PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 260 Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii | 80--93
Tytuł artykułu

Strategia a model biznesu - podobieństwa i różnice

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Business Strategy and Business Model - Similarities and Differences
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ujęciu ontologicznym na gruncie zarządzania strategicznego występują takie obiekty, jak strategia biznesu i model biznesu. Strategia biznesu jest obiektem starszym, wielostronnie opisanym i zbadanym. Model biznesu jest obiektem młodszym, którego rozpoznanie trwa. Aby pogłębić to rozpoznanie, niezbędne jest ustalenie relacji między nimi, co jest celem niniejszej pracy. Przeprowadzone badania identyfikacyjne i porównawcze pozwoliły określić, że są to pojęcia różne, lecz ze sobą spokrewnione, co jest logiczną konsekwencją wykorzystywania ich do opisu prowadzenia biznesu. W zakresie relacji wzajemnych ustalono, że model biznesu stanowi podstawę dla strategii biznesu.(abstrakt oryginalny)
EN
In ontological terms, such objects as "business strategy" and "business model" are the basis of strategic management. Business strategy is an older object, multilaterally described and explored. A business model is a much younger object, which continues to be recognized. To deepen this recognition it is necessary to determine the relationship between them, which is the aim of this work. Identification and comparative studies allow to determine that they are different concepts, but of the same family, so using them to describe doing business is a logical consequence. The mutual relations established that the business model is the basis for business strategy.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Bibliografia
 • Baden-Fuller Ch., Morgan M.S., Business models as models, "Long Range Planning" 2010, vol. 43.
 • Banaszyk P., Kształtowanie ogólnej strategii przedsiębiorstwa, [w:] Współczesne metody zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, red. E. Urbanowska-Sojkin, P. Banaszyk, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Casadesus-Masanell R., Ricart J.E., From strategy to business models and onto tactics, "Long Range Planning" 2010, vol. 43.
 • Chandler A.D. jr., Strategy and Structure, The MIT Press, Cambridge, Mass. 1962.
 • Chesbrough H., Business model innovation it's not just about technology anymore, "Strategy & Leadership" 2007, vol. 35.
 • De Wit B., Meyer R., Synteza strategii, PWE, Warszawa 2007.
 • Faisal H., The Alignment Effect: How to Get Real Business Value Out of Technology, Financial Times Prentice Hall, NY 2002.
 • Falencikowski T., Modele biznesu w sektorze turystycznym - ujęcie relacyjne, [w:] Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, red. A. Adamik, C.H. Beck, Warszawa 2011 (a).
 • Falencikowski T., O istocie modeli biznesu, [w:] Strategiczne uwarunkowania działania współczesnych przedsiębiorstw, red. T. Falencikowski, J. Dworak, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Gdańsk 2011 (b).
 • Falencikowski T., Struktura i spójność modeli biznesu, [w:] Metody badań problemów zarządzania strategicznego, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 17, Wałbrzych 2012.
 • Gołębiowski T., Dudzik T.M., Lewandowska M., Witek-Hajduk M., Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2008.
 • Howe P.E., Business models, "Pennsylvania CPA Journal" 2004, vol. 74.
 • Kindström D., Towards a service-based business model - Key aspects for future competitive advantage, "European Management Journal" 2010, vol. 28.
 • Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa 2009.
 • Lee P.M., What's in a name.com?: The effect of '.com' name changes on stock prices and trading activity, "Strategic Management Journal" 2001, vol. 22.
 • Magretta J., Why Business Models Matter, "Harvard Business Review" 2002, vol. 80, no 5.
 • Morris M., Schindehutte M., Allen J., The entrepreneur's business model: Toward a unified perspective, "Journal of Business Research" 2005, vol. 58.
 • Moszkowicz M., Istota strategii, [w:] Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, red. M. Moszkowicz, PWE, Warszawa 2005.
 • Nag R., Hambrick D.C., Chen M.-J., What is strategic management, really? Inductive deviation of a consensus definition of the Field, "Strategic Management Journal" 2007, vol. 9.
 • Neely A., Delbridge R., Effective Business Models: What do They Mean for Whitehall? Sunningdale Institute 2007.
 • Nielsen Ch., Bukh P.N., What constitutes a business model: The perception of financial analysts, Aalborg University, Department of Business Studies, Working Paper Series 2008, no 4.
 • Nogalski B., Model a strategia biznesu, [w:] Zarządzanie sieciami współdziałania w procesie budowy innowacyjnej organizacji i regionu, red. M. Nowicka-Skowron, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Śląskiej, Częstochowa 2009.
 • Obłój K., O definicji strategii raz jeszcze, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 5.
 • Osterwalder A., Pigneur Y., Business Model Generation, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey 2010.
 • Osterwalder A., Pigneur Y., Tucci C.L., Clarifying Business Models: Origins, Present, and Future of The Concept, Communications of the Association for Information Systems 2005, vol. 15.
 • Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003.
 • Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1997.
 • Porter M.E., Competitive Strategy. Techniques for Analyzing Industries and Competitors, The Free Press 1980.
 • Porter M.E., Strategy and the Internet, "Harvard Business Review" 2001, vol. 79.
 • Porter M.E., What is strategy, "Harvard Business Review" 1996, vol. 74.
 • Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
 • Seddon P.B., Lewis G.P., Freeman P., Shanks G., The case for viewing business models as abstractions of strategy, "Communications of the Association for Information Systems" 2004, vol. 13.
 • Sorescu A., Frambach R.T., Singh J., Rangaswamy A., Bridges Ch., Innovations in retail business models, "Journal of Retailing" 2011, vol. 87S, New York University.
 • Stabell Ch.B., Fjeldstad Ø.D., Configuring value for competitive advantage: On chains, shops, and networks, "Strategic Management Journal" 1998, vol. 19.
 • Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa 2005.
 • Stańczyk-Hugiet E., Strategie biznesów, [w:] R. Krupski, J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa 2009.
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. jr., Kierowanie, PWE, Warszawa 1999.
 • Teece D.J., Business models, business strategy and innovation, "Long Range Planning" 2010, vol. 43.
 • Wikström K., Artto K., Kujala J., Söderlund J., Business models in project business, "International Journal of Project Management" 2010, vol. 28.
 • Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, red. M. Moszkowicz, PWN, Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171227893

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.