PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 240 | 79--91
Tytuł artykułu

Umiejętność samoregulowanego uczenia się i przedsiębiorczość a postawy studentów wobec zdobywania wiedzy i zajęć na uczelni

Warianty tytułu
Self-Regulated Learning Skills and Entrepreneurship vs Students' Attitudes Towards Learning and Lectures at the University
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analiza kompetencji zawodowych współczesnych pracowników wskazuje na preferowanie na rynku pracy postawy aktywnej, samodzielnej i odpowiedzialnej, nastawionej na rozwój. W społeczeństwie wiedzy coraz większego znaczenia, poza kompetencjami merytorycznymi i często podkreślanymi w literaturze kompetencjami społecznymi, nabiera umiejętność samodzielnego (samoregulowanego) uczenia się oraz przedsiębiorczość. Umiejętność elastycznego reagowania i adaptacji do zmieniających się uwarunkowań w środowisku pracy oraz utrzymanie się na rynku pracy związana jest z kompetencjami samodzielnego poszerzania swoich kompetencji merytorycznych, ciągłego aktualizowania wiedzy i rozwijania nowych umiejętności. Także poszukiwanie nowych możliwości, rozwiązań dających lepsze efekty, podejmowanie działań innowacyjnych oraz gotowość do wykorzystywania pojawiających się szans i okazji jest umiejętnością niezwykle pomocną w osiąganiu celów zawodowych. Zagadnienie samoregulowanego uczenia się i zachowań przedsiębiorczych zostało w artykule zestawione z wynikami badań dotyczących postaw studentów Uniwersytetu Ekonomicznego wobec zdobywania wiedzy oraz zajęć na uczelni. (abstrakt oryginalny)
EN
The analysis of professional competence of modern employees indicates a preference for an active labor market approach, independent and responsible, focused on development. Nowadays, in the knowledge-based society, self-regulated learning skills and entrepreneurship gain importance. The ability to respond flexibly and to adapt to changing conditions in working environment and on the labor market is related to the competence of gathering the required knowledge and developing new skills. Moreover, it seems to be important for modern employees to look for new opportunities and better solutions as well as to start innovative actions which may help to achieve career goals. The aim of the paper is to describe the issue of a self-regulated learning and entrepreneur-ship and to present the research results concerning the University of Economics students' attitudes to the learning process, ways of gathering knowledge and lectures. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
79--91
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Andrzejczak, A., 2008, Możliwości kształtowania postaw przedsiębiorczych w szkole, w: Andrzejczak, A., Przedsiębiorczość w edukacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Andrzejczak, A., Wach-Kąkolewicz, A., 2010, Postawy i oczekiwania studentów I roku UEP wobec studiowania a uczelni wyższej, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, nr 2(16), kwiecień-czerwiec.
 • Baron, A., Armstrong, M., 2008, Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Biggs, J., Tang, C., 2007, Teaching for Quality Learning at University, Open University Press, McGraw - Hill Education, Suffolk.
 • Drucker, P., 1992, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 • Jarvis, P., 2006, Human Learning, Routledge, London, New York.
 • Kąkolewicz, M., 2011, Uczenie się jako konstruowanie wiedzy. Świadomość, qualia i technologie informacyjne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Kolb, D.A., Boyatzis, R.E., Mainemelis, Ch., 2001, ExperientaialLearning Theory: Previous Research and New Directions, w: Sternberg, R.J., Zhang, L. (eds.), Perspectives on Thinking, Learning and Cognitive Styles, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, Mahwah, New Jersey-London.
 • Kozielecki, J., 1995, Koniec wieku nieodpowiedzialności, Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, Warszawa.
 • Ledzińska, M., Czerniawska, E., 2011, Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Maslow, A., 1954/2009, Motywacja i osobowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Merriam, S.B., Caffarella, R.S., Baumgartner, L.M., 1997', Learning in Adulthood: A Comprehensive Guide, Jossey-Bass Higher & Adult Education, San Francisco.
 • Oleksyn, T., 2006, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Schon, D.A., 1987, Educating the Reflective Practitioner, Jossey Bass, San Francisco.
 • Schwartz, B.L., Perfect, T.J., 2002, Introduction: Toward an Applied Metacognition, w: Perfect, T.J., Schwartz, B.L. (eds.), Applied Metacognition, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Trilling, B., Fidel, Ch., 2009, 21 Century Skills: Learning for Life in Our Times, Jossey-Bass A Wiley Imprint, San Francisco.
 • Wach-Kąkolewicz, A., 2010, Postawy i oczekiwania studentów UEP wobec kształcenia tradycyjnego i e-learningu, w: Dąbrowski, M., Zając, M. (red.), E-learning w szkolnictwie wyższym - potencjał i wykorzystanie, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
 • Wach-Kąkolewicz, A., Schmidt, J., 2011, Proces uczenia się oraz cechy indywidualne warunkujące jego przebieg, w: Andrzejczak, A. (red.), Metodyka studiowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Przedsiębiorczość, 2012, http://pl.wikipedia.org/wiki/Przedsi%C4%99biorczo-%C5%9B%C4%87 [dostęp: 27.05.2012].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171228029

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.