PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 261 Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem | 116--131
Tytuł artykułu

Pomnażanie wartości właścicielskiej jako miara efektywności ekonomicznej funkcjonowania przedsiębiorstw rolnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Increase of Shareholder's Value as a Measure o the Economic Efficiency of Agricultural Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pomnażanie wartości właścicielskiej jako miara efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw rolnych została skwantyfikowana za pomocą indeksu tworzenia wartości. Uwzględnienie zmiany ceny ziemi rolnej jest jedną z ważniejszych korekt prezentowanej metody. Posiadanie ziemi na własność w sposób istotny zwiększa bowiem szacowane pożytki uzyskiwane przez właścicieli, z tytułu przyrostu w czasie wartości tego czynnika produkcji. Wzrost cen ziemi w sytuacji jej dzierżawy powoduje natomiast zwiększenie kosztu kapitału własnego z uwagi na przyrost wartości kapitału obcego zaangażowanego w prowadzoną działalność. Przeprowadzone badanie na próbie przedsiębiorstw wielkoobszarowych pozwalają stwierdzić, że od integracji z UE jest to zbiorowość efektywna ekonomicznie, a elementem istotnie ją kształtującym jest renta gruntowa.(abstrakt oryginalny)
EN
In the presented paper, the increase of shareholder's value as a measure of the economic efficiency of large agricultural enterprises is quantified using the Value Creation Index. It allows to take into account the nature of this group of entities, and at the same time it eliminates the drawbacks of indices traditionally used for the evaluation of economic efficiency. Taking the fluctuations in land prices into consideration is one of the most crucial revisions to the method at hand. In the case of land ownership, the estimated benefits obtained by owners rise significantly, hence the effect of including the increase in this production factor over time. The increase in land prices, in the case of land lease, on the other hand, leads to the growing costs of own capital due to a rise in the share of foreign capital involved in the activity. A study carried out on a group of agricultural enterprises allows to find that since Poland's accession to the EU this is an economically-effective group, and the estimated land rent is the element that profoundly shapes it.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • Barton D., Kapitalizm z długim horyzontem, "Przegląd Organizacyjny" 2011, nr 6.
 • Bartoszewski B., Pniewski K., Pomiar tworzenia wartości w systemie zarządzania wartością, [w:] A. Szablewski, B. Bartoszewski, K. Pniewski (red.), Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady, Poltex, Warszawa 2008.
 • Bitkowska A. (red.), Procesy restrukturyzacji warunkiem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2010.
 • Brycz B., Dudycz T., Weryfikacja praktycznej przydatności tradycyjnego mierzenia rentowności względem liczenia jej w stosunku do kapitału zainwestowanego do prognozowania przyszłej sytuacji przedsiębiorstwa, [w:] E. Urbańczyk (red.), Strategia wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, s. 100-101.
 • Ciodyk T., Zagórski T., Ceny gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, Rynek ziemi rolniczej: stan i perspektywy, IERiGŻ-PIB, grudzień 2010.
 • Cwynar A., Analiza porównawcza wybranych mierników zysku rezydualnego, Wyd. WSIiZ, Kraków- Rzeszów-Zamość 2010.
 • Cwynar A., Cwynar W., Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe, Polska Akademia Rachunkowości i Wyd. WSIiZ, Warszawa-Rzeszów 2007.
 • Damodaran A., Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Helion, Gliwice 2007.
 • Franc J., Struktura kapitału a procesy rozwojowe przedsiębiorstw rolniczych, Wyd. SGGW, Warszawa 2003.
 • Godziszewski B., Haffer M., Stankiewicz M.J., Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania, PWE, Warszawa 2011.
 • Gołębiowski G., Szczepankowski P., Analiza wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2007.
 • Hawawini G., Viallet C., Finanse menedżerskie, PWE, Warszawa 2007.
 • Helfert E.A., Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa 2004.
 • Józwiak W., Kagan A., Gospodarstwa towarowe a gospodarstwa wielkotowarowe, "Roczniki Nauk Rolniczych", seria G - Ekonomika Rolnictwa, 2008, t. 95, z. 1.
 • Kramer M.R., Porter M.E., Kreowanie Wspólnej Wartości, "Przegląd Organizacyjny" 2011, nr 4.
 • Maćkowiak E., Ekonomiczna wartość dodana, PWE, Warszawa 2009.
 • Martin R., The age of customer capitalism, "Harvard Business Review", January-February 2010, opr. J. Polowczyk, "Przegląd Organizacyjny" 2010, nr 3.
 • Mączyńska E., Przedsiębiorstwo wobec kryzysu i naruszonej równowagi, [w:] R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz (red.), Przedsiębiorstwo a kryzys globalny, SGH w Warszawie, Warszawa 2010.
 • Mohr A., Zarządzanie wzrostem firmy, Helion, Gliwice 2007.
 • Nargiełło J., Pomiar efektywności finansowej za pomocą ekonomicznej wartości dodanej (EVA), [w:] J. Kulawik (red.), Analiza efektywności ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw rolnych powstałych na bazie majątku WRSP, IERiGŻ-PiB, Warszawa 2009.
 • Noga A., Teorie przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Warszawa 2008.
 • Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 • Nowosielski S., Skuteczność i efektywność realizacji procesów gospodarczych, [w:] T. Dudycz (red.), Mikroekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2008, s. 40-42.
 • Polaczek R., Efektywność gospodarowania jako determinanta wzrostu wartości przedsiębiorstwa, [w:] E. Urbańczyk (red.), Strategia wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, s. 127-128.
 • Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007.
 • Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIB Press, Warszawa 1999.
 • Sierpińska W., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2004.
 • Surmacz A., Wartość przedsiębiorstwa, [w:] J. Engelhardt (red.), Ekonomika przedsiębiorstw, CeDe- Wu, Warszawa 2011.
 • Szczepankowski P., Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007.
 • Tang G., Shum W., The international risk-return relationships during up and down markets: a reassessment, "International Journal of Society Systems Science" 2008, vol. 1, issue 1.
 • Walkowska K. (red.), Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2009 r., GUS, Warszawa 2010.
 • Woś A., Waloryzacja zasobów i czynników wytwórczych rolnictwa. Nowe kryteria wyboru, IERiGŻ- PIB, Warszawa 2006.
 • Ziętara W., Od gospodarstwa do przedsiębiorstwa, Roczniki Naukowe SERiA, t. X, z. 3, Lublin 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171228185

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.