PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 260 Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii | 248--257
Tytuł artykułu

Elementy analizy strategicznej w zarządzaniu przestrzenią terenów zalewowych, jako narzędzie realizacji koncepcji rozwoju równoważonego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Elements of Strategic Analysis in the Management of Floodplains Space as a Tool for Implementing the Concept of Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy przedstawiono zastosowanie analizy SWOT w tworzeniu strategii zagospodarowania przestrzeni w dolinach rzek. Stosując tę metodę, w oparciu o literaturę, Strategię Zrównoważonego Rozwoju Polski do roku 2025 oraz badania w dolinie Sanu i Wisłoka, opracowano podstawowe założenia strategii zagospodarowania przestrzeni na terenach łęgowych. Cel strategiczny dotyczy zapewnienia skutecznej ochrony przeciwpowodziowej oraz stworzenia sprzyjających warunków do rozwoju gospodarczego i dbałości o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. Określone priorytety koncentrują się na zmianie zagospodarowania terenów łęgowych polegającej na pozostawieniu przestrzeni rzece, na rozwoju turystyki oraz przekształceniach w produkcji rolnej.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents an application of SWOT analysis in developing land use strategies in river valleys. Using this method, based on the literature, Polish Sustainable Development Strategy to 2025 and research in the San valley and Wisłok valley, developed the basic assumptions on the spatial strategy for riparian areas. The strategic objective relates to ensuring effective protection against floods and to create favourable conditions for economic development and care of natural and cultural heritage. Specific priorities are focused on changing riparian areas, consisting to leave space for the river, tourism development and transformation in agricultural production.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
 • Borys T., Czaja S., Badania nad zrównoważonym rozwojem w polskich ośrodkach naukowych, [w:] Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. D. Kiełczewski, Wyd. WSE w Białymstoku, Białystok 2009.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Rozdział I, Art. 5, Tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r., DzU 1997, nr 78, poz. 483.
 • Końcowy raport z badań foresight. Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego, red. L. Woźniak, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2008.
 • Kud K., Aktywność gmin doliny Sanu w zakresie ochrony środowiska, [w:] Przedsiębiorczość, innowacyjność, foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, t. II, red. L. Woźniak, Wyd. PRz, Rzeszów 2008.
 • Kud K., Zarządzanie środowiskiem na terenach łęgowych jako element ograniczania strat powodziowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 272, Zarządzanie i Marketing, z. 17 (3/10), Rzeszów 2010.
 • Kud K., Woźniak L., Proces namulania jako czynnik kształtujący krajobraz i żyzność terenów łęgowych, "Inżynieria Ekologiczna" nr 12, PTIE, Warszawa 2005.
 • Report of the Second Assembly of the Gilbert F. White National Flood Policy Forum, Floodplain management 2050, Marvin Center George Washington University, Washington D.C., November 6-7 2007.
 • Rzeka jako korytarz ekologiczny i jego rola, www.krakow.rzgw.gov.pl [dostęp: 12.05.2012].
 • Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020, Aktualizacja 2010, Rzeszów, sierpień 2010.
 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski do roku 2025, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 1999.
 • Ustawa z dnia 31stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska, DzU 1980, nr 3, poz. 6.
 • Woźniak L., Dziedzic S., Kud K. Woźniak M., Wyrwa D., Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013, Wyd. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB Radom, 2011.
 • Woźniak L., Kud K., Economic and ecological importance of the alluviation process in agriculture - fresh alluvial sediments as a source of nutrient elements for plants, "Agrochemistry Scientific Journal for Rational Utilization of Agrochemicals in Agriculture" v. X.(46) 2006, no 3.
 • Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, red. M. Moszkowicz, PWE, Warszawa 2005.
 • Żelazo J., Renaturyzacja rzek - działania dla poprawy różnorodności biologicznej ekosystemów wodnych. Ochrona różnorodności biologicznej w Polsce, Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa, 20 maja 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171228291

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.