PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 261 Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem | 141--159
Tytuł artykułu

Projekty turystycznego zagospodarowania obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie województwa dolnośląskiego - efekty ekonomiczne i metody ich wyceny

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tourism Management Projects of Cultural Heritage Objects in Lower Silesia Voivodeship - Economic Effects and Their Valuation Methods
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zostaną zaprezentowane wyniki badań i analiz dokumentacji projektowej przedsięwzięć związanych z zagospodarowaniem obiektów dziedzictwa kulturowego (ODK) na cele turystyczne, zidentyfikowanych na obszarze województwa dolnośląskiego, dla których beneficjenci ubiegali się o dofinansowanie ze środków pomocowych UE i Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W badaniach skoncentrowano uwagę na dwóch obszarach: jakości oceny ekonomicznej efektywności rozpatrywanych projektów oraz stopnia wykorzystania zaawansowanych metod wyceny efektów ekonomicznych wymienionych projektów.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents research and documentation analyses results of projects referring to cultural heritage objects (CHO) management for tourism purposes, identified in Lower Silesia Voivodeship, for the financing of which their beneficiaries were applying to EU Funds and EEA and Norway Grants. The study focuses on two aspects: economic effectiveness quality assessment of the analyzed projects and the degree of advanced methods implementation for economic effects valuation regarding these projects.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bogaards R., Cost Benefits Analysis and Historic Heritage Regulation, [w:] The Economics of Heritage: Integrating Costs and Benefits of Heritage into Government Decision Making, Department of the Environment and Water Resources Workshop, Canberra 2007.
 • Broński K., Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju lokalnym. Doświadczenie polskie doby transformacji (po 1989 r.), Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 706, Kraków 2006.
 • Dominy C., Feasibility Guidelines for Heritage Development Applications. Final Report. Report Prepared for The NSW Heritage Office, 2004.
 • Florio M. (red.), Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, Komisja Europejska, Bruksela 2008.
 • Informacja o ilości zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru w rozbiciu na województwa (stan na 30.06.2009), Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zbytków, http://zabytek.pl/idm, 666,zestawienie.html.
 • Kamińska T., Makroekonomiczna ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie transportu, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 • Kołakowski T., Całkowita wartość ekonomiczna projektów turystycznego zagospodarowania zabytkowych obiektów techniki na przykładzie Kolei Bystrzyckiej, [w:] W. Kurek, R. Palusiński (red.), Studia nad turystyką. Prace ekonomiczne i społeczne. Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2007.
 • Kołakowski T., Wykorzystanie metod wartościowania pośredniego w ocenie efektywności projektów zagospodarowania obiektów dziedzictwa kulturowego, [w:] T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha (red.), Efektywność. Wymiary, uwarunkowania, wyzwania. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XI, z. 10
 • Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Wyd. Indygo Zahir Media, Wrocław- -Łódź 2010.
 • Macdonald S., Cost Benefit Analysis as a tool for local government heritage management: purpose, practicality and needs, [w:] The Economics of Heritage: Integrating Costs and Benefits of Heritage into Government Decision Making, Department of the Environment and Water Resources Workshop, Canberra 2007.
 • Metodologia opracowania studium wykonalności - analiza ekonomiczno-finansowa, na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013, Departament Regionalnego Programu Operacyjnego - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2010.
 • Riganti P., Nijkamp P., Valuing Cultural Heritage Benefits to Urban and Regional Development, ERSA conference papers, Porto, Portugal, 2004, http://www-sre.wu-wien.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa04/ PDF/ 314.pdf.
 • Ryszkiewicz A., Wdrażanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Polsce. Pierwsze doświadczenia, [w:] H. Bąk, G. Wojtkowska-Łodej (red.), Gospodarka Polski w Unii Europejskiej w latach 2004-2006.
 • Wybrane zagadnienia, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2007.
 • Ryszkiewicz A., Wykorzystanie funduszy strukturalnych i funduszu spójności przez Polskę, [w:] H. Bąk, G. Wojtkowska-Łodej (red.), Gospodarka Polski w Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia rynku wewnętrznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009.
 • Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 na dzień 31.03.2010, Wydział Monitoringu i Ewaluacji Departamentu Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie _2004_2006/Documents/info_mies_styczen_2010_ver_ost.pdf.
 • Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 na dzień 30.04.2011, Wydział Monitoringu i Ewaluacji Departamentu Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
 • Tabelaryczne zestawienie różnych typów zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków w podziale na województwa (stan na 4.10.2010), Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, http://zabytek.pl/idm, 1164,zestawienia.html. Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, Metodologiczne dokumenty robocze, Dokument roboczy nr 4, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, Komisja Europejska, Bruksela 2006.
 • Wytyczne dotyczące przygotowywania Studiów Wykonalności obiektów kubaturowych w ramach Priorytetu III Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Instytucja Zarządzająca ZPORR, 2004. Wytyczne dotyczące przygotowywania Studiów Wykonalności w zakresie infrastruktury kulturowej, Instytucja Zarządzająca ZPORR, 2004.
 • Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Minister Rozwoju Regionalnego, MRR/H/14 (2)01/2009, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171228191

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.