PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 259 Wyzwania współczesnej polityki turystycznej : problemy polityki turystycznej | 178--189
Tytuł artykułu

Turystyka społeczna - aktywność turystyczna wybranych grup docelowych w świetle badań ankietowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Social Tourism - Tourist Activity of Selected Target Groups Reflected in Surveys
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój społeczno-gospodarczy większości krajów europejskich sprzyja wzrostowi liczby podróży turystycznych. Trendy gospodarcze i demograficzne natomiast skłaniają do refleksji nad zmianami zachodzącymi na rynku turystycznym. Dostrzega się znaczenie funkcji turystyki społecznej jako możliwego narzędzia stymulowania tego rynku. Podejmowane przez władze państwowe, samorządowe oraz organizacje społeczne działania mają na celu ograniczenie stopnia wykluczenia z udziału w turystyce osób z grup słabszych społecznie. Chodzi m.in. o osoby starsze (seniorów) oraz osoby niepełnosprawne. Celem opracowania jest z jednej strony zwrócenie uwagi na czynniki kształtujące popyt w turystyce społecznej, z drugiej strony ocena aktywności turystycznej wymienionych dwóch grup społecznych. Podstawą oceny tej aktywności były badania ankietowe, w których uczestniczyli seniorzy i osoby niepełnosprawne zamieszkujące różne regiony Polski.(abstrakt oryginalny)
EN
Socio-economic development of the majority of European countries results in an increasing number of tourist traffic. Economic and demographic trends, however, bring about reflections over changes occurring on the tourist market. The importance of social tourism function has been noticed as the possible tool for stimulating the market. Activities undertaken by the state, local authorities and social organizations aim at reducing the exclusion level of poorer social groups from participation in tourism. It mainly refers to senior citizens and the disabled people. The objective of the study is, on the one hand, to emphasize factors influencing demand in social tourism, and on the other to assess tourism oriented activity of the mentioned above social groups. The surveys, which covered senior citizens and the disabled residing in different regions of Poland, constituted the background for the discussed activity assessment.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Analiza rozwoju turystyki społecznej w Polsce: Stan, szanse i zagrożenia, Instytut Turystyki, Warszawa 2007.
 • Bélanger Ch.E., Social Tourism in Europe, NET-StaR-Network for Social Tourism and Regeneration, London, March 30th 2011, www.westminster.ac.uk.
 • Diekmann A., McCabe S., Minnaert L., Social tourism today: Stakeholders, and supply and demand factors, [in:] S. McCabe, L. Minnaert, A. Diekmann (red.), Social Tourism in Europe. Theory and Practice, Channel View Publication, Bristol 2012.
 • Górska E., Turystyka społeczna jako forma aktywizacji rynków turystycznych na przykładzie programów turystyki społecznej w Hiszpanii, "Acta Scientiarum Polonorum - Oeconomia" 2010, nr 9 (4), s. 137-141.
 • McGuire F., Dottavio D., O'Leary J., Constraints to participation in outdoor recreation across the life span: A nationwide study of limitors and prohibitors, "The Gerontologist" 1986, vol. 26, no. 5, s. 538-544.
 • Observatoire du Tourisme Wallon, Le profil de la clientéle dans les centres de tourisme social de la région Wallonne, Région Wallonne, Namur 2003.
 • Preferencje osób starszych dotyczące wyjazdów turystycznych, Korporacja Badawcza Pretendent, Wrocław 2011.
 • Wojciechowska-Solis J., Kierunki rozwoju turystyki społecznej, [w:] A. Stasiak (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wydawnictwo WSTH, Łódź 2011.
 • Zawistowska H., Koncepcje turystyki socjalnej, Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie nr 26, Warszawa 2009, s. 146-148.
 • Zestawienie informacji otrzymanych z wydziałów ekonomicznych ambasad RP w krajach UE na temat turystyki socjalnej, Warszawa 2012, Departament Turystyki, Ministerstwo Sportu i Turystyki [maszynopis].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171228105

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.