PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 86 Restrukturyzacja spółek handlowych : zagadnienia ekonomiczne i prawne | 115--126
Tytuł artykułu

Interes spółki a interes akcjonariuszy

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Interests of the Company and Interests of Shareholders
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Interesy spółki znajdują się w ścisłym związku z interesami akcjonariuszy - mogą być w wielu przypadkach ze sobą zbieżne, ale nie są tożsame. Interesy spółki często współgrają płynnie z interesami akcjonariuszy, jednakże w obrocie gospodarczym zdarza się, iż interes spółki odrywa się od interesu akcjonariuszy. Naświetlenie uwarunkowań tych rozbieżności jest celem niniejszego artykułu. Wymaga to przedstawienia istoty interesu spółki i interesu akcjonariuszy oraz wzajemnych wieloaspektowych relacji między nimi.(fragment tekstu)
EN
Interests of the company stay in close connection with interests of shareholders - interests can be in many cases concurrent however, they are not identical. Interests of the company are often in harmony with interests of shareholders but in economic circulation, company's interest can separate from the shareholders' one. The article describes the essence of company's interest and shareholders' interest (majority and minority shareholders) as well as their mutual relations. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • T. Rowiński: Interes prawny w procesie cywilnym i postępowaniu nieprocesowym. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1971
 • H. Groszyk, A. Korybski: O pojęciu interesu w naukach prawnych (przegląd wybranej problematyki z perspektywy teoretycznoprawnej). W: Pojęcie interesu w naukach prawnych, prawie stanowionym i orzecznictwie sądowym Polski i Ukrainy. red. A. Korybski. Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 11-26
 • P. Bryłowski, A. Kidyba: Kategoria interesu w kodeksie spółek handlowych. PPH 10/2005, s. 4-11
 • A. Opalski: O pojęciu interesu spółki handlowej. PPH 11/2008, s. 16-23.
 • J. Okolski, J. Modrzejewski, Ł. Gasiński: Zasada równego traktowania akcjonariuszy na gruncie k.s.h. PPH 10/2002, s. 24.
 • A. Opalski: Rada nadzorcza w spółce akcyjnej. C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 16-17.
 • S. Sołtysiński: Przymusowy wykup akcji drobnych akcjonariuszy. PPH 11/2001
 • M. Bielecki: Uprawnienia akcjonariuszy mniejszościowych do żądania wykupu/odkupu ich akcji. MP 23/2005.
 • S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. T. III. Warszawa 2003, s. 571.
 • A. Malinowski: Członek zarządu - funkcjonariusz spółki czy powiernik interesów dominującego akcjonariusza?. PS 10/2001 s. 2
 • B. Binek, P. Heciak, M. Stępniewski, D. Waltz-Komierowska: Prawa i obowiązki akcjonariuszy spółek publicznych, Warszawa 2004, s. 161.
 • B. Skorek: Ochrona interesów akcjonariuszy spółki akcyjnej. Ostoja, Kraków 2002, s. 90.
 • J. Frąckowiak w: J. Frąckowiak, A. Kidyba, K. Kruczalak, W. Opalski, W. Popiołek, W. Pyzioł: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. LexisNexis, Warszawa 2001, s. 638
 • A. Szajkowski, M. Tarska: Prawo spółek handlowych. C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 686;
 • A. Kidyba: Kodeks spółek handlowych. Tom II. Zakamycze, Kraków 2005, s. 663.
 • S. Koczur: Legitymacja odwołanych członków zarządu spółki kapitałowej do podważenia uchwały o odwołaniu z pełnionej funkcji. PPH 10/2004, s. 15.
 • J. Szwaja, R. Kwaśnicki: W sprawie wykładni nowego art. 3751, a także art. 375, art. 207 oraz art. 219 § 2 k.s.h. PPH, 8/2004, s. 34.
 • M. Niezgoda: Prawo do dywidendy w spółce akcyjnej. Ostoja, Kraków 2003, s. 25-26.
 • A. Michalik, A. Mikuła: Prawo akcjonariusza do udziału w zysku w spółce akcyjnej. PPH,3/2002, s. 23.
 • M. Allerhand: Kodeks handlowy. Komentarz. Tom 3. Park, Bielsko-Biała 1991, s. 67.
 • A. Radwan: Prawo poboru w spółce akcyjnej. Warszawa 2004, s. 152, 156, 169-170.
 • P. Grzejszczak: Prawo poboru akcji. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1998, s. 158-165
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171227821

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.