PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 264 Orientacja na wyniki - modele, metody i dobre praktyki | 57--70
Tytuł artykułu

Samoocena jako element oceny skuteczności systemu zarządzania jakością i doskonalenia organizacji ukierunkowanej na wyniki

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Self-Assessment as an Element of Assessing the Effectiveness of the Quality Management System and Improving Results Oriented Organization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy było zapoznanie z istotą, znaczeniem i możliwościami wykorzystania wyników samooceny oraz specyfiką postępowania przy stosowaniu różnych metod samooceny systemu zarządzania jakością w organizacji ukierunkowanej na wyniki. W pracy uwzględniono samoocenę według norm ISO 10014:2008 i ISO 9004:2010 oraz Modelu Doskonałości EFQM. Samoocena jest ważnym instrumentem oceny skuteczności systemu zarządzania jakością i doskonalenia organizacji. Polega na wszechstronnym i systematycznym przeglądzie działań i wyników organizacji. Wyniki dokonanego przeglądu mogą być podstawą do określenia stopnia dojrzałości funkcjonującego systemu zarządzania. Przeprowadzenie samooceny pomoże również wskazać jego mocne i słabe strony. Jej wyniki mogą stanowić dane wejściowe do dokonania obligatoryjnych przeglądów systemu zarządzania jakością. Samoocena może też pomóc w identyfikacji możliwości doskonalenia systemu zarządzania i organizacji oraz określeniu priorytetowych działań, których celem będzie osiągnięcie trwałego sukcesu organizacji. Jest ona wykonywana za pomocą narzędzia, jakim jest kwestionariusz. Składa się on z zestawu pytań, które podlegają ocenie. Samoocena oparta na obiektywności, otwartości i rzetelności powinna przynieść organizacji wartość dodaną i ułatwić identyfikację możliwości jej doskonalenia i osiągnięcia trwałego sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study is to introduce the essence, meaning and possibilities of using the results of self-assessment and the specifics of proceeding in the application of different self-assessment methods of quality management system in an organization focused on results. The study includes self-assessment according to ISO 10014:2008 and ISO 9004:2010 and the EFQM Excellence Model. Self-assessment is an important instrument to assess the effectiveness of quality management system and improvement of the organization. It is based on a comprehensive and systematic review of the activities and results of the organization. The results of the review may be the basis to determine maturity degree of the management of functioning system. Carried out self-assessment will help identify strengths and weaknesses. The results can determine the input data to make a mandatory review of the quality management system. Self-assessment can also help with the identification of abilities to improve management system and organization, and priority actions aimed at achieving sustainable success of the organization. It is executed by means of a questionnaire. It consists of a set of questions which are evaluated. The self-assessment, based on objectivity, openness and fairness should bring added value to the organization and help identify opportunities for its improvement and achieve sustainable success in a competitive environment.(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
  • Jedynak P., Ocena znormalizowanych systemów zarządzania jakością. Instrumenty i uwarunkowania wartości, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
  • Lisiecka K., Systemy zarządzania jakością produktów. Metody analizy i oceny, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydawnictwo AE, Katowice 2009.
  • Model Doskonałości EFQM 2010.
  • Ocena poziomu doskonałości - EFQM 2010. Pierwsze kroki - metoda kwestionariuszowa.
  • PN-EN ISO 9004:2010 Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji. Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością.
  • PN-ISO 10014:2008 Zarządzanie jakością. Wytyczne do osiągania korzyści finansowych i ekonomicznych.
  • Przybylska K., Europejska Nagroda Jakości, [w:] T. Sikora (red.), Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
  • Urbaniak M., Systemy zarządzania w praktyce gospodarczej, Difin, Warszawa 2006.
  • Zapłata S., Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Ocena i uwarunkowania skuteczności, Monografie, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171228457

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.