PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 258 Wyzwania współczesnej polityki turystycznej : problemy funkcjonowania rynku turystycznego | 113--126
Tytuł artykułu

Efektywność środków wydatkowanych na rzecz rozwoju turystyki przez samorządy gminne wojewódźtwa łódzkiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Effectiveness of Funds for Tourism Development in Local Communities in the Region of Lodz
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest próba oceny efektywności wydatkowania środków finansowych, które gminy województwa łódzkiego przeznaczają na promocję i rozwój turystyki. Autorzy prezentują szeroko dyskutowany w literaturze problem zarządzania rozwojem turystyki na poziomie miast i gmin. Proponują również własny model oceny efektywności działań podejmowanych przez samorządy gminne na rzecz rozwoju turystyki. Krytycznie podchodzą do wniosków uzyskanych w badaniach empirycznych. Wskazują, że omawiana ocena efektywności wydatkowania środków na promocję i rozwój turystyki nie może zostać dokonana w sposób prosty i oczywisty.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is an evaluation of effectiveness of financial resources that local authorities in the region of Lodz allocate to promote and develop tourism. The authors present a widely discussed problem of tourist destination management. Next, they propose their own model of evaluation of effectiveness of local authorities' actions for tourism development and promotion. They also critically verify the conclusions of their empirical research. They indicate unfortunately, that the discussed evaluation cannot be performed in a simple and obvious way.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl/bdl (19.03.2012).
 • Baza Danych Gmina, Instytut Turystyki w Warszawie, http://www.intur.com.pl/wojewodztwa/index_ woj.php (19.03.2012).
 • Czernek K., Uwarunkowania integrowania instrumentów marketingowych przez podmioty tworzące struktury partnerskie na rzecz rozwoju turystyki w regionie, [w:] Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie, red. K. Dzieńdziura, P. Zmyślony, Wydawnictwo PWSZ w Sulechowie, Sulechów 2008.
 • Denek E., Sobiech J., Wolniak J., Finanse publiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Dziewoński K., Kosiński L., Rozmieszczenie ludności w Polsce w XX wieku, [w:] "Przegląd Geograficzny" 1964, t. XXXVI, nr 1.
 • Eberhardt P., Heřman S., Leszczycki S., Aglomeracje miejsko-przemysłowe w Polsce 1966-2000, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1971.
 • Gandecka A., Noworolnik I., Wpływ rozwoju turystyki na przemiany społeczne i kulturowe w regionach, [w:] Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie, red. K. Dzieńdziura, P. Zmyślony, Wydawnictwo PWSZ w Sulechowie, Sulechów 2008.
 • Gołembski G. (red.), Regionalne aspekty rozwoju turystyki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Henriksen P.F., Halkier H., From local promotion towards regional tourism policies: Knowledge processes and actor networks in North Jutland, Denmark, "European Planning Studies" 2009, vol. 17, no. 10.
 • Iwanicka-Lyra E., Delimitacja aglomeracji wielkomiejskich w Polsce, Instytut Geografii Polskiej Akademii Nauk, PWN, Warszawa 1969.
 • Kornak A.S., Rapacz A., Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Kot J., Zarządzanie rozwojem gmin a praktyka planowania strategicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
 • Kowalczyk A., Nowe formy turystyki miejskiej, "Prace i Studia Geograficzne" 2005, t. 35.
 • Liszewski S., Nowe przestrzenie turystyczne i rekreacyjne w Polsce i ich rola w rozwoju kraju i regionu, [w:] Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek - przestrzeń - przedsiębiorstwo, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Miszczuk M., Potencjał finansowy gmin w opinii przedstawicieli samorządu terytorialnego, [w:] Samorząd lokalny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, red. S. Michałowski, A. Pawłowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.
 • Napierała T., Przestrzenne zróżnicowanie cen usług hotelowych w Polsce, Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 • Niezgoda A., Rola marketingu terytorialnego w rozwoju obszaru recepcji turystycznej, [w:] Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek - przestrzeń - przedsiębiorstwo, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Olszewski M., Koncepcja budowy regionalnego produktu turystyki wodnej na przykładzie regionu "Kraina Podgrzybka", [w:] Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie, red. K. Dzieńdziura, P. Zmyślony, Wydawnictwo PWSZ w Sulechowie, Sulechów 2008.
 • Pasieczny J., Profile gmin w Polsce - zarządzanie rozwojem i zmianami, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, DzU 2010, nr 38, poz. 207, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
 • Włodarczyk B. (red.), Ruch turystyczny w Łodzi i regionie łódzkim, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź 2012.
 • Zmyślony P., Metoda identyfikacji podmiotów przywódczych rozwoju turystyki w regionach, [w:] Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie, red. K. Dzieńdziura, P. Zmyślony, Wydawnictwo PWSZ w Sulechowie, Sulechów 2008.
 • Żabińska T., Metodologiczne uwarunkowania skuteczności strategii produktu turystycznego w koncepcji zintegrowanego rozwoju regionu, [w:] Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, red. G. Gołembski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171227857

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.