PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 258 Wyzwania współczesnej polityki turystycznej : problemy funkcjonowania rynku turystycznego | 47--57
Tytuł artykułu

Motywy jako determinanta zachowań uczestników turystyki kulturowej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Motives as a Behaviour Determinant of Participants of Culture Tourism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych obszarów zachowań turystów podróżujących w celach recepcji kultury destynacji turystycznych oraz weryfikacja hipotezy, że zachowania te są różnicowane motywem uczestnictwa w turystyce kulturowej. Opierając się na wynikach badań własnych, zidentyfikowano profile uczestników turystyki kulturowej (tj. turystów ukierunkowanych na poznanie dziedzictwa kulturowego miejsca recepcji, uczestników imprez i wydarzeń kulturalnych oraz podróżujących w celach religijno-pielgrzymkowych), a także wzory ich zachowań odnośnie do podróży turystycznych. Szczególną uwagę zwrócono na częstotliwość wyjazdów turystycznych, przygotowanie do wyjazdu, formę organizacji wyjazdów, najczęściej wykorzystywane środki transportu i inne.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present selected areas of the behaviour of tourists who travel for the purpose of reception of tourist destinations' culture and to verify the hypothesis that this behaviour differs according to the motive for participation in cultural tourism. Own research helped to identify the profiles of the participants of cultural tourism (i.e. tourists focusing on cultural heritage, participating in cultural events and travelling for religious-pilgrimage reasons) and also the models of their behaviour regarding travelling. Attention was paid in particular to the frequency of trips, preparations, form of travel organisation, and the most often used means of transport and accommodation.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bowen D., Clarke J., Contemporary tourist behavior: Yourself and others as tourists, CABI, Walingford, Oxfordshire 2009.
 • Chon K., The Role of Destination Image in Tourism: A Review and Discussion, "The Tourist Review" 1990, no. 45 (2).
 • Crompton J.L., Motivations for Pleasure Vacation, "Annals of Tourism Research" 1979, no. 6 (4).
 • Gołembski G. (red.), Kompendium wiedzy o turystyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Goossens C., Tourism Information and Pleasure Motivation, "Annals of Tourism Research" 2000, no. 27 (2).
 • Krzymowska-Kostrowicka A., Geoekologia turystyki i wypoczynku, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Marciszewska B., Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki kulturowej w Polsce, "Problemy Turystyki i Hotelarstwa" 2002, nr 3.
 • Middleton V.T.C., Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996.
 • Niemczyk A., Rola uwarunkowań psychologicznych w kształtowaniu zachowań konsumentów na rynku turystycznym - wybrane aspekty, [w:] Tendencje zachowań konsumenckich na regionalnym rynku, red. E. Rudawska, J. Perenc, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 609, "Problemy Zarządzania Finansów i Marketingu" nr 16, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 • Niezgoda A., Zmyślony P., Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 • Orłowski D., Wyleżałek J. (red.), Związki polskiego dziedzictwa kulturowego z turystyką, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Warszawa 2011.
 • Przecławski K., Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków.
 • Richards G., The Development of Cultural Tourism in Europe, [w:] Cultural Attraction and European Tourism, ed. G. Richards, CABI, Cambridge 2001.
 • Rudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Proksenia, Kraków 2010.
 • Ryan C., Glendon I., Application of Leasure Motivation Scale to Tourism, "Annals of Tourism Research" 1998, t. 25, no. 1.
 • Smith M., Robinson M. (eds.), Cultural Tourism in a Changing World. Politics, Participation and (Re) presentation, Channel View Publications, Clevedon, Buffalo, Toronto 2005.
 • Wasilewska E., Statystyka opisowa nie tylko dla socjologów, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.
 • Wodejko S., Ekonomiczne zagadnienia turystyki, PWSH, Warszawa 1997.
 • Wyleżałek J., Orłowski D. (red.), Dziedzictwo kulturowe Polski i jego znaczenie w turystyce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Warszawa 2011.
 • Żabińska T., Zachowania turystyczne gospodarstw domowych. Uwarunkowania. Prawidłowości. Przyszłość, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1994.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171227817

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.