PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 259 Wyzwania współczesnej polityki turystycznej : problemy polityki turystycznej | 43--53
Tytuł artykułu

Udział w ruchu turystycznym a spójność społeczna w Polsce - wybrane zagadnienia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tourism Participation and Social Cohesion in Poland - Selected Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu podjęto temat związku udziału Polaków w ruchu turystycznym ze spójnością społeczną. Partycypacja ludności w ruchu turystycznym ma zbyt małą skalę społeczną, by można stwierdzić jej pozytywne oddziaływanie. Natomiast turystyka społeczna może być czynnikiem zwiększania spójności i narzędziem przeciwdziałania społecznemu wykluczeniu. W celu określenia zakresu potrzeb oszacowano - na podstawie danych wtórnych - wielkość rynku potencjalnych beneficjentów turystyki społecznej w Polsce; wynosi on ok. 13 mln 751 tys. osób. Kolejnym krokiem powinna być identyfikacja ich oczekiwań wobec oferty turystyki społecznej. Rezultaty badań ankietowych przeprowadzone wśród trzech grup potencjalnych beneficjentów turystyki społecznej: osób niepełnosprawnych, seniorów i młodzieży z ubogich rodzin dowodzą, że wszystkie one przejawiały duże zainteresowanie jej uprawianiem, ale miały zróżnicowane oczekiwania.(abstrakt oryginalny)
EN
An attempt of evaluation of tourism participation influence on social cohesion has been undertaken in the paper. Social tourism is pointed as a tool of social inclusion. The market of potential beneficiaries of social tourism in Poland is estimated at 13 mln 751 thousand persons. The offer of social tourism should meet the needs of participants, only then could it increase the social cohesion. Thus the research has been conducted to identify these needs and expectations. The results prove that all groups of potential beneficiaries of social tourism are very interested in the participation but they have different expectations.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Analiza rozwoju turystyki społecznej w Polsce. Stan, szanse i zagrożenia, Izba Turystyki, Warszawa 2007.
 • Beck O., Ciechanowska-Mendyk K., Rola turystyki społecznej w odniesieniu do osób niepełnosprawnych w kontekście przysługujących im świadczeń z zabezpieczenia społecznego, [w:] A. Stasiak (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wydawnictwo WSTH, Łódź 2011, s. 233-246.
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 1999.
 • Berbeka J., Wybrane aspekty społecznej stratyfikacji i jej związki z zachowaniami konsumpcyjnymi, [w]: M. Bombol (red.), Zachowania polskiej klasy wyższej, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2012.
 • Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2010), GUS, Warszawa 2012.
 • Gaworecki W., Turystyka, PWE, Warszawa 2007.
 • Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Kwiatkowski G., Problem aktywności turystycznej seniorów, [w:] A. Stasiak (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wydawnictwo WSTH, Łódź 2011, s. 265-280.
 • Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Kwiatkowski G., Uwarunkowania aktywności turystycznej młodzieży z rodzin o niskim dochodzie, [w:] A. Stasiak (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wydawnictwo WSTH, Łódź 2011, s. 157-170.
 • Haulot A., Social tourism: Current dimensions and future developments, "International Journal of Tou-rism Management" 1981, vol. 2, no. 3, s. 207-212.
 • Jakość życia i spójność społeczna 2011 (wstępna analiza wyników badania ankietowego), GUS, www.stat.gov.pl (20. 04. 2012).
 • Kaganek K., Kruczek Z., Uwarunkowania metodyczne i organizacyjne pracy przewodników turystycznych i pilotów wycieczek z niepełnosprawnymi turystami, [w:] Z. Kruczek (red.), Specjalizacja i profesjonalizacja we współczesnym pilotażu i przewodnictwie, Proksenia, Kraków 2012, s. 115-128.
 • Kot M.S., Malawski A., Węgrzecki A. (red.), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Wydawnictwo AE, Kraków 2004.
 • Lee B.K., Agarwal S., Kim H.J., Influences of travel constraints on the people with disabilities' intention to travel: An application of Seligman's helplessness theory, "Tourism Management" 2012, vol. 33, no. 3, s. 569-579.
 • Łobożewicz T., Turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych, WSE, Warszawa 2000.
 • Mika M., Przemiany pod wpływem turystyki na obszarach recepcji turystycznej, [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 422-432.
 • Minnaert L., Maitland R., Miller G., What is social tourism?, "Current Issues in Tourism" 2011, vol. 14, no. 5, s. 403-415.
 • Montreal Declaration: For a Humanistic and Social Vision of Tourism, Bureau Internationale de Tourisme Sociale (BITS), Brussels 1996.
 • Nordhaus W., Tobin J., Is Growth Obsolete?, NBER, Fifth Anniversary Colloquium, Columbia University Press, New York 1972.
 • O'Cas A., McEwen H., Exploring consumer status and conspicuous consumption, "Journal of Consumer Behavior" 2004, vol. 4, no. 1, s. 25-39.
 • Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski w latach 2000-2010, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_L_podst_inf_o_rozwoju_dem_pl.pdf (2.04. 2012).
 • Revised Strategy for Social Cohesion, European Committee for Social Cohesion, 2004, http://www.coe.int/T/E/social_cohesion/social_policies/03.Strategy_for_Social_Cohesion (5.05.2012).
 • Różycki P., Zarys wiedzy o turystyce, Proksenia, Kraków 2006.
 • Stasiak A. (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wydawnictwo WSTH, Łódź 2011.
 • Stasiak A. (red.), Turystyka społeczna w regionie łódzkim, Wydawnictwo WSTH, Łódź 2010.
 • Stasiak A., Cele i zadania turystyki społecznej - kilka uwag o istocie zjawiska, [w:] A. Stasiak (red.), Turystyka społeczna w regionie łódzkim, Wydawnictwo WSTH, Łódź 2010.
 • Stasiak A., Uwarunkowania i bariery rozwoju turystyki społecznej w Polsce, [w]: A. Stasiak (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wydawnictwo WSTH, Łódź 2011.
 • Szlachta J., Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Śleszyński J., Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, Agencja Wydawnicza Aries, Warszawa 2000.
 • Truong Y., Simmons G., McColl R., Kitchen P.J., Status and conspicuousness - are they related? Strategic marketing implications for luxury brands, "Journal of Strategic Marketing" 2008, vol. 16, no. 3, s.189-203.
 • Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2009 roku, GUS, Warszawa 2010.
 • URTS project "A social tourism network", European Social Tourism Forum - 2011, November 25th, http://www.oits-isto.org/files/2850964d9368e960f6740adca562b4cc.pdf (5.04. 2012).
 • Włodarczyk B., Turystyka społeczna - próba definicji zjawiska, [w:] A. Stasiak (red.), Turystyka społeczna w regionie łódzkim, Wydawnictwo WSTH, Łódź 2010.
 • http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_L_podst_inf_o_rozwoju_dem_pl.pdf (2.04. 2012).
 • http://www.niepelnosprawni.gov.pl/dane-statystyczne/dane-demograficzne/ (5.04. 2012).
 • http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_wz_badanie_dochodow_i_warunkow_zycia_EU-SILC_2010r.pdf (5.04. 2012).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171228065

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.