PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 259 Wyzwania współczesnej polityki turystycznej : problemy polityki turystycznej | 247--263
Tytuł artykułu

Zrównoważony rozwój turystyki wyzwaniem współczesnej polityki turystycznej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Sustainable Tourism Development as a Challenge for the Modern Tourism Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono główne wyzwania współczesnej polityki turystycznej, do których zaliczono przede wszystkim kształtowanie trwałej konkurencyjności podmiotów i obszarów recepcji turystycznej, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju turystyki. W pracy przedstawiono koncepcję zrównoważonej turystyki oraz dokonano analizy stopnia uwzględnienia problematyki zrównoważonego rozwoju w dokumentach strategicznych kreujących politykę turystyczną w skali międzynarodowej. Następnie, na podstawie badań ankietowych, dokonano oceny wiedzy mieszkańców województwa podlaskiego na temat turystyki zrównoważonej. Badania przeprowadzone w latach 2010 i 2011 metodą bezpośredniego wywiadu standaryzowanego.(abstrakt oryginalny)
EN
The article contains the main challenges of the modern tourism policy such as forming the constant competiveness of the subjects and the areas of tourism reception based on the rules of sustainable development. The work presents the concepts of sustainable tourism as well as the analysis of the strategic documents which create tourism policy on the international level regarding the consideration of the problem of sustainable development. Then, on the basis of the questionnaire research, the knowledge of the inhabitants of Podlaskie Voivodeship on the subject of sustainable tourism has been estimated. The research was conducted in 2010-11 using the method of the direct standardized interview.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Alejziak W., Rola organizacji międzynarodowych w kształtowaniu globalnej polityki turystycznej, [w:] A. Panasiuk (red.), Polityka turystyczna, Szczecin-Kopenhaga 2005.
 • Borzyszkowski J., Polityka turystyczna państwa, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2005.
 • Butler R., Problemy miejsc recepcji turystycznej ze zrównoważonym rozwojem, [w:] R. Winiarski, W. Alejziak (red.), Turystyka w badaniach naukowych, AWF, WSIiZ, Kraków-Rzeszów 2005.
 • Ćwiklińska J., Działania public relations w upowszechnianiu koncepcji turystyki zrównoważonej, [w:] S. Wodejko (red.), Zrównoważony rozwój turystyki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • Dobrzański G., Borkowska-Niszczota M., Kiryluk H., Szymańska E., Problemy interpretacji turystyki zrównoważonej, "Folia Turistica" 2010, nr 22.
 • Dodds R., Barriers to Effective Implementation of Policy: Sustainability in Tourism Destinations, University of Surrey, Guildford 2005.
 • Globalny kodeks etyki dla turystyki, WTO 1999, http://www.world-tourism.org/code_ethics/pdf/languages/Poland.pdf.
 • Kiryluk H., Główne wyzwania i problemy na współczesnym rynku turystycznym, [w:] M. Jalinik (red.), Innowacje w rozwoju turystyki, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2008.
 • Komunikat Komisji, Agenda dla zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki europejskiej, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, dnia 19.10.2007, KOM(2007) 621.
 • Komunikat Komisji, EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.3.2010, KOM(2010) 2020.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Europa - najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie - nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 30.6.2010, KOM(2010) 352.
 • Niezgoda A., Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Prace Habilitacyjne 24, Wydawnictwo AE, Poznań 2006.
 • Nowakowska A., Problemy i konflikty rozwoju turystyki, [w:] Turystyka w Polsce w okresie kryzysu, Polskie Stowarzyszenie Turystyki, Warszawa 2011.
 • Rapacz A., Gryszel P., Jaremen D.E., Samorząd terytorialny szczebla gminnego a realizacja koncepcji turystyki zrównoważonej, [w:] E. Dziedzic (red.), Turystyka wobec nowych zjawisk w gospodarce światowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 • Rapacz A., Gryszel P., Jaremen D.E., Udział mieszkańców w realizacji idei zrównoważonego rozwoju w gminach turystycznych, [w:] G. Gołembski (red.), Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Wydawnictwo AE, Poznań 2008.
 • Walasek J., Turystyka w Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza, Lublin 2009.
 • Zaręba D., Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Zawistowska H., "Agenda dla zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki europejskiej" - rola Komisji Europejskiej w jej powstaniu i realizacji, [w:] S. Wodejko (red.), Zrównoważony rozwój turystyki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171228131

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.