PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | z. nr 8 | 61--84
Tytuł artykułu

Miejsce fundamentalnej normy moralności i norm moralnych jako reguł w dziedzinie gospodarczej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Place of Fundamental Moral Norm and Moral Norms as Rules in the Economic Area
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W latach dziewięćdziesiątych XX wieku i na początku XXI stulecia pojawiał się swoisty renesans czy wprost wołanie o przestrzeganie uniwersalnych norm moralnych w dziedzinie gospodarki globalnej. W tym wołaniu biorą udział filozofowie, etycy, teologowie, politolodzy, politycy, ekonomiści, przedstawiciele różnych religii, socjologowie, prawnicy, przedstawiciele nauk przyrodniczych - ekologii. (fragment tekstu)
EN
Author of this article takes under consideration the place of central moral norm and moral norms in economy. He asks about importance of these norms as well as of the free competition rule. All considerations are made in the frame of social catolic science. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
61--84
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • AC Competition Rules and the Role of Economic Analyses, Bruggen 1998.
 • Albert M., Capitalsme conta capitalisme, tlum. pol. Kraków 1994, passim.
 • Becker G., A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, New York 1964, passim.
 • Beck U., Kapitalismus ohne Arbeit, "Der Spiegel" 1996, nr 20.
 • Craven M. C. R., The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. A Perspective its Development, Oxford 1995.
 • Dahrendorf R., Der moderne soziale Konflikt. Essay zu einer Politik der Freiheit, Munchen 1994.
 • Dokumenty nauki społecznej Kościoła, wyd. I, cz. 2, red. M. Radwan [i in.], Rzym-Lublin 1987, nr 13.
 • Donnelly J., Universal Human Rights in Theory and Practice, Ithaca and London 1989.
 • Eide A., Right to Food: Work of the United Nations Human Rights Bodies, "Notes et Documents" 1996, nr 45/47.
 • Frankl V., Homopatiens, Instytut Wyd. PAX, Warszawa 1984.
 • Friedman M., Kapitalizm i wolność, Fundacja im. A. Smitha, Warszawa 1993.
 • Gaudium et spes, dokument II Soboru Watykańskiego, nr 19; Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, [w:] Kołakowski L., Mała etyka. O tym, co dobre i złe. Czy zawsze, czy wszędzie, [w:] Szkoła przeżycia cywilizacyjnego, J. M. Dołęga, J. Kuczyński, A. Woźnicki (red.), Scholar, Warszawa 1997.
 • Hampden-Turner Ch., Trompenaars A., Siedem kultur kapitalizmu, Warszawa 1998, passim.
 • Hoof J. J. H. van, The Legal Nature of Economic, Social and Cultural Rights: a Rebuttal of Some Traditional Views, [w:] P. Alston, K. Tomasevski (eds), The Right to Food, Dordrecht 1984.
 • Jan Pawel II, Encyklika Laborem exercens, [w:] Dokumenty nauki społecznej Kościoła, wyd. II, cz. 2, nr 14.
 • Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, cz. 2, nr 11.
 • Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, [w:] Dokumenty nauki społecznej Kościoła, wyd. II, cz. 2, nr 15.
 • Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, Watykan 1993, nr 13 i 90.
 • Jan Paweł II, Nauczanie społeczne 1978-1979, t. II, Warszawa 1982.
 • Jan Paweł II, Orędzie do Narodów Zjednoczonych (Nowy Jork, 2 października 1979), [w]: Dokumenty nauki społecznej Kościoła, wyd. II zmienione, cz. 2, red. M. Radwan [i in.], Rzym-Lublin 1996, nr 14.
 • Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju (01.01.2000), "Społeczeństwo. Studia, prace badawcze, dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła" 2000, nr 1, nr 17.
 • Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Wyd. Znak, Kraków 2004.
 • Jan XXIII, Encyklika Mater et Magistra, [w:] Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. 1, nr 116.
 • Kant E., Krytyka rozumu praktycznego, przekład J. Gałecki, PWN, Warszawa 1972.
 • Kelso L., Karol Marks prawie kapitalista, [w:] K. Ludwiniak (red.), Pracownik właścicielem, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin-Paryż 1989.
 • Kołakowski L., Gdzie jest miejsce dzieci w liberalizmie, "Znak" 1993, nr 10.
 • Kung H., Projekt Weltethos, Munchen 1990, passim.
 • Low K., Die Grundrechte. Vestandnis und Wirklichkeit in beiden Teilen Deutschlands, Munchen 1977.
 • Mazurek F. J., Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001.
 • Mazurek F. J., Prawo człowieka do zdrowego środowiska, "Człowiek i Przyroda" 2002-2003, nr 15-16.
 • Nell-Breuning O. von, Worauf es mir ankommt, Freiburg i. Br. 1983.
 • Orędzie na XXII Światowy Dzień Pokoju, Poszanowanie mniejszości warunkiem prawdziwego pokoju, "L'Osservatore Romano", wyd. pol. 12 (1988).
 • Paweł VI, Encyklika Populorum progressio, [w:] Dokumenty nauki społecznej Kościoła, wyd. II, cz. 2, nr 26; por. np. C. Clark, The conditions of economic progress, London-New York 1960.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia. Wydanie trzecie poprawione, Poznań-Warszawa 1980, Rdz. 1, 26.
 • Pius XI, Encyklika Quadragesimo Anno, [w:] Dokumenty nauki społecznej Kościoła, wyd. 2, cz. 1, nr 74.
 • Schultz Th., W., Investmen in Human Capital, New York 1976.
 • Simonelli E., La Justiciabilite du Droit a Alimentation, "Notes et Documents" 2003, nr 68.
 • Sprawiedliwość gospodarcza dla wszystkich, "Życie Katolickie" 1988, nr 7.
 • Stiglitz J. E., Globalizacja, przekład H. Simbowicz, PWN, Warszawa 2004.
 • Strzeszewski Cz., Praca ludzka. Zagadnienie społeczno-moralne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1978.
 • Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. II, PWN, Warszawa 1958.
 • Thieme J., Soziale Marktwirtschaft. Ordnungskonzeption und wirtschaftspolitische Gestaltung, München 1994, passim.
 • Th. Veit, Das Recht auf Erde. Die wirtschaftliche Konsequenz der Menschenrechte. Münsteraner Beiträge zur Wirtschaftsethik, Münster 1994.
 • Totola G. T., Ekonomiczno-społeczna problematyka globalizacji, "Społeczeństwo. Studia, prace badawcze, dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła" 1998, nr 1.
 • Toynbee A., The World and the West, Oxford 1954.
 • Wojtyła K., Człowiek jest osobą. Przemówienie wygłoszone w Radiu Watykańskim w czasie trwania III Sesji Soboru, [w:] tenże, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, red. T. Styczeń [i in.], Lublin 1994.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171228411

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.