PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 258 Wyzwania współczesnej polityki turystycznej : problemy funkcjonowania rynku turystycznego | 139--151
Tytuł artykułu

Strategia zarządzania turystyką na obszarach przyrodniczo cennych na przykładzie jednostek obszaru metropolitarnego Białegostoku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Strategy for Tourism Management in the Areas of Great Natural Interest Shown on the Example of Units of the Metropolitan Area of Białystok City
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój turystyki, zgodnie z modelem Croucha i Ritchiego, uzależniony jest od zespołu współzależnych od siebie czynników. Jednym z nich jest spójna polityka rozwoju obszaru turystycznego. W pierwszej części artykułu omówiono teoretyczne aspekty strategii zarządzania rozwojem turystyki. W części empirycznej analizie poddano stan polityki turystycznej, jej spójność przestrzenną i zdolność jednostek administracji terenowej do współpracy z innymi podmiotami działających w turystyce. Zidentyfikowano słabe i mocne strony przyjętej przez system zarządzania strategii rozwoju turystyki. Całość podsumowano wnioskami.(abstrakt oryginalny)
EN
The development of tourism according to the Crouch and Ritchie Modeldepends on a group of interdependent factors. One of them is a consistent policy of developing the tourist area. The first part of the article deals with the theoretical aspects of the tourism development strategy. The empirical section analyses the condition of the tourist policy, its spatial cohesion and the ability of the managing system to cooperate with other units operating in tourism. Weak and strong points of the tourism development policy adopted by the managing system have been identified. All of the above have been summed up with the help of some conclusions.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Bogucka A., Jalinik M Rozwój ruchu turystycznego Puszczy Knyszyńskiej w świetle badań, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 157, Wydawnictwo UE, Wrocław 2011.
 • Buhalis D., Marketing the competitive destination of the future, "Tourism Management" 2000, no. 21.
 • Buhalis D., Limits of tourism development in peripheral destinations: Problems and challenges, "Tourism Management" 1999, no. 20 (2).
 • Buhalis D, Fletcher J., Environmental impacts on tourism destinations: An economic analysis, [w:] Sustainable tourism development, eds. H. Coccosis, P. Nijkamp, England: Avebury 1995, no. 3.
 • Buhalis D., Cooper C., Competition or co-operation: The needs of small and medium sized tourism enterprises at a destination leve, [w:] Embracing and managing change in Tourism, eds. E. Laws, B. Faulkner, G. Moscardo, Routledge, London 1998.
 • Cracolici M.F., Nijkamp P., The attractiveness and competitiveness of tourist destinations: A study of Southern Italian regions, "Tourism Management" 2008, no. 30.
 • Crouch G.I., Ritchie J.R.B., Tourism, Competitiveness, and Societal Prosperity, "Journal of Business Research" 1999, no. 44.
 • Gilbert D., Strategic marketing planning for national tourism, "The Tourist Review" 1990, no. 1.
 • Hassan S.S., Determinants of Market Competitiveness in an Environmentally Sustainable Tourism Industry, "Journal of Travel Research" 2000, no. 38 (3).
 • Jamal T., Getz D., Does strategic planning pay? Lessons for destinations from corporate planning experience, "Progress in Tourism and Hospitality Research" 1996, no. 2 (1).
 • Nawrot Ł., Zmyślony P., Międzynarodowa konkurencyjność region turystycznego. Od programowania rozwoju do zarządzania strategicznego, Wydawnictwo PROKSENIA, Kraków 2009.
 • Panfiluk E., Przydatność przestrzeni województwa podlaskiego na potrzeby turystyki, [w:] Konkurencyjność produktów turystycznych, red. M. Jalinik, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2009.
 • Panfiluk E., Zrównoważony rozwój przestrzennych systemów turystycznych na potrzeby obszaru metropolitarnego Białegostoku, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej nr 2, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2012 (materiał oddany do druku).
 • Poon A., Tourism, technology and competitive strategies, CAB International, Oxford 1993.
 • Porter M., Competitive strategy: Techniques for analysing industries and competitors, Free Press, New York 1980.
 • Sautter E.T., Leisen B., Managing stakeholders: A tourism planning model, "Annals of Tourism Research" 1999, no. 26(2).
 • Vanhove N., The Economics of Tourism Destinations, Butterworth-Heinemann, Oxford 2005.
 • Wilde S., Cox C., Linking Destination Competitiveness and Destination Development: Findings from a Mature Australian Tourism Destination, Conference Paper presented at the Travel and Tourism Research Association (TTRA) European Chapter Conference - Competition in Tourism: Business and Destination Perspectives, Helsinki 2008.
 • Ziółkowski R., Charakterystyka aktywności turystycznej na obszarach o dominujących walorach przyrodniczych, Acta Scientiarum Polonorum, "Oeconomia" 2010, nr 9 (4).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171227871

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.