PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 258 Wyzwania współczesnej polityki turystycznej : problemy funkcjonowania rynku turystycznego | 240--250
Tytuł artykułu

Turystyczna Sieć Współpracy - doświadczenia w zakresie budowy klastrów turystycznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tourist Cooperation Network - Experience in the Creation of Tourism Clusters
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Branża turystyczna w północno-wschodniej Polsce posiada już znaczne doświadczenie w nawiązywaniu współpracy, której docelową formą jest klaster. Niestety, dotychczas nie udało się zrealizować takiego zamierzenia, którego efektem byłoby zainicjowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami turystycznymi. Celem artykułu jest wskazanie doświadczeń posiadanych przez podmioty branży turystycznej i okołoturystycznej w zakresie inicjatyw współpracy zmierzających w kierunku budowy klastra, a jednocześnie identyfikacja i ocena przyczyn dotychczasowych niepowodzeń. W artykule przedstawiono sposób budowania współpracy pomiędzy podmiotami branży turystycznej na terenie województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego oraz zidentyfikowano mocne i słabe jej strony.(abstrakt oryginalny)
EN
Tourist industry in north-eastern Poland has already considerable experience in establishing cooperation which final form is a cluster. Unfortunately, the goal which result would be the initiation of cooperation among tourist companies has not been realized. This article aims to identify the experience held by the tourism industry and stakeholders about tourism in cooperation initiatives aimed towards building a cluster, and at the same time the identification and assessment of the causes of past failures. The article gives particular attention to the analysis of form of inter-regional cooperation in the tourism industry and to identify strengths and weaknesses of such cooperation.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Baran M., Korzyści współpracy przedsiębiorstw działających w ramach klastrów, [w:] A. Adamik, S. Lachiewicz (red.), Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009.
 • Borkowska-Niszczota M., Partnerstwo warunkiem innowacyjności w turystyce, [w:] M. Jalinik (red.), Innowacje w rozwoju turystyki, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2008.
 • Chylicka E., Rola klastrów i inicjatyw klastrowych w podnoszeniu konkurencyjności regionu, [w:] B. Plawgo (red.), Klastry gospodarcze jako czynnik rozwoju regionu, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości, Łomża 2008.
 • Ketels Ch., European Clusters, [w:] Structural Change in Europe 3 - Innovative City and Business Regions, Hagbarth publication, Bollschweil, Germany 2004.
 • Mikołajczyk B., Kurczewska A., Fila J., Klastry na świecie. Studia przypadków, Difin, Warszawa 2009.
 • Nelson J., Zadek S., Partnership Alchemy: New Social Partnership in Europe, The Copenhagen Centre, Copenhagen 2000.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi, DzU 2006, nr 226, poz. 1651.
 • Staszewska J., Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, Difin, Warszawa 2009.
 • Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 • Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, DzU z dnia 28 lipca 1998 r., nr 96, poz. 603.
 • Ziółkowski R., Tourist cooperation networkat north-eastern Poland, [w:] R. Ziółkowski, M. Jalinik (red.), Cooperation in tourist region, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2011.
 • Ziółkowski R., Współpraca przedsiębiorstw turystycznych na przykładzie Polski północno-wschodniej, Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług nr 86: Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
 • Zmyślony P., Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171227927

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.