PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 261 Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem | 390--408
Tytuł artykułu

Innowacje w raportowaniu wyników czynnikiem poprawy efektywności podejmowanych decyzji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovations in Results Reporting as a Factor of Decision Making Efficiency Improvement
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Efektywność podejmowanych decyzji, zwłaszcza związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, czyli decyzji strategicznych, uzależniona jest m.in. od przyjęcia właściwych rozwiązań w zakresie pomiaru i prezentacji celów strategicznych. Tradycyjnie stosowane mierniki oraz zakres i sposób ich publikacji są obecnie niewystarczające. Właściwe podejście umożliwiają systemy kluczowych indykatorów wyników. W artykule zaprezentowano rozwiązania odpowiadające obecnym potrzebom decydentów wewnętrznych i zewnętrznych. W pierwszej części artykułu przedstawiono więc strategiczną kartę szans i ryzyka oraz propozycję jej rozwinięcia do zrównoważonej strategicznej karty wyników, w drugiej zaś przykład zewnętrznego raportowania kluczowych indykatorów wyników przez jedną ze spółek społecznie odpowiedzialnych.(abstrakt oryginalny)
EN
Efficiency of made decisions, especially related to company development, that is strategic decisions, depends i.a. on accepting proper solutions in the scope of measurement and the presentation of strategic objectives. Traditionally applied measures, their scope and way of publication are not at present sufficient. The appropriate approach are key results indicators. The article presents solutions answering current needs of internal and external decision-makers. The first part of the article introduces strategic card of chances and risks and suggestions of its developing to strategic balanced scorecard. In the second part there is an example of outside reporting key result indicators by one of socially responsible companies.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Bauer K., KPIs - The metrics that drive performance measurement, DM Review, September 2004.
 • Diederichs M., Kissler M., Corporate Governance und Controlling. Balanced Chance & Risk-Card als Informationsinstrument des Aufsichtsrates, "Controlling" 2007, Nr. 2.
 • Diederichs M., Risicomanagement und Risikocontrolling, Verlag Franz Vahlen, München 2004.
 • Fischer T.M., Huber R., Sawczyn A., Nachhaltige Unternehmensführung als Herausforderung für das Controlling, "Controlling" 2010, Nr. 4/5.
 • Fischer T.M., Sawczyn A., Brauch B., Nachhaltigkeit und Sustainability Accounting, [w:] F. Wall, R.W. Schröder (red.), Controlling zwischen Shareholder Value und Stakeholder Value: Neue Anfordrungen, Konzepte und Instrumente, Oldengurg Verlag, München 2009.
 • Reichmann T., Kißler M., Sustainability-Controlling, "Controlling" 2010, Nr. 2.
 • Gladen W., Kennzahlen- und Berichtssysteme. Grundlagen zum Performance Measurement, Gabler Verlag, Wisbadaen 2003.
 • Janasz K., Janasz W., Kozioł K., Szopik K., Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody - strategie, Difin, Warszawa 2008.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Marcinkowska M., Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa. Nowe tendencje w sprawozdawczości finansowej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Makuch Ł., Normy i standardy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Przewodnik po kluczowych standardach społecznej odpowiedzialności biznesu oraz relacjach i współzależnościach pomiędzy nimi zachodzących, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Warszawie, marzec 2011.
 • Marek S., Białasiewicz M. (red.), Podstawy nauki o organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 • Porter M.E., Kramer M.R., Corporate Social Responsibility, "Harvard Business Manager" 2007, no. 85.
 • Schaefer S., Controlling in strategischen Unternehmensnetzwerken. Ableitung von Anforderungen an das Informationsmanagement netzwerkgebundener Unternehmen, "Controlling" 2011, Nr. 10.
 • Wall F., Schröder R.W., Controlling zwischen Shareholder Value und Stakeholder Value: Neue Anfordrungen, Konzepte und Instrumente, Oldengurg Verlag, München 2009.
 • Kodeks Nadzoru Korporacyjnego, http://www.monitorprawniczy.pl/index.php? cid=25&id=1528&mod= m_artykuly
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowski, DzU z 2009, nr 33, poz. 259.
 • http://www.ap-institute.com/Key%20Performance%20Indicators.html.
 • http://www.tp-ir.pl/csr/~/media/Files/T/Telekom-Polska/pdf/csr/RaportCSRGrupy%20TP_2007-2010. pdf.
 • http://www.globalcompact.org.pl/Global-Compact/10-Zasad-GC.
 • http://www.csrinfo.org/pl/rejestr-raportow/o-raportowaniu/3476-raportowanie-csr-w-polsce-2010.
 • www.raportlotto.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171228319

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.