PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 259 Wyzwania współczesnej polityki turystycznej : problemy polityki turystycznej | 167--177
Tytuł artykułu

Turystyka społeczna - istota, determinanty, możliwości i kierunki rozwoju

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Social Tourism - its Essence, Determining Factors, Perspectives and Directions in Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest próbą wskazania głównych problemów związanych z definiowaniem, badaniem i określeniem możliwości rozwoju turystyki społecznej. W ciągu ostatnich lat widać wyraźną ewolucję poglądów związanych z definiowaniem tej formy podróżowania, określaniem kręgu beneficjentów, a także roli i znaczenia turystyki społecznej w przestrzeni i gospodarce turystycznej regionu. Prowadzone dyskusje upoważniają do stwierdzenia, że w najszerszym rozumieniu pojęcia "turystyka społeczna" mieszczą się co najmniej trzy podstawowe zjawiska: turystyka społeczna (sensu stricto), przedsiębiorczość społeczna w turystyce i podróże turystyczne powiązane z projektami społecznie zaangażowanymi. Dotychczasowe nieliczne analizy dowodzą, że problematyka turystyki społecznej w Polsce jest jeszcze słabo rozpoznana i bez wątpienia wymaga dalszych pogłębionych badań.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is an attempt to present the main problems related to the definition, study and development perspectives of social tourism. Over the last few years, the definitions of this form of travelling have visibly evolved, as well as the scope of beneficiaries and the role and significance of social tourism in the tourist space and economy of the region. The discussions held by tourism experts allow us to conclude that the notion of social tourism in its widest sense comprises at least three basic phenomena: social tourism (sensu stricto), social entrepreneurship in tourism, tourist trips combined with socially engaging projects). The scarcity of the research results published so far points to the fact that the problems of social tourism have not been studied at length yet. Therefore, they require further thorough examination.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Analiza rozwoju turystyki społecznej w Polsce: Stan, szanse, zagrożenia, Instytut Turystyki, Warszawa 2007.
 • Buczak T., Turystyka polonijna jako segment turystyki społecznej - stan obecny, perspektywy rozwoju, [w:] A. Stasiak (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wydawnictwo WSTH, Łódź 2011.
 • Działania na rzecz rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2010.
 • Faracik R., Turystyka dzieci i młodzieży na wybranych przykładach z Polski, Europy i świata, [w:] A. Stasiak (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wydawnictwo WSTH, Łódź 2011.
 • Galor Z., Majewski J., Po co turystyce polityka społeczna?, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica 288 (64), 2011.
 • Geise P., Niemieckie doświadczenia i rozumienie turystyki społecznie zaangażowanej, [w:] A. Stasiak (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wydawnictwo WSTH, Łódź 2011.
 • Górska E., Turystyka społeczna jako forma aktywizacji rynków turystycznych na przykładzie programów turystyki społecznej w Hiszpanii, "Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia" 2010, nr 9 (4).
 • Idziak W., Turystyka społeczna - nowe znaczenia i możliwości, [w:] A. Stasiak (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wydawnictwo WSTH, Łódź 2011.
 • Kosmaczewska J., Przedsiębiorstwo społeczne szansą na rozwój obszarów wiejskich na przykładzie gminy Bałtów, [w:] A. Stasiak (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wydawnictwo WSTH, Łódź 2011.
 • Kosmaczewska J., Turystyka socjalna jako narzędzie minimalizowania negatywnych skutków sezonowości w regionach turystycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 591, "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 53, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 • Kowalczyk-Anioł J., Turystyka polskich seniorów - efekty projektu Calypso, [w:] Warsztaty z geografii turyzmu. Turystyka polska w latach 1989-2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 • Łuszczyńska M., Turystyka rodzin znajdujących się w złożonej sytuacji społecznej - uwarunkowania i wyzwania, [w:] A. Stasiak (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wydawnictwo WSTH, Łódź 2011.
 • Mokras-Grabowska J., Program "Europe Senior Tourism" - założenia, realizacja, efekty ekonomiczne, [w:] A. Stasiak (red.), Turystyka społeczna w regionie łódzkim, Wydawnictwo WSTH, Łódź 2010.
 • Reichel J., Znaczenie i rozwój ekonomii społecznej w Polsce, [w:] A. Stasiak (red.), Turystyka społeczna w regionie łódzkim, Wydawnictwo WSTH, Łódź 2010.
 • Reichel J., Przedsiębiorstwa społeczne w turystyce, [w:] A. Stasiak (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wydawnictwo WSTH, Łódź 2011.
 • Stasiak A., Cele i zadania turystyki społecznej - kilka uwag o istocie zjawiska, [w:] A. Stasiak (red.), Turystyka społeczna w regionie łódzkim, Wydawnictwo WSTH, Łódź 2010.
 • Stasiak A., Turystyka rodzinna w świecie ponowoczesnym, [w:] J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne, PTTK "Kraj", Warszawa 2011.
 • Stasiak A., Uwarunkowania i bariery rozwoju turystyki społecznej w Polsce, [w:] A. Stasiak (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wydawnictwo WSTH, Łódź 2011.
 • Stasiak A., Wieś jako obszar turystyki społecznej, [w:] J. Majewski, E. Kmita-Dziasek (red.), Turystyka wiejska - społeczny wymiar w ekonomicznym kontekście, Wydawnictwo ZUT, Szczecin 2011.
 • Stasiak A. (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wydawnictwo WSTH, Łódź 2011.
 • Stasiak A. (red.), Turystyka społeczna w regionie łódzkim, Wydawnictwo WSTH, Łódź 2010.
 • Śledzińska J., Projekt Calypso - powstanie, stan obecny, perspektywy rozwoju, [w:] A. Stasiak (red.), Turystyka społeczna w regionie łódzkim, Wydawnictwo WSTH, Łódź 2010.
 • Włodarczyk B., Turystyka społeczna - próba definicji zjawiska, [w:] A. Stasiak (red.), Turystyka społeczna w regionie łódzkim, Wydawnictwo WSTH, Łódź 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171228103

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.