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010, s. 191.
 • Etyka biznesu "po Enronie". Red. J. Sójka. Polskie Stowarzyszenie Etyki Biznesu EBEN Polska, Poznań 2005
 • G. Polok: Rola i znaczenie ekonomicznej szkoły wyższej w propagowaniu wiedzy dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu (Raport z badań). W: Biznes. Prawo. Etyka. Red. W. Gasparski, J. Jabłońska-Bonca. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2009, s. 305-313.
 • A. Stanek: Responsible Education of Managers at the Universities in Cracow. W: Responsible Management Education. Red. W. Gasparski. Academic and Professional Press, Kozminsky University, Warszawa 2008, s. 133.
 • Ks. G. Polok: Rola wyższej szkoły ekonomicznej w propagowaniu wiedzy o społecznej odpowiedzialności biznesu. W: Społeczna odpowiedzialność - aspekty teoretyczne i praktyczne. Red. Ks. G. Polok. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, nr 64, Katowice 2011, s. 197-198
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171227597

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.