PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 12 | nr 1 | 17--39
Tytuł artykułu

Internationalization strategies of Polish fast growing enterprises

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This paper presents internationalization strategies of Polish enterprises gathered in a qualitative empirical study. It describes internationalization motives, entry and competing strategies of Polish fast growing firms on international markets. The presented research results are important for three reasons. Firstly, as the paper represents one of the first qualitative studies of internationalization strategies of Polish fast growing enterprises. Secondly, it provides an update of the knowledge about current internationalization strategies of Polish firms which (as research results show) changed over time. Thirdly, the results of this research show directly the field where the state aid would be required in the internationalizing process of Polish companies, which may be useful for the government when considering a relevant policy. (original abstract)
Rocznik
Tom
12
Numer
Strony
17--39
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznań University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Andersen, O., 1993, On the Internationalization Process of Firms: a Critical Analysis, Journal of International Business Studies, vol. 24, no. 2, pp. 209-231.
 • Andersson, S., 2000, Internationalization of the Firm From an Entrepreneurial Perspective, International Studies of Management and Organization, vol. 30, no. 1, pp. 63-92.
 • Barney, J.B., 1991, Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Journal of Management, vol. 17, no. 1.
 • Barney, J.B., 1997, Gaining and Sustaining Competitive Advantage, Addison-Wesley Publishing Company Inc., New York.
 • Bell, J., 1995, The Internationalization of Small Software Firms - a Further Challenge to the 'Stage' Theories, European Journal of Marketing, vol. 29, no. 8, pp. 60-75.
 • Bilkey, W.J., Tesar, G., 1977, The Export Behavior of Smaller Wisconsin Manufacturing Firms, Journal of International Business Studies, vol. 8.
 • Bloodgood, J.M., Sapienza, H., Almeida, J.G., 1996, The Internationalization of New High-potential U.S. Ventures: Antecedents and Outcomes, Entrepreneurship Theory and Practice, Summer, pp. 61-76.
 • Burger, S., Oldenbloom, N., 1997, South African and Singaporean Exporters: Their Attitudes, Information Sources and Export Problems, South African Journal of Business Management, vol. 28, no. 2.
 • Cavusgil, S.T., 1980, On the Internationalization Process of Firms, European Research, vol. 8, no. 6.
 • Ciamaga L., 1997, Zagraniczna polityka gospodarcza Polski w teorii i praktyce dostosowań do Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Czinkota, M.R., 1982, Export Development Strategies: Us Promotion Policies, Praeger, New York.
 • Daley, W.M. (ed.), 2000, National Export Strategy - Seventh Annual Report to the United States Congress, Trade Promotion Coordinating Committee.
 • Dąbrowski, J.M., Szomburg, J., Kamiński T., 1995, Efekty prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Przegląd Organizacji, nr 2.
 • Eisenhardt, K.M., 1989, Building Theories from Case Study Research, Academy of Management Review, vol. 14, no. 4, pp. 532-550.
 • Eisenhardt, K.M., Martin, J.A., 2000, Dynamic Capabilities: What are They? Strategic Management Journal, vol. 21, pp. 1105-1121.
 • Ekeledo, I., Sivakumar, K., 2004, International Market Entry Mode Strategies of Manufacturing Firms and Service Firms: a Resource-based Perspective, International Marketing Review, vol. 21, no. 1, pp. 68-101.
 • Gandemo, B., Mattson, J., 1984, Internationalization of Firms - Pattern and Strategies, Bedriftsykonomen, no. 6.
 • Gierszewska, G., 1997, Kluczowe czynniki sukcesu, Nowe Życie Gospodarcze, nr 32.
 • Gołembiowski, T., Dudzik, T., Lewandowska, M., Witek-Hajduk, M., 2008, Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Gołembiowski, T., 2007, Normatywne modele biznesu polskich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej, in: Brdulak, H., Duliniec, E., Golembiowski, T. (red.), Wspólna Europa. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Gołembiowski, T., Witek-Hajduk, M., 2007, Formy internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, Marketing i Rynek, nr 2.
 • Gorynia, M., 2001, Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych, PTE, Warszawa.
 • Gorynia, M., 2002, Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Gorynia, M., 2005, Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, PWE, Warszawa.
 • Grant, R.M., 1991, The Resource-based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation, California Management Review, vol. 33, no. 3, pp. 114-135.
 • Hakansson, H., Snehota, I., 1989, No Business is an Island: The Network Concept of Business Strategy, Scandinavian Journal of Management, vol. 4, no. 3, pp. 187-200.
 • Jeliński, B., 1997, Polityka kursu walutowego w procesie transformacji polskiej gospodarki, in: Treder, H. (red.), Wybrane problemy międzynarodowej współpracy gospodarczej, Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • Johanson, J., Wiedersheim-Paul, F. 1975, The Internationalization of Firms - Four Swedish Cases, Journal of Management Studies, vol. 12, pp. 305-322.
 • Johanson, J., Vahlne, J.E., 1977, The Internationalization Process of the Firm - a Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments, Journal of International Business Studies, vol. 8, pp. 23-32.
 • Johanson, J., Vahlne, J.E., 1990, The Mechanism of Internationalization, International Marketing Review, vol. 7, no. 4.
 • Jones, M.V., 1999, The Internationalization of Small High-Technology Firms, Journal of International Marketing, vol. 7, no. 4, pp. 15-41.
 • Jurek-Stępień, S., 2002, Zmienność warunków konkurencyjności w wyniku procesu transformacji gospodarki i globalizacji, in: Supeł, C. (red.), Umiędzynarodowienie i globalizacja przedsiębiorstw, NOVUM, Płock.
 • Karpacz, J., 2006, Dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do warunków jednolitego rynku europejskiego, in: Rymarczyk, J., Michalczyk, W. (red.), Integracja i globalizacja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, pp. 460-469.
 • Katz, M., Shapiro, C., 1985, Network Externalities, Competition and Compatibility, American Economic Review, vol. 75, no. 3, pp. 424-440.
 • Kavoussi, M.R., 1984, Export Expansion and Economic Growth: Further Empirical Evidence, Journal of Development Economies, vol. 14, pp. 241-250.
 • Khalafalla, K.Y., Webb, A.J., 2001, Export-led Growth and Structural Change: Evidence from Malaysia, Applied Economics, vol. 33, no. 3, pp. 1703-1715.
 • Larimo, J., 1985, The Foreign Direct Investment Behavior of Finnish Companies, 11th European International Business Association Conference, Glasgow, December 15-17.
 • LeCompte, M., Preissle, J., 1993, Ethnography and Qualitative Design in Educational Research, 2nd ed., Academic Press, San Diego, Cal.
 • Leonard-Barton, D., 1992, Core Capabilities and Core Rigidities: a Paradox in Managing New Product Development, Strategic Management Journal, vol. 13, no. 11, pp. 1-125.
 • Luostarinen, R., 1980, Internationalization of The Firm, Acta Academica Series A: 30, Helsinki School of Economics, Helsinki.
 • Madsen, T.K., Servais, P., 1997, The Internationalization of Born Globals, International Business Review, vol. 6, no. 6, pp. 561-583.
 • Malhotra, N., Agarwal, J., Ulgado, F., 2003, Internationalization and Entry Modes: a Multi-Theoretical Framework and Research Propositions, Journal of International Marketing, vol. 11, no. 4, pp. 1-31.
 • Maxwell, J.A., 2005, Qualitative Research Design: an Interactive Approach, 2nd ed., SAGE Publications, Thousand Oaks, CA.
 • Melin, L., 1992, Internationalization as a Strategy Process, Strategic Management Journal, vol. 13, pp. 99-118.
 • Merriam, S.B., 1998, Qualitative Research and Case Studies Applications in Education', Jossey-Bass Publications, San Francisco.
 • Mikolajczyk, B., 2005, Cele i strategie działania polskich przedsiębiorstw w perspektywie roku 2008 - wyniki badań, in: Najlepszy, E. (red.), Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Nelson, R.R., Winter, S.G., 1982, An Evolutionary Theory of Economic Change, Harvard University Press, Cambridge.
 • Nonaka, I., Takeuchi H., 1995, The Knowledge Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, Oxford University Press, New York.
 • Nowakowski, M., Stawicka, M., Witek-Hajduk, M., 2005, Analiza otoczenia zewnętrznego dokonywana w polskich przedsiębiorstwach działających na rynku międzynarodowym, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Oviatt, B., McDougall, P., 1994, Toward a Theory of International New Ventures, Journal of International Business Studies, vol. 25, no. 1, pp. 45-64.
 • Oviatt, B.M., McDougall, P.P., 1995, Global Start-ups: Entrepreneurs on a Worldwide Stage, Academy of Management Executive, vol. 9, no. 2, pp. 30-44.
 • Patton, M.Q., 1990, Qualitative Evaluation and Research Methods, 2nd ed., Sage, Newbury Park.
 • Piasecki, B., Rogut, A., Stawasz, E., 1999, Warunki funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, in: Kołodziej, T. (red.), Polskie przedsiębiorstwa w perspektywie członkostwa Unii Europejskiej, PWE, Warszawa.
 • Pierścionek, Z., Jurek-Stępień, S., 2006, Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Rasmussen, E.S., Madsen, T.K., 2002, The Born Global Concept, Paper for the EIBA Conference, December.
 • Reid, S.D., 1981, The Decision-maker and Export Entry and Expansion, Journal of International Business Studies, vol. 12, no. 2.
 • Reiner, G., Demeter, K., Poiger, M., Jenei, I., 2008, The Internationalisation Process in Companies Located at the Borders of Emerging and Developed Countries, International Journal of Operations and Production Management, vol. 28, no. 10, pp. 918-940.
 • Reynolds, T.J., Gutman, J., 1979, An Investigation at the Levels of Cognitive Abstraction Utilized by the Consumers in Product Differentiation, in: Eighmey, J. (ed.), Attitude Research under the Sun, American Marketing Association, Chicago.
 • Reynolds, T.J., Gutman, J., 1984, Laddering: Extending the Repertory Grid Methodology to Construct Attribute-Consequence-Value Hierarchies, in: Pitts, R., Woodside, A. (eds.), Personal Values and Consumer Psychology, Lexington Books, Lexington, MA.
 • Reynolds, T.J., Gutman, J., 1988, Laddering Theory, Method, Analysis and Interpretation, Journal of Advertising Research, Feb/March.
 • Root, F.R., 1994, Entry Strategies for International Markets, D. C. Heath, Lexington.
 • Sharma, D., Blomstermo, A., 2003, The Internationalization Process of Born Globals: a Network View, International Business Review, vol. 12, no. 6, pp. 68-82.
 • Sharma, V.M., Erramilli, M.K., 2004, Resource-based Explanation of Entry Mode Choice, Journal of Marketing Theory and Practice, vol. 4, pp. 1-18.
 • Simon, H., 2009, Hidden Champions of the Twenty-First Century: The Success Strategies of Unknown World Market Leaders, Springer, London.
 • Stankiewicz, M.J., 2005, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń.
 • Stawarska, R., 1992, Poland's Association with the EEC, Polish Western Affairs, vol. 33, no. 1.
 • Swedenborg, B., 1982, The Multinational Operations of Swedish Firms, Almqvist and Wiksell, Stockholm.
 • Sznajder, A., Witek-Hajduk, M., 2009, Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw przemysłu lekkiego na rynku Unii Europejskiej - standaryzacja i adaptacja, Gospodarka Narodowa, nr 4.
 • Śliwiński, R., 2004, Polityka wspierania internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej, in: Skawińska, E. (red.), Szanse i perspektywy polskiej gospodarki w Unii Europejskiej, PWE, Warszawa.
 • Śliwiński, R., 2005, Polityka wspierania internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech, in: Małuszyńska, E. (red.), Studia europejskie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Teece, D.J., Pisano, G., Shuen, A., 1997, Dynamic Capabilities and Strategic Management, Strategic Management Journal, vol. 18, no. 7,pp. 509-533.
 • Tyler, G.W., 1981, Growth and Export Expansion in Developing Countries: Some Empirical Evidence, Journal of Development Economics, vol. 9, pp. 121-130.
 • Wernerfelt, B., 1984, A Resource-based View of the Firm, Strategic Management Journal, vol. 5, pp. 171-180.
 • Witek-Hajduk, M., 2010, Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Wysokińska, Z., 1999, Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia, MBA, nr 1.
 • Yin, R.K., 2003, Case Study Research, Design and Methods, 3rd ed., Sage Publications, Newbury Park.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171227861

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.