PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. nr 24 | 387--403
Tytuł artykułu

Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej

Warianty tytułu
Information as a Source of Economic Well-Being of Competitive Advantage
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule została przedstawiona istota gospodarki informacyjnej - nowego paradygmatu organizacji współczesnej gospodarki światowej, który oddziałuje na rozwój regionów. Wskazano na wzrost roli informacji jako zasobu produkcyjnego, zmieniającego znaczenie pozostałych czynników wytwórczych oraz mającego istotny wpływ na specyfikę gospodarowania. Podjęto także próbę odpowiedzi na pytanie, jakie wyzwania stawia gospodarka informacyjna dla rozwoju regionalnego. Regionom opóźnionym trudniej będzie znaleźć szansę rozwoju w zmieniających się uwarunkowaniach, szczególnie w odniesieniu do nowych kryteriów lokalizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the issue of the news economy - a new paradigm of the world modern economy organization, which affects the regions development. There is emphasized the increase of the role of the information as a production resource, which changes the meaning of the remaining factors and has an essential impact on the management peculiarity. The article also tries to answer the question: "What challenges does the news economy give to the regional development?". The retarded regions will find it difficult to meet an opportunity of the development in changing conditions, especially in accordance to new localization criteria. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
387--403
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Bibliografia
 • Ball R., 2000, The scientific information environment in the next millennium, "Library Management", vol. 21, no. 1.
 • Castells M., 1998, The Information Age: Economy, Society and Culture - The Rise of Network Society, t. II, Oxford: Blackwell.
 • Castells M., Hall P., 1994, Technopoles of the World, London: Routledge.
 • Ciechelska A., Poskrobko T., Wpływ informacji na trwały i zrównoważony rozwój w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/46/ 18.pdf (dostęp 16.05.2011).
 • Daniłowska A., Asymetria informacyjna i jej przezwyciężanie na rynku kredytów rolniczych, http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdfRNR_2008_T95_z3-4_s38.pdf (dostęp 14.05.2011).
 • Dziuba D.T., 2000, Gospodarki nasycone informacją i wiedzą. Podstawy ekonomiki sektora informacyjnego, Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych UW, Warszawa.
 • Flakiewicz W., 2002, Systemy informacyjne w zarządzaniu, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 • Forlicz S., 1996, Mikroekonomiczne aspekty przepływu informacji między podmiotami rynkowymi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 • Gawrysiuk P., 2008, Cyfrowa rewolucja. Rozwój cywilizacji informacyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gorzelak G., Maciej Smętkowski, Rozwój metropolii w gospodarce informacyjnej: znaczenie układu globalnego i regionalnego, http://www.studreg.uw.edu.pl/pdf/2_2005/Gorzelak_2_2005.pdf (dostęp 22.07.2011).
 • Hayek von F., Wykorzystanie wiedzy w gospodarce, http://coin.wne.uw.edu.pl/lhardt/HayekWyko.
 • Kapłan R.S., Norton D.P., 2001, Strategiczna karta wyników, Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Klasik A., 2001, Konkurencyjność województwa śląskiego na tle innych regionów. Ujęcie syntetyczne [w:] Województwo śląskie. Integracja, konkurencyjność, nowe inicjatywy. II Śląskie Forum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego, Akademia Ekonomiczna w Katowicach i GWSP, Katowice.
 • Kleer J., 2003, Czy Polska ma szansę na gospodarkę opartą na wiedzy, "Nauka i szkolnictwo wyższe", nr 22.
 • Kolegowicz K., 2003, Wartość informacji a koszty jej przechowywania i ochrony [w:] Informacja w zarządzaniu, przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona (Wybrane problemy teorii i praktyki), red. nauk. R. Borowiecki, M. Kwieciński. Kraków, Zakamycze.
 • Koźmiński A., 2002, Jak zbudować gospodarkę oparta na wiedzy [w:] Rozwój polskiej gospodarki. Perspektywy i uwarunkowania, red. G. Kołodko, WSPiZ, Warszawa.
 • Kruczek Z., Walas B., 2004, Promocja i informacja turystyczna, Wydaw. Proksenia, Kraków.
 • Ledzińska M., 2009, Człowiek współczesny w obliczu stresu informacyjnego, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa.
 • Materska K., 2005, Rynek informacji i rynek wiedzy, "Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej", nr 3.
 • Materska K., 2004, Pozyskiwanie informacji gospodarczych [w:] Społeczeństwo informacyjne i jego technologie, red. B. Sosińska-Kalata, K. Materska i W. Gliński, Wydaw. SBP, Warszawa.
 • Medlik S., 1995, Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa, PWN, Warszawa.
 • Messner Z., 1944, Międzynarodowe standardy rachunkowości i ich znaczenie, Zeszyty Naukowe AE Katowice, nr 135.
 • Meyer B., 2006, Informacja w procesie obsługi ruchu turystycznego, "Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 7.
 • Micherda B., 2005, Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości [w:] Podstawy rachunkowości, red. B. Micherdy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nonaka T., Takeuchi H., 2000, Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa.
 • Obłój K., 1987, Zarządzanie strategiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Obłój K., 1998, Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
 • Olechnicka A., Rozwój regionalny w warunkach gospodarki informacyjnej http://www.studreg.uw.edu.pl/pdf/SRIL04/Art03.pdf (dostęp 22.07.2011).
 • Oleński J., 2001, Ekonomika informacji, PWE, Warszawa.
 • Oleński J., 2003, Ekonomika informacji. Metody, PWE, Warszawa.
 • Oleński J., Elementy ekonomiki informacji. Podstawy ekonomiczne informatyki gospodarczej, Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych UW, Warszawa 2000.
 • Oleński J., Elementy ekonomiki informacji. Podstawy ekonomiczne informatyki gospodarczej, Warszawa, Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych UW, W. Dziemianowicz, Polskie gminy i regiony w globalnej konkurencji. "Wspólnota", nr 46/2000.
 • Penc J., 1994, Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie systemowe działanie, Placet, Warszawa.
 • Pomykalski A., 2001, Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa - Łódź.
 • Ratajewski J., 1973, Wstęp do informacji naukowej, Uniwersytet Śląski, Katowice.
 • Sadowski A. (red.), 2006, Integracja europejska - szanse i zagrożenia dla rozwoju turystyki, Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, Białystok.
 • Stefanowicz B., 2004, Informacja jako zasób strategiczny, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 7.
 • Stefanowicz B., 2004, Informacja, SGH - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Sztucki T., Marketing przedsiębiorcy i menedżera, Agencja Wydawnicza PLACED, Warszawa 1996.
 • The Future of the Global Economy, 1999, Towards A Long Boom?, OECD, Paris.
 • Toffler A., Toffler H., 1996, Budowa nowej cywilizacji, Zysk i s-ka, Warszawa.
 • Towards Knowlegde Society, 2005, UNESCO Word Report, UNESCO Publishing.
 • Winiarski B., 1999, Konkurencyjność: kryterium wyboru czy kierunek strategii i cel pośredni polityki regionalnej [w:] Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 • Wrzosek W., Przewaga konkurencyjna, "Marketing i rynek", nr 7/1999.
 • Zachorowska-Mazurkiewicz A., Społeczeństwo wiedzy Instytucjonalna analiza czynników promujących nowy model społeczny, http://www.instytut.info/IIIkonf/referaty/3c/G0W%202007%20zachorowska%20mazurkiewicz.pdf (dostęp 14.05.2011).
 • Zorska A., 1998, Globalizacja działalności gospodarczej, PWN, Warszawa.
 • Żyznowski T., 1995, Rachunkowość jednostek gospodarczych, Difin, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171228143

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.