PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 259 Wyzwania współczesnej polityki turystycznej : problemy polityki turystycznej | 326--334
Tytuł artykułu

Czynniki niepewności w turystyce i ich wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa uzdrowiskowego Skarbu Państwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Factors of Uncertainty in Tourism and their Impact on the Economic Performance in Public Sector Spa Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zasygnalizowano potrzebę badań wpływu czynników niepewności na rezultaty gospodarowania polskich przedsiębiorstw sektora turystyki uzdrowiskowej. Punktem wyjścia rozważań stała się analiza współczesnego stanu badań nad niepewnością w turystyce oraz skumulowana wiedza dostępna w piśmiennictwie światowym, przede wszystkim w literaturze anglojęzycznej. Pierwsza część artykułu obejmuje charakterystykę głównych problemów (pojęcia, szczebel badawczy, metodologię, prace studyjne) przewijających się w dyskusji badaczy nad niepewnością w turystyce, determinantami niepewności, instrumentarium pomiaru i modelowania niepewności oraz wnioskami wypływającymi z badań studyjnych. Przeprowadzona analiza doprowadza do konstatacji o większej koncentracji badań nad uwarunkowaniami niepewności turystycznej niektórych, ograniczonych co do ilości, państw oraz nad czynnikami niepewności wpływającymi na popyt turystyczny - motywy wyboru miejsca destynacji przez turystę, z preferencjami na rzecz niepewności czynnika pogody. Obserwowalny niedosyt badań nad skutkami oddziaływania niepewności na kondycję ekonomiczną przedsiębiorstwa turystycznego dał asumpt do uwypuklenia, jak na przychody przedsiębiorstwa uzdrowiskowego wpływają dwa wybrane czynniki niepewności - warunki pogodowe oraz ryzyko kursowe, co zilustrowano danymi z przedsiębiorstwa turystyki uzdrowiskowej Pomorza Zachodniego.(abstrakt oryginalny)
EN
The article establishes the need of study of impact of the uncertainty factors on the results of the management of the Polish enterprises in the tourism spa sector. The starting point for consideration was the analysis of the modern state of research on uncertainties in tourism and the cumulative knowledge available in the papers review, mainly in English literature. The first part of the article includes the description of the main problems (the concept, level of research, methodology, study work) coming in the discussion of researchers over the uncertainties in tourism, price fluctuated uncertainty, instruments of measurement and modeling of uncertainty and the conclusions of the research study. The conducted analysis shows greater concentration of research on the determinants of uncertainty of tourism limited quantity, and on factors of uncertainty affecting tourist demand - the themes of choice of destination for the tourist, with preference for the weather uncertainty. The observed unsatisfied research on the effects of uncertainty on the economic situation of the tourist company gave assumption to emphasize how the revenue of the spa company is affected by two selected factors of uncertainty: the weather and the risk of foreign exchange, which was illustrated with data from tourism spa enterprise from West Pomerania region.(original abstract)
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.
Bibliografia
 • Allison H.E, Hobbs R.J., Science and Policy in Natural Resources Management - Understanding System Complexity, Cambridge University Press, Cambridge 2006.
 • Brugnach M., Dewulf A., Pahl-Wostl C., Taillieu T., Toward a relational concept of uncertainty: About knowing too little, knowing too differently, and accepting not to know, "Ecology and Society" 2008, vol. 13, no. 2.
 • Dritsakis N., Tourism as a long-run economic growth factor: An empirical investigation for Greece using a causality analysis, "Tourism Economics" 2004, vol. 10, s. 305-316.
 • Durbarry R., Tourism and economic growth: The case of Mauritius, "Tourism Economics" 2004, vol. 10, s. 389-401.
 • Freitas C de, Theory, concepts and methods in tourism climate research, [w:] A. Matzarakis, C. de Freitas (red.), Proceedings of the First International Workshop on Climate, Tourism and Recreation, 2001, s. 3-20.
 • Gladwell M., The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference, Bay Books Boston 2002.
 • Gossling S., Hall C.M. (red.), Tourism and Global Environmental Change: Environmental, Economic, Social and Political Interrelationships, Routledge, London 2005.
 • Kim H.J., Chen M.H., Jang S.C, Tourism expansion and economic development: The case of Taiwan, "Tourism Management" 2006, vol. 27, no. 5, s. 925-933.
 • Lacitignola D., Petrosillo I., Cataldi M., Zurlini G., Modeling socio-ecological tourism-based for sustainability, "Ecological Modeling" 2007, vol. 206, s. 191-204.
 • Lanza A., Temple P., Urga G., The implications of tourism specification in the long-run: An econometric analysis for 13 OECD economies, "Tourism Management" 2003, vol. 24, s. 315-321.
 • Lee C.-C.,Chang C.-P., Tourism development and economic growth: A closer look at panels, "Tourism Management" 2008, vol. 29, no. 1, , s. 180-192.
 • Lei Li et al., Providing an Uncertainty Reasoning Service for Semantic WEB Application, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2006.
 • Maddison D., In search of warmer climates? The impact of climate change on flows of British tourists, "Climatic Change" 2001, vol. 49, s.193-208.
 • Oh C.-O., The contribution of tourism development to economic growth in the Korean economy, "Tourism Management" 2005, vol. 26, s. 39-44.
 • Ostasiewicz W., Niepewność i ryzyko, Wydawnictwo AE, Kraków 2003.
 • Waldrop M.M., Complexity: The Emerging Science at the Edge of Order and Chaos, Simon & Schuster, New York 1992.
 • Walker B., Salt D., Resilience Thinking: Sustaining Ecosystems and People in a Changing World, Island Press, Washington, DC, 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171228153

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.