PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 18 | nr 76, t. 2 | 209--220
Tytuł artykułu

Rynek pracy w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską

Autorzy
Warianty tytułu
Labour Market In Poland In Integration Conditions With European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono problem funkcjonowania rynku pracy w Polsce w uwarunkowaniach wynikających z funkcjonowania polskiej gospodarki w strukturach Unii Europejskiej (UE). W tym kontekście omówiono determinanty sytuacji na rynku pracy, zwłaszcza w wymiarze migracyjnym; prawdopodobne zmiany w popycie na pracę, powiązane głównie z napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych i środków z funduszy strukturalnych UE; efektywność funkcjonowania rynku pracy w związku z realizowaną w tym obszarze polityką państwa i jej uwarunkowaniami wynikającymi z zaleceń organów unijnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Problem of labour market functioning market in Poland in conditioning resulting from functioning Polish economy in structures of European Union (EU) has been presented in the article. In this context the determinants of situation on labour market, have beem discussed, labour especially in migrating dimension; probable changes in demand on labour, connection mainly with inflow of direct foreign investments and means from EU structural funds; the efficiency of functioning the labour market in relationship with realized in this area State policy and their conditioning resulting from recommendations of EU organs. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
 • BORKOWSKA S. (red.). 2002. Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską, IpiSS, Warszawa.
 • FREYSSINET J. 2003. Les trois inflexion des politiąues de I'emploi, Alternatives Economiques, nr 210.
 • G. D. 2003, Les illusions ont la vie dure, Alternatives Economiques Nr 210
 • GOŁATA E. 2002. Demograficzne uwarunkowania terytorialnego zróżnicowania bezrobocia w Wielkopolsce, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 1.
 • JARMOŁOWICZ W. (red.), 2005, Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej. Seria Zeszyty Naukowe 51, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 • KWIATKOWSKI E., 2004, Integracja z Unią Europejską a rynek pracy w Polsce, Gospodarka Narodowa, nr 4.
 • MARINESCU I., 2003, Proteger I'emploi acroit-il le chömage. Alternatives Economiques, nr 217.
 • MATH A., 2003, Les grandes orientations de politique economique et de I'emploi: quelles inflexion?, Problemes Economiques, nr 2804.
 • Polska w Unii Europejskiej, 2003. Dokument przygotowany w oparciu o Raport Rezultaty negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej i wstępna ocena ich skutków gospodarczo-społecznych ze stycznia 2003 Rządowego Centrum Studiów Strategicznych oraz Raport na temat negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w UE z 17 grudnia 2002 r.
 • WOJTKOWSKA-LODEJ G. (red.), 2003, Polska w Unii Europejskiej. Uwarunkowania i możliwości po 2004 roku, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • WYSOKIŃSKA Z., WITKOWSKA J., 2004, Integracja europejska. Dostosowania w Polsce w dziedzinie polityk, PWE, Warszawa.
 • ZIELINSKA-GLĘBOCKA A. (red.), 2003, Potencjał konkurencyjny polskiego przemysłu w warunkach integracji europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego. Gdansk.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171227815

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.