PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. nr 24 | 280--291
Tytuł artykułu

Empiryczny test modelu kapitału ludzkiego i minimalnych wynagrodzeń

Autorzy
Warianty tytułu
Empirical Testing of Human Capital Model and Minimal Wages
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest badanie hipotez o zgodności stopnia opłacenia pracy na Ukrainie z teorią stałej potencjalnego wzrostu. Ponadto treścią artykułu jest analiza wynagrodzenia minimalnego ustalonego na podstawie teorii kapitału ludzkiego w stosunku do wartości ustawowej płacy minimalnej. W tym celu wprowadza się odpowiedni model ekonometryczny. Zbudowany model potwierdza prawidłowość obliczania rozmiaru płac zasadniczych według teorii kapitału ludzkiego i może być stosowany do ustalania godziwych wynagrodzeń pracowników. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper has been examining of consistency between computation of wages using economic constant versus expected compensation. Moreover, the second aim of the paper was comparison of legal minimal wage with the amount of minimal wages computed in line with human capital theory. An econometric model was built that introduce compensation as a function of two variables. Computations made have confirmed hypothesis. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
280--291
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Cieślak I., 2006, Analiza zgodności płacy z wartością kapitału ludzkiego, rozprawa doktorska, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa.
 • Cieślak I., Dobija M., 2007, Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego (Theoretical ground of the human capital measurement), Zeszyty Naukowe nr 735, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 • Dobija D., 2003, Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 • Dobija M., 2007, Abstract Nature of Capital and Money [w:] New Developments in Banking and Finance, Chapter 4, ed. Linda M. Cornwall, p. 89-114, New York: Nova Science Publishers, Inc.
 • Dobija M., 2009, Analiza zbieżności gospodarki polskiej i ukraińskiej według zmian produktywności pracy, Konwergencja modeli ekonomicznych. Polska i Ukraina, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Dobija M. (red.), 2010, Teoria pomiaru kapitału i zysku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Kozioł W., 2007, Wykorzystanie analitycznej funkcji produkcji w procesie motywacji płacowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 752, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Kozioł W., 2010, Kształtowanie wynagrodzeń podstawowych nauczycieli akademickich na podstawie pomiaru kapitału ludzkiego i intelektualnego [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki, z. nr 16, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Kozioł W., 2010, Pomiar kapitału ludzkiego jako podstawa kształtowania relacji płac w organizacji, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Kurek B., 2004, Culture Creating Function of Accounting [w:] General Accounting Theory. Towards Balancing the Society, red. M. Dobija, S. Martin,Cracow University of Economics.
 • Kurek B., 2007, Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Kurek B., 2008, The risk premium estimation on the basis of adjusted ROA, in I. Górowski (Ed.), General Accounting Theory. Evolution and Design for Efficiency, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warsaw.
 • Sobczyk M., 2010, Statystyka opisowa, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 • Sunder S., 1997, Theory of Accounting and Control, South - Western College Publishing, Cincinnati.
 • Renkas J., 2010, Aналiз i oцiнка мiнiмалънoї заpoбiтнoї плати в Укpaїнi на ocнoвi тeopiї людcъкoгo капiталу / Ю.Л. Peнкаc // Hoвi кoнцeпцiї poзвитку бухгалтepcькoгo oблiкy, аналiзу i кoнтpoлю в умoвах eкoнoмiчних змiн: матepiали та тeзи виcтутпIв IX-ï мiжнаpoднoï наукoвoï кoнфepeнцiï. - / М-вo ocвiти i науки Укpаïни, Житoмиpcький дepжавний тeхнoлoгiчний унiвepcитeт. - Житoмиp: ЖДTУ.
 • Renkas J., 2011, Poзмip eкoнoмiчнoï cталoï пoтeнцiйнoгo зpocту та вcтанoвлeння за iї дoпoмoгoю мiнiмалънoї заpoбiтнoї плати для Укpаїни / Ю.Л. Peнкаc // Пpoблeми тeopiї та мeтoдoлoгiї бухгалтepcькoгo oблiкy, кoнтpoлю i аналiзу. Мiжнаpoдний збipник наукoвих пpаць. / Cepiя: Бухгалтepcький oблж, кoнтpoлью i аналiз. Bипуcк 2 (20). / Biдпoвiдальний peдактop д.e.н., пpoф. Ф.Ф. Бутинeць. - Житoмиp: ЖДTУ, 2011.
 • Закoн Укpаїни "Пpo вcтанoвлeння пpoжиткoвoгo мiнiмуму та мiнiмалънoї заpoбтнoї плати" вiд 20.10.2009 poку №1646-VI. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T091646.html
 • http://www.statsoft.pl/textbook/stathome_stat.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171227807

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.