PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 259 Wyzwania współczesnej polityki turystycznej : problemy polityki turystycznej | 95--108
Tytuł artykułu

Turystyka osób starszych w Polsce - uwarunkowania społeczno-demograficzne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Senior Tourism in Poland - Socio-Demographic Conditions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest próba przeanalizowania tych czynników, które w istotnym stopniu decydują o aktywności turystycznej seniorów w Polsce. Na podstawie przeglądu literatury, w tym wyników badań empirycznych, wskazano, że siła oddziaływania pewnych czynników w przypadku seniorów jest znacznie większa, niż wynikałoby to z obiektywnych przesłanek. Zakres analizy obejmuje wybrane uwarunkowania, zarówno o charakterze globalnym (modernizacja demograficzna, modernizacja społeczna, globalizacja i postęp technologiczny), jak i indywidualne determinanty aktywności turystycznej (wiek, stan zdrowia, aktywność zawodowa, sytuacja materialna).(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is an attempt to analyze the factors which significantly influence tourist activity of the elderly in Poland. On the basis of the specialist literature review, including the results of empirical research, it was indicated that in the case of the elderly the impact of some factors was much higher than it would result from the objective evidence. The scope of the analysis includes the selected conditions, both of a global character (demographic modernization, social modernization, globalization and technological progress) and individual determinants of tourist activity (age, health, professional activity and financial situation).(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Bauman Z., Globalization. The Human Consequences, Polity Press in association with Blackwell Publisher, Cambridge 1999.
 • Biliński J., Przydział M., Nowe tendencje w turystyce i rekreacji, WSIZ, Rzeszów 2004.
 • Burns P.M., Novelli M., Tourism and Mobilities: Local-global Connections, CABI, New York 2008.
 • Działania na rzecz rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2010.
 • Golka M., Cywilizacja, Europa, globalizacja, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1999.
 • Górska E., Turystyka społeczna jako forma aktywizacji rynków turystycznych na przykładzie programów turystyki społecznej w Hiszpanii, "Acta Scientiarum Polonarum, Oeconomia" 2010, no. 9 (4).
 • Grabowski J., Europe senior tourism - turystyka społeczna czy turystyka grupy społecznej?, [w:] A. Stasiak (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wydawnictwo WSTH, Łódź 2011, s. 295-308.
 • Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Kwiatkowski G., Problem aktywności turystycznej seniorów, [w:] A. Stasiak (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wydawnictwo WSTH, Łódź 2011, s. 265-279.
 • Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Michniewicz-Ankiersztajn H., Profil aktywności turystycznej seniorów, [w:] D. Kałuża, P. Szukalski (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2010, s. 71-85.
 • Hołowiecka B., Grzelak-Kostulska E., Kwiatkowski G., Impacts of globalization on tourist preferences and activity, [w:] P. Mácha, T. Drobík (red.), The Scale of Globalization. Think Globally, Act Locally, Change Individually in the 21 st Century, University of Ostrava, Ostrava 2011, s. 55-62.
 • Jabłonkowska J., Uwarunkowania aktywności turystycznej wielkomiejskiego seniora, [w:] J. Łuczak, M. Szczepańska, S. Bronowicki (red.), Wybrane aspekty aktywności turystycznej i rekreacyjnej, Seria: Monografie nr 6/12, Wydawnictwo WWSTZ, Poznań 2012, s. 315-332.
 • Łuczak J., Bronowicki S., Sposób zaspokojenia społecznych i wolnoczasowych potrzeb seniora, [w:] J. Łuczak, M. Szczepańska, S. Bronowicki (red.), Wybrane aspekty aktywności turystycznej i rekreacyjnej, Seria: Monografie nr 6/12, Wydawnictwo WWSTZ, Poznań 2012, s. 333-343.
 • Mokras-Grabowska J., Program "Europe Senior Tourism" - założenia, realizacja, efekty ekonomiczne, [w:] A. Stasiak (red.), Turystyka społeczna w regionie łódzkim, Wydawnictwo WSTH, Łódź 2010, s. 71-88.
 • Myck M., Czapiński J., Dorabialski W., Gilis-Januszewska A., Kalbarczyk M., Kula G., Nicińska A., Topór-Mądry R., Wiśniewski M., Zdrowie, praca i styl życia populacji 50+ w Polsce na tle innych krajów Europy, CenEA Research Note series RNO2pl/09, 2009, www.cenea.org.pl.
 • Niezgoda A., Psychologiczne i społeczne determinanty zachowań konsumentów usług turystycznych, [w:] A. Rapacz (red.), Aktualne problemy ekonomiczne i prawno-organizacyjne gospodarki turystycznej, Wydawnictwo AE, Wrocław 1996.
 • Niezgoda A., Zmyślony P., Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo AE, Poznań 2006.
 • Proces starzenia się i niepełnosprawność - nowe spojrzenie na aktywność fizyczną, integrację społeczną i całożyciowy dobrostan. Europejska ekspertyza i zalecenia dotyczące procesu starzenia się, niepełnosprawności i adaptowanej aktywności fizycznej: kształcenie i strategia postępowania Projekt THENAPA II, www.thenapa2.org/publications/products/Recommendations/Polish_Recommendations.pdf.
 • SHARE: 50+ w Europie www.share-project.org.
 • Stanowisko Rządowej Rady Ludnościowej w sprawie "Starzenie się ludności Polski a zabezpieczenie społeczne", Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2008, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_stanowisko_RRL_starzenie_sie_ludnosci_Polski.pdf.
 • Sytuacja gospodarstw domowych w 2009 r. w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych, Departament Warunków Życia, GUS, Warszawa 2009.
 • Szatur-Jaworska B., Zmiany w sytuacji materialnej ludzi starych w Polsce - diagnoza 20 lat po przełomie, [w:] D. Kałuża, P. Szukalski (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2010, s. 28-51.
 • Szukalski P. (red.), To idzie starość - polityka społeczna a przygotowanie do starzenia się ludności Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008.
 • Śledzińska J., Projekt Calypso - powstanie, stan obecny, perspektywy rozwoju, [w:] A. Stasiak (red.), Turystyka społeczna w regionie łódzkim, Wydawnictwo WSTH, Łódź 2010, s. 57-70.
 • Śniadek J., Age of seniors - a challenge for tourism and leisure industry, [w:] Studies of Physical Culture and Tourism, Wydawnictwo AWF, Poznań 2006, s. 103-106.
 • Śniadek J., Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce, "Gerontologia Polska" 2007, t. 15, nr 1-2, s. 21-30.
 • Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2009 roku, GUS, Warszawa 2010, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_661_PLK_HTML.htm.
 • Ubóstwo w Polsce w 2010 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych), Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, GUS, Warszawa 2011.
 • Van de Kaa D.J., Is the second demographic transition a useful concept? Questions and answers, [w:] Vienna Yearbook of Population Research, Vienna Institute of Demography, Austrian Academy of Sciences, Vienna 2004, s. 4-10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171228079

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.