PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 14 | z. 6 | 24--29
Tytuł artykułu

The Comparison of Financial Ratios and Non-Classical Methods of Efficiency Estimation

Autorzy
Warianty tytułu
Wskaźniki finansowe a nieklasyczne metody oceny efektywności - porównanie wyników
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article compares the efficiency scores obtained using traditional financial indices, and the frontier approaches such as the Stochastic Frontier Analysis (SAP) and the Data Envelopment Analysis (DEA) methods. The comparative analysis is conducted on a group of the food industry companies for 2007 and 2008. Two financial ratios, namely the ROA and the ROS, are used as a classical measure of efficiency. These indices are chosen because of the convergence of variables are used in the ROA and the ROS and in the SFA and DEA models. Results show a slight correlation of the ROA and efficiency scores obtained using the DEA method. Correlation coefficients range from 0.38 to 0.48 at the significance level less than 0.05. For other correlation coefficients, the significance level exceeds the accepted critical level. (original abstract)
Celem podjętym w artykule było porównanie wartości wskaźników efektywności uzyskanych przy zastosowaniu klasycznych miar finansowych, jak i podejść granicznych (SFA - Stochastic Frontier Analysis oraz DEA - Data Envelopment Analysis). Analizę porównawczą przeprowadzono na grupie przedsiębiorstw z branży żywnościowej za lata 2007-2008. Jako klasyczne miary efektywności wykorzystano dwa wskaźniki finansowe, a ROA oraz ROS. Wskaźniki te zostały wybrane ze względu na zbieżność zmiennych w nich występujących i zmiennych włączonych do modeli SFA i DEA. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono nieznaczną zależność wartości wskaźników ROA i wskaźników efektywności uzyskanych przy wykorzystaniu metody DEA. Wyznaczone współczynniki korelacji wynosiły od 0.38 do 0.48 na poziomie istotności poniżej 0,05. W przypadku pozostałych zmiennych poziom istotności wyznaczonych współczynników korelacji przekroczył przyjęty poziom krytyczny. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
14
Numer
Strony
24--29
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
Bibliografia
 • Bates J.M., Baines D., Whynes D.K. 1996: Measuring the efficiency of prescribing by general analysis. Journal of Operational Research Society, 47(12), 1443-1451.
 • Bezat A. 2011: Zastosowanie metody DEA w analizie efektywności przedsiębiorstw rolniczych. Komunikaty. Raporty. Ekspertyzy, 545, IERGiŻ-PIB, Warszawa.
 • Bezat A., Jarzębowski S. 2010: Vergleich der Effizienz Deutscher und Polnischer Mühlen. [w:] Agrar- und Ernährungsmärkte nach dem Boom. Schriften der Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbauese.V, vol. 45, Münster-Hiltrup, 423-429.
 • Bieńkowski J., Jankowiak J., Marcinkowski J., Sadowski A. 2005: Efektywność techniczna i środowiskowa towarowych gospodarstw rolnych na przykładzie badanej grupy z Wielkopolski. Rocz. Nauk. SERiA, t. VII, z. 1.
 • Cantner U., Kruger J., Hanusch H. 2007: Produktivitats- und Effizienzanalyse. Der nichtparametrische Ansatz. Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 247-266.
 • Coelli T.J., Rao P., O' Donnell Ch.J., Battese G.E. 2005: An introduction to efficiency and productivity analysis, Second Edition, Springer, New York, 64-83.
 • Drożdż J. 2005: Analiza stanu ekonomiczno-finansowego przemysłu spożywczego w latach 2003-2005. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Gołębiowski B., Rusielik R., Jurek A. 1999: Pomiar efektywności przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody DEA. Wyd. AR, Szczecin.
 • Gospodarowicz M. 2000: Procedury analizy i oceny banków komercyjnych. Materiały i Studia NBP, z. 113, Warszawa, 27.
 • Guzik B. 2009: Propozycja metody szacowania efektywności instytucji non profit. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, no. 2, (www.kpsw.edu.pl/menu/pobierz/RE2/4Guzik.pdf), accessed January 2011.
 • Helta M., Świtłyk M. 2008: Efektywność techniczna spółek Agencji Nieruchomości Rolnych w latach 1994-2006, Rocz. Nauk Rol., seria G, t. 95, Warszawa.
 • Jurek A., Świtłyk M. 2002: Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej do oceny efektywności nawożenia w gospodarce całkowitej Polski w latach 1989-1997. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Agrobiznes 2002. Przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich oraz ich następstwa. Wyd. AE, T. 1, Wrocław.
 • Kasiewicz S. (ed.) 1995: Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa. SGH, Warszawa.
 • Kong X., Marks R.E., Wan G.H. 1999: Technical efficiency, technological change and total factor productivity growth in Chinese state-owned enterprises in the early 1990s. Asian Economic Journal, 13(3), 267-281.
 • Kopczewski T., Pawłowska M. 2001: Efektywność technologiczna i kosztowa banków komercyjnych w latach 1997-2000. Cz. II. Materiały i Studia NBP, z. 135, Warszawa.
 • Kulawik J. (ed.) 2008: Analiza efektywności ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw rolnych powstałych na bazie majątku WRSP. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Kulawik J., Czekaj T., Kagan A., Smolik J., Ziółkowska J. 2009: Analiza efektywności ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw rolnych. Wyd. IERiGŻ-PIB. Warszawa.
 • Lakner S., Brümmer B. 2008: Determinants of technical efficiency of organic grassland farming in Germany. IAMO-Forum, (www.iamo.de/uploads/media/6_Lakner_CD.pdf), accessed 2008.
 • Latruffe L., Balcombe K., Davidowa S., Zawalińska K. 2002: Determinants of technical efficiency of crop and livestock farms in Poland. Working Paper, 02.05.
 • Mortimer D., Peacock S. 2002: Hospital Efficiency Measurement: Simple Ratios vs Frontier Methods. Australia: Centre of Health Program Evaluation. Working Paper, 135.
 • Rogowski G. 1998: Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego. Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 • Świtłyk M. 1999: Zastosowanie metody DEA do analizy efektywności gospodarowania spółek dzierżawiących nieruchomości rolne od AWRSP w latach 1995-1998 oraz gospodarstw rolnych prowadzących zunifikowaną rachunkowość rolną w 1997 r. na terenie województwa gorzowskiego. AR, Szczecin.
 • Telep J. 2004: Analiza wskaźnikowa jako narzędzie oceny efektywności. [in:] Ocena efektywności funkcjonowania organizacji gospodarczych (ed. Z. Bombera, J. Telep). DrukTur, Warszawa, 91-102.
 • Urban R. 2005: Stan finansowy przemysłu spożywczego po przystąpieniu do UE. Przemysł Spożywczy, 5, 2.
 • Wielicki W., Baum R. 2009: Rola kapitału oraz wartości niematerialnych i prawnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem rolnym. Rocz. Nauk Rol., seria G, t. 96, z. 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171227671

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.