PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 261 Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem | 231--244
Tytuł artykułu

Luka wartości w kontekście sprawozdawczości przedsiębiorstwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Value Gap in the Context of Financial Reporting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono przyczyny powstawania luki wartości, tj. różnicy w postrzeganiu wartości przedsiębiorstwa z perspektywy jego wnętrza oraz z perspektywy jego otoczenia, przejawiającej się w odchyleniach wartości rynkowej od wartości wewnętrznej przedsiębiorstwa. W artykule omówiono kwestię sprawozdawczości przedsiębiorstw i jej niedoskonałości w kontekście raportowania wartości. Podkreślono również istotną rolę komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem w procesie domykania luki wartości.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the sources of value gap, i.e. the difference in the enterprise value perception from the inside and the capital market perspective, resulting in the deviations of the market value from the intrinsic value of the enterprise. The article addresses the financial reporting and its imperfections in the context of value reporting as well as emphasis the role of enterprise-market communication in the value gap closing process.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Black A., Wright P., Bachman J.E., W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 • Coleman I., Eccles R., Pursuing Value: Reporting Gaps in the United Kingdom, 1997, http://store. barometersurveys.com.
 • Crow J., Aubin C., Kirtely O., Nakahira K., Ramsay I., Saucier G., Ward G., Rebuilding Public Confidence in Financial Reporting. An International Perspective, IFAC, New York 2003, http://www. ifac.org.
 • Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
 • Eccles R.G., Herz R.H., Keegan E.M., Phillips D.M.H., The Value Reporting Revolution. Moving Beyond The Earnings Game, PWC, John Wiley & Sons, New York 2001.
 • Gajewska-Jedwabny A., Relacje inwestorskie i raportowanie wartości, [w:] A. Szablewski, R. Tuzimek (red.), Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 2005.
 • Goldstrom K., Mikołajewicz G., Wpływ sygnałów wysyłanych przez spółkę na cenę jej akcji na przykładzie GPW w Warszawie, [w:] W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Rynek finansowy. Debiuty ekonomiczne, Wydawnictwo AEP, Poznań 2002.
 • Hojda M., Piechocki M., XBRL informatyczny język biznesu, "CFO Magazyn Finansistów" 2005, http:// cfo.cxo.pl.
 • Jerzemowska M., Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, PWN, Warszawa 1999.
 • Kalafut P., Low J., The value creation index: Quantifying intangible value, "Strategy and Leadership" 2001, 29 May.
 • Leadbeater C., New measures for the new economy, ICAEW, http://www.oecd.org.
 • Low J., The value creation index, Cap Gemini Ernst & Young, "Journal of Intellectual Capital" 2000, vol. 1, no. 3.
 • Marcinkowska M., Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa: nowe tendencje w sprawozdawczości biznesowej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • McLean R., Value creation and value realization: A thought experiment on linking ideas and cash flow, ICM Gathering 2, CICA and MatrixLinksInternational Inc., San Francisco 1999, February 25.
 • Mikołajewicz G., Korzyści i koszty value reporting, [w:] J. Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010a.
 • Mikołajewicz G., Wartość wewnętrzna a wartość rynkowa akcji, [w:] J. Sobiech (red.), Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010b.
 • Mintz S.L., Seeing is believing. A Better Approach To Estimating Knowledge Capital, CFO 1999, February, vol. 15.
 • Mintz S.L., CFO's Second Annual Knowledge Capital Scoreboard: A Knowing Glance, 2000, February 1, http://www.cfonet.com.
 • Mintz S.L., The Third Annual Knowledge Capital Scoreboard: Treasures Revealed, CFO 2001, April 1.
 • Nally D.M., Reinventing corporate reporting, PWC 2001, May.
 • Niedziółka D.A., Relacje inwestorskie, PWN, Warszawa 2008.
 • PWC, Corporate reporting - a time for reflection, 2007a, April, http://www.corporatereporting.com.
 • PWC, Corporate reporting. Is it what investment professionals expect?, 2007b, September, http://www. corporatereporting.com.
 • PWC, Performance statement. Coming together to shape the future, 2007c, December, http://www. corporatereporting.com.
 • Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG Press, Warszawa 1999.
 • Remisiewicz M., Nowe technologie w relacjach inwestorskich, [w:] M. Panfil, A. Szablewski (red.), Metody wyceny spółki, perspektywa klienta i inwestora, Poltext, Warszawa 2006.
 • Rozporządzenie MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, DzU z 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm.
 • Sveiby K.E., Measuring Models for Intangible Assets and Intellectual Capital, 2001-2005, http://www.
 • sveiby.com. Sveiby K.E., Skandia AFS Business Navigator, http://www.sveiby.com i http://www.skandia.com.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171228275

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.