PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 258 Wyzwania współczesnej polityki turystycznej : problemy funkcjonowania rynku turystycznego | 271--290
Tytuł artykułu

Rola samorządu lokalnego w rozwoju turystyki w warunkach kryzysu ekonomicznego - na przykładzie województwa wielkopolskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Local Government in Tourism Development in Terms of the Economic Crisis - on the Example of Wielkopolska Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule została podjęta próba oceny działań samorządów lokalnych (gminnych) na rzecz rozwoju turystyki w okresie kryzysu ekonomicznego. Rozważania oparto na wynikach badań bezpośrednich zrealizowanych wśród 49 samorządów gminnych województwa wielkopolskiego. Wyniki dotyczyły następujących obszarów aktywności władz lokalnych: planowania strategicznego i operacyjnego, tworzenia efektywnych struktur organizacyjnych; polityki finansowej i proinwestycyjnej; współpracy władz z organizacjami pozarządowymi, wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz upowszechniania i promocji turystyki. Wyniki badań przedstawione w artykule dowodzą, że mimo kryzysu ekonomicznego samorządy lokalne skutecznie i efektywnie wypełniają swoje zadania na rzecz rozwoju turystyki.(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this paper is to assess the activity of local governments (communes) observed in the development of tourism in terms of the economic crisis. The considerations which are presented in the article are based on the results of direct survey research carried out among 49 local governments of Wielkopolska Voivodeship. The results of the research concerning local governments activity observed in the development of tourism are presented. The results concern six most important areas: 1) strategic and operational planning, 2) creating effective organizational structures, 3) financial and pro-investment policy, 4) cooperation between local governments and non-governmental organizations, 5) supporting local enterprise development, 6) propagating and promoting of tourism. The results presented in this paper show that despite the economic crisis, local governments effectively and efficiently fulfil their tasks in the development of tourism.(original abstract)
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Bibliografia
 • Basińska-Zych A., Rola samorządu terytorialnego w rozwoju rekreacji ruchowej i turystyki, rozprawa doktorska, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, Poznań 2012.
 • Borzyszkowski J., Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce, "CeDeWu.pl" Wydawnictwa Fachowe, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Warszawa 2011.
 • Bosiacki S. (red.), Gospodarka turystyczna XXI wieku - Problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, Wydawnictwo AWF w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Bosiacki S., Grell J., Sikora J. (red.), Samorządowa koncepcja rozwoju turystycznego gminy, Wydawnictwo AWF w Poznaniu, Poznań 1996.
 • Bosiacki S., Raszka B. (red.), Gospodarka Turystyczna XXI wieku - Globalne wyzwania i zagrożenia, Wydawnictwo AWF w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Butowski L., Organizacja turystyki w Polsce, Agencja Promocji Turystyki "MART", Warszawa 1998.
 • Butowski L., Turystyka w Polsce. Uwarunkowania organizacyjne i prawne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie, Lublin 2007.
 • Daszkowska M., Rola samorządu terytorialnego w pobudzaniu funkcji przestrzeni turystycznej, "Folia Touristica" 1992, nr 4, Kraków 1992.
 • Dziedzic I., Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, Monografie i Opracowania nr 422, Wydawnictwo SGH, Warszawa 1998.
 • Faracik R., Samorządy lokalne a rozwój turystyki w gminach strefy podmiejskiej Krakowa, Prace Geograficzne, z. 117, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków2007.
 • Faracik R., Turystyka w strefie podmiejskiej Krakowa, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2006.
 • Fedyk W., Paliga Z., Zmiany w systemie zarządzania turystyką na szczeblu administracji wojewódzkiej i samorządu terytorialnego, [w:] Gospodarka turystyczna u progu XXI wieku, red. S. Bosiacki, Wydawnictwo AWF w Poznaniu, Poznań 2000.
 • Gałecki R. (red.), Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu, Łowicz 2004.
 • Gołembski G. (red.), Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 • Gołembski G. (red.), Regionalne aspekty rozwoju turystyki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1999.
 • Gołembski G. (red.), Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 53, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Karwowski J., Zarządzanie turystyką w regionie. Wybrane problemy, [w:] Zarządzanie usługami w gospodarce rynkowej. Handel - Gastronomia - Turystyka, red. J. Mikołajczyk, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, Poznań 2007.
 • Kornak A.S., Rapacz A., Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Kornak A.S., Turystyka i uzdrowiska w gospodarce gmin i powiatów, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Warszawa 2002.
 • Kotra K., Ruszkowski J.M., Popyt turystyczny w Polsce w obliczu światowego kryzysu finansowego w latach 2007-2010, [w:] Popyt turystyczny. Zagadnienia podstawowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 697, Seria: Ekonomiczne Problemy Usług nr 82, Wydawnictwo US, Szczecin 2012.
 • Majewska J., Samorząd terytorialny w kształtowaniu funkcji turystycznej gminy, rozprawa doktorska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Poznań 2008.
 • Marciszewska B., Trendy w rozwoju turystyki w XXI wieku, [w:] Turystyka dochodową dziedziną gospodarki, GTN, Gdańsk 2002.
 • Marczak M., Skuteczność działań władz samorządowych Pomorza na rzecz rozwoju turystyki, rozprawa doktorska, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Sopot 2007.
 • Marczak M., Skuteczność działań władz samorządowych Pomorza na rzecz rozwoju turystyki, Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej nr 12/2008, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2008.
 • Milewski D., Determinanty rozwoju funkcji turystycznej gmin nadmorskich województwa zachodniopomorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 402, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 • Panasiuk A. (red.), Polityka turystyczna, Fundacja na rzecz rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Kopenhaga 2005.
 • Pawlusiński R., Działalność samorządu lokalnego w aktywizacji turystycznej gmin na przykładzie Związku Gmin Jurajskich, rozprawa doktorska, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Kraków 2004.
 • Pawlusiński R., Samorząd lokalny a rozwój turystyki. Przykład gmin Wyżyny Krakowsko- -Częstochowskiej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2005.
 • Rapacz A., Gospodarka turystyczna w regionie: wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Jelenia Góra-Wrocław 2007.
 • Rapacz A., Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce na szczeblu lokalnym i regionalnym, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 839, Wydawnictwo AE, Wrocław 1999.
 • Raport BFKK. Rola samorządów gminnych w procesach rozwojowych Polski Wschodniej, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok 2010, http://www.bfkk.pl/libs/ckfinder/userfiles/files/administracja_ publiczna/Rola_samorzadow_gminnych.pdf (20.09.2011).
 • Sikora J., Promocja regionu i miejscowości, [w:] Samorząd w Polsce, Istota, formy, zadania, red. S. Wykrętowicz, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Statystyka turystyki przyjazdowej do Polski w latach 2000-2010, Instytut Turystyki, Warszawa 2010 r.
 • Sztando A., Progospodarczy obszar polityki informacyjnej władz lokalnych, [w:] Jednostki samorządu terytorialnego w procesie rozwoju regionalnego w zintegrowanej Europie, red. J. Kot, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach, Kielce 2008.
 • Szwichtenberg A., Gospodarka turystyczna polskiego Wybrzeża, Monografia Wydziału Ekonomii i Zarządzania nr 121, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2006.
 • Szwichtenberg A., Gospodarka turystyczna w okresie przejściowym, Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie, Koszalin 1995.
 • Tucki A., Potencjał turystyczny regionu lubelskiego i możliwości jego wykorzystania, rozprawa doktorska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Lublin 2008.
 • Tucki A., Świeca A., Rola samorządów lokalnych w rozwoju turystyki na przykładzie regionu lubelskiego, [w:] Turystyka w środowisku geograficznym, red. J. Wyrzykowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.
 • Wodejko S., Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa 1998.
 • Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej w 2009 roku. Raport z badań, J. Przewłocka, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2011.
 • Wyrzykowski J. (red.), Turystyka w środowisku geograficznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171227945

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.