PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 259 Wyzwania współczesnej polityki turystycznej : problemy polityki turystycznej | 15--23
Tytuł artykułu

Turystyka aktywna w materiałach promocyjnych województw w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Active Sport Tourism in Polish Voivodeships' Promotion Materials
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Samorządy wojewódzkie odpowiedzialne są za tworzenie programów promocji walorów regionalnych. Programy takie mogą dotyczyć też możliwości uprawiania turystyki aktywnej. Jest ona związana z wyjazdami, których głównym celem jest podejmowanie aktywności fizycznej. Celem pracy jest określenie, czy i w jakim stopniu turystyka aktywna wykorzystywana jest w materiałach promocyjnych województw w Polsce? Badaniami objęto 16 urzędów marszałkowskich. Analizie poddano promocyjne materiały informacyjne i strony internetowe województw. Większość z województw dostrzega możliwości promowania lokalnych walorów przyrodniczych i miejsc szczególnie atrakcyjnych dla turystów preferujących aktywny styl spędzania czasu wolnego. Najbardziej propagowanymi rodzajami turystyki aktywnej są turystyka piesza, rowerowa i wodna. Pojęcie "turystyka aktywna" zakorzenione jest w promocji turystycznej i prawie całkowicie wyparło stosowane przez wiele lat w Polsce określenie "turystyka kwalifikowana".(abstrakt oryginalny)
EN
The local authorities of 16 Polish voivodeships are in charge of creating programmes to promote regional tourist attractions. Such programmes may include active sport tourism schemes mainly aimed at individual engagement in physical activity. The purpose of our investigations was to determine whether and to what extent active sport tourism had been incorporated into the promotion materials of each and every voivodeship. All 16 offices of Province Marshals were comprised. Promotional materials and provincial websites were subjected to analysis. The majority of voivodeships are aware of the opportunities to promote the exploration of local natural and tourist attractions by individuals in favour of more active pastimes. The most favoured forms of active sport tourism are walking, riding a bicycle and water tourism. The term "active sport tourism" is now inherent in tourism promotion and has almost completely replaced the concept of "qualified tourism" previously used in Poland.(original abstract)
Słowa kluczowe
PL
EN
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Bibliografia
 • Adamczyk J., Od turystyki aktywnej do ekstremalnej - miejsce turystyki kwalifikowanej na współczes- nym rynku, [w:] I. Ozimek (red.), Funkcjonowanie i rozwój współczesnej turystyki - wybrane zagadnienia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011.
 • Baker E., Brennan L., Brownson R., Houseman R., Measuring the determinants of physical activity in the community: current and future directions, "Research Quarterly for Exercise and Sport" 2000, vol. 71, no. 2.
 • Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Zakamycze, Kraków 2003.
 • Durywidka M., Turystyka aktywna a turystyka kwalifikowana. Dylematy terminologiczne, [w:] A. Świeca, K. Kałamucki (red.), Turystyka aktywna i jej rozwój na Roztoczu - regionie pogranicza, Kartpol, Lublin 2006.
 • Ferguson N., Imperium. Jak Wielka Brytania zbudowała nowoczesny świat, Sprawy Polityczne, Warszawa 2007.
 • Hall C.M., Adventure, sport and health, [w:] C.M. Hall, B. Weiler (red.), Special Interest Tourism, Belhaven Press, London 1992.
 • Hodaň B., Dohnal T., Rekreologie, Hanex, Olomouc 2005.
 • Jethon Z., Ekologia człowieka w wychowaniu fizycznym i sporcie, Wydawnictwo AWF, Wrocław 1994.
 • Jędrzejczyk I., Mynarski W., Trendy rozwojowe w światowej i krajowej turystyce, [w:] W. Mynarski (red.), Teoretyczne i empiryczne zagadnienia rekreacji i turystyki, Wydawnictwo AWF, Katowice 2008.
 • Kożuchowski J., Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji, Kurpisz, Poznań 2005.
 • Kwilecka M. (red.), Bezpośrednie funkcje rekreacji ruchowej, WSE, Warszawa 2006.
 • Łobożewicz T., Wstęp, [w:] T. Łobożewicz, R. Kogut (red.), Turystyka aktywna, turystyka kwalifikowana, I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna Iława 23-24 października 1998 r., Warszawa 1999.
 • Marcus B.H., Forsyth L.H., Motivating People to Be Physically Active, Human Kinetics, Champaign, IL, 2003.
 • Merski J., Warecka J., Turystyka kwalifikowana. Turystyka aktywna, Almamer, Warszawa 2009.
 • Mynarski W., Czynniki i prognozowane kierunki rozwoju rekreacji fizycznej, [w:] W. Mynarski (red.), Teoretyczne i empiryczne zagadnienia rekreacji i turystyki, Wydawnictwo AWF, Katowice 2008.
 • Pańczyk W., Biologiczno-zdrowotne i wychowawcze efekty lekcji wychowania fizycznego w terenie i w sali, ODN, Zamość 1999.
 • Sallis J.F., Cervero R.B., Ascher W., Henderson K.A., Kraft M.K., Kerr J., An ecological approach to creating active living communities, "Annual Review of Public Health" 2006, vol. 27.
 • Sport and Physical Activity, Special Eurobarometr 72.3, European Commission, March 2010.
 • Toczek-Werner S., Podstawy rekreacji i turystyki, Wydawnictwo AWF, Wrocław 2005.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, DzU 1998, nr 91, poz. 576.
 • Winiarski R., Zdebski J., Psychologia turystyki, WAiP, Warszawa 2008.
 • http://www.who.int/topics/physical_activity/en.
 • http://www.turystyka.gov.pl/CRZ.aspx.
 • http://www.pttk.pl.
 • http://www.polskapieknieje.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171227957

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.