PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. nr 24 | 374--386
Tytuł artykułu

Rozwój kapitału intelektualnego wyzwaniem modernizacji regionów Polski Wschodniej

Warianty tytułu
Development of Intellectual Capital as a Challange of Modernisation in the East of Poland Regions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Poziom kapitału intelektualnego w Polsce znacznie odbiega od wartości uzyskiwanych w państwach rozwiniętych, a województwa wschodnie dodatkowo wykazują niedobór tego kapitału w relacji do średniej krajowej. Mimo obserwowanego w latach 2003-2009 wzrostu poziomu tego kapitału tak w całym kraju, jak i w poszczególnych regionach obawy budzi zbyt wolna (w stosunku do potrzeb) dynamika tych przekształceń w Polsce Wschodniej. Istotną barierę akumulacji, jak i spożytkowania nagromadzonego kapitału intelektualnego w Polsce Wschodniej stanowią niekorzystne relacje makroekonomiczne, charakteryzujące sferę realną gospodarek tych województw. Luka w zakresie kapitału intelektualnego nakłada się na tradycyjne linie podziału polskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej i dodatkowo je wzmacnia. Utrwala także dotychczasową (tradycyjną) specjalizację wschodnich regionów. Tendencje te wzmacniać będzie przyjęty na lata 2010-2020 polaryzacyjno-dyfuzyjny model rozwoju regionalnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The level of the intellectual capital in Poland is far away from the rate reached in developing countries, what is more the west regions of Poland show the shortage of that capital in relation to the country average. Although that in 2003-2009 we could observe the increase in the intellectual capital in the whole country as well as in the particular voivodships, we can be concern with the very slow transformations in the east of Poland. The main limit of the accumulation as well as using the agglomerated capital in the east of Poland are the disadvantages of the macro-economic coverage which characterizes the real economy of those voivodships. The gap in the intellectual capital covers the traditional division line of Polish social- economical space and intensifies it. It is also similar to the common and traditional specialty of the east of regions. The tendency will be intensify be the polarizing and diffusion model of region's development accepted for 2010-2020 years. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
374--386
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych, http://www.stat.gov.pl.
 • Castells M., 2009, Koniec tysiąclecia, PWN, Warszawa.
 • CKE, 2007, Osiągnięcia maturzystów w roku 2007. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2007, Warszawa [za:] http://www.cke.edu.pl/index.php?option=content&task=view&id=247&Itemid=147 (dostęp 1.10.2009).
 • Dobija D., Dobija M., 2003, O naturze kapitału, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 17.
 • Gorzelak G., 2007, Strategiczne kierunki rozwoju Polski Wschodniej [w:] Ekspertyzy wykonane na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, t. I, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • GUS, 2009, Prognoza ludności na lata 2008-2035, Warszawa.
 • HBI [za:] https://www.hbi.pl/
 • Kalinowski T. (red.), 2005, Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2005, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Kołodko G.W., 2003, "Nowa gospodarka" - szanse i wyzwania [w:] "Nowa gospodarka" a transformacja, red. M. Piątkowski, Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Monitor Polski z 2011 r., nr 36, poz. 423.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie. Załączniki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 13 lipca 2010 r.
 • Lęcznar M., 2008, Regionalne zróżnicowanie wskaźników rozwoju gospodarki informacyjnej w Polsce [w:] Społeczeństwo informacyjne - Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, red. C.F. Hales, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2007, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Warszawa.
 • Nowicki M. (red.), 2009, Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2009, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Nowicki M. (red.), 2010, Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2010, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Plawgo B. (red.), 2007, Raport. Rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej, Warszawa, grudzień.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Warszawa, listopad 2006.
 • Teleadreson [za:] http://www.teleadreson.pl.
 • Wojnicka E., Klimczak P., Wojnicka M., Dąbrowski J., 2006, Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokiej technologii w Polsce do 2020 roku, PARP, Wyd. Marlex Sp. z o.o., Warszawa.
 • Wosiek M., 2010, Strukturalne uwarunkowania konkurencyjności regionów Polski Wschodniej w przestrzeni krajowej i europejskiej [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki, red. M.G. Woźniak, z. nr 16, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Wosiek M., 2012, Regionalne zróżnicowanie kapitału intelektualnego [w:] Gospodarka Polska 1990-2011. Transformacja, Modernizacja. Spójność społeczno-ekonomiczna, t. 2: Modernizacja, red. M.G. Woźniak, PWN, Warszawa.
 • Woźniak M.G., Chuzhykov V.I., Lukianenko D.G. (red.), 2009, Konwergencja modeli ekonomicznych. Polska i Ukraina, Wyd. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Yeh-Yun Lin C., Edvinsson L., 2011, National intellectual capital: comparison of 40 countries, Wyd. Springer Science + Business Media, New York.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171228101

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.