PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 261 Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem | 11--24
Tytuł artykułu

Koncepcja pomiaru efektywności technicznej bazująca na zintegrowanym zastosowaniu metody SFA i metody DEA

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
A Concept of Technical Efficiency Measurement Based on the Integrated Use of the Sfa and Dea Methods
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono koncepcję pomiaru efektywności technicznej opartą na zintegrowanym zastosowaniu metody SFA (Stochastic Frontier Approach) i metody DEA (Data Envelopment Analysis). Przyjęcie zintegrowanego podejścia - łączącego zalety obu metod przy ograniczeniu ich słabych stron - umożliwiło zachowanie analogii podczas porównywania wyników i formułowanie wiarygodnych wniosków. Przedstawioną koncepcję można traktować jako nową propozycję i rozwinięcie zastosowania nowoczesnych metod służących do oceny efektywności obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem prób badawczych obarczonych elementem losowości.(abstrakt oryginalny)
EN
A concept of measurement of technical efficiency based on the integrated use of the SFA method (Stochastic Frontier Approach) and the DEA method (Data Envelopment Analysis) was presented in the paper. The use of the integrated approach that combines the advantages of both methods while limiting their weaknesses allows to compare the results and to formulate reliable conclusions. The presented concept can be treated as a new proposal and development for the use of modern methods for assessing the efficiency of objects, with particular emphasis of research samples burdened with an element of randomness.(original abstract)
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • Adler N., Golany B., PCA-DEA. Reducing the curse of dimensionality, [w:] J. Zhu, W.D. Cook (ed.), Modeling Data Irregularities and Structural Complexities in Data Envelopment Analysis, Springer, New York 2007.
 • Bates J.M., Baines D., Whynes D.K., Measuring the efficiency of prescribing by general analysis, "Journal of Operational Research Society" 1996, vol. 47, s. 12.
 • Battese G.E., Broca S.S., Functional forms of stochastic frontier production functions and models for technical inefficiency effects: A comparative study for wheat farmers in Pakistan, "Journal of Productivity Analysis" 1997, vol. 8.
 • Battese G.E., Coelli T.J., A model for technical inefficiency effects in a stochastic frontier production function for panel data, "Empirical Economics" 1995, vol. 20.
 • Berndt E.R., Savin N.E., Conflict among criteria for testing hypotheses in the multivariante regression model, "Econometrica" 1997, vol. 45.
 • Bezat A., Comparison of the deterministic and stochastic approaches for estimating technical efficiency on the example of non-parametric DEA and parametric SFA methods, [w:] D. Witkowska (red.), Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, vol. 10, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.
 • Bezat A., Zastosowanie metody DEA w analizie efektywności przedsiębiorstw rolniczych, "Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy" nr 545, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011.
 • Charemza W.W., Deadman D., Nowa ekonometria, PWN, Warszawa 1997.
 • Coelli T.J., Rao D.S.P., O'Donnell Ch.J., Battese G.E., An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, 2. ed., Springer, New York 2005.
 • Cooper W., Seiford L.M., Tone K., Introduction to Data Envelopment Analysis and its Uses, Springer, USA 2006.
 • Cooper W.W., Seiford L.M., Tone K., Data Envelopment Analysis. A Comprehensive Text with Models, Applications, References, 2. ed., Springer, Berlin 2007.
 • Daraio C., Simar L., Advanced Robust and Nonparametric Methods in Efficiency Analysis. Methodology and Applications. Methodology and Applications. Series: Studies in Productivity and Efficiency, Springer, New York 2007.
 • Dorfman R., Samuelson P., Solow R., Linear Programming and Economic Analysis, McGraw Hill Text, New York 1958.
 • Emrouznejad A., Amin G.R., DEA models for ratio data: Convexity consideration, "Applied Mathematical Modelling" 2009, vol. 33, s. 1.
 • Fried H.O., Lovell C.A.K., Schmidt S.S., The Measurement of Productive Efficiency and Productivity Growth, Oxford University Press, New York 2008.
 • Greene W.H., Econometric Analysis, MacMillan Publishing Company, 2nd ed., New York 1993.
 • Guzik B., Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009a.
 • Guzik B., Efektywność w standardowym modelu CCR-DEA przy zmianach rozmiaru zadania, "Wiadomości Statystyczne", Czasopismo Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiego Towarzystwa Statystycznego, 2009b, nr 11 (582).
 • Harvey A.C., The Econometric Analysis of Time Series, Philip Allan Publishers, 1981.
 • Kreko B., Lehrbuch der linearen Optimierung. Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1973.
 • Krumbhakar S.C., Lovell C.A.K., Stochastic Frontier Analysis, Cambridge University Press, Cambridge 2004.
 • Lakner S., Technical efficiency of organic milk-farms in Germany - the role of subsidies and of regional factors. Contributed Paper prepared for presentation at the International Association of Agricultural Economists Conference, Beijing, China 2009.
 • Mortimer D., Peacock S., Hospital Efficiency Measurement: Simple Ratios vs Frontier Methods, Centre of Health Program Evaluation, Working Paper 135, Australia, 2002.
 • Osińska M., Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 • Prędki A., Analiza efektywności za pomocą metody DEA: Podstawy formalne i ilustracja ekonomiczna, "Przegląd Statystyczny" 2003, z. 1.
 • Rembisz W., Analityczne właściwości funkcji produkcji rolniczej, "Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy" nr 544, Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011.
 • Rembisz W., Sielska A., Bezat A., Popytowo uwarunkowany model wzrostu produkcji rolno-żywnościowej, Program Wieloletni 2011-2014, Raport nr 13, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, t. 1, PWN, Warszawa 1995.
 • Sellers-Rubio R., Más-Ruiz F.J., Technical efficiency in the retail food industry: the influence of inventory investment, wage levels and age of the firm, "European Journal of Marketing" 2009, vol. 43, issue 5/6.
 • Thanassoulis E., Introduction to the Theory and Application of Data Envelopment Analysis, A Foundation Text with Integrated Software, Kluwer Academic, USA 2001.
 • Wilken R., Dynamisches Benchmarking, Deutscher Universitäts-Verlag, GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171228159

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.